Komplexné riešenie cloudovej platformy na uspokojenie všetkých potrieb v súvislosti s integráciou dát

Oracle Data Integration Platform (DIP) pomáha migrovať dáta a extrahovať z nich hodnotu. Spája pritom funkcie riešenia pre komplexnú integráciu dát, kvalitu dát a regulačnú správu (governance) dát do jednej jednotnej cloudovej platformy. Riešenie Oracle DIP integruje funkcie založené na strojovom učení a umelej inteligencii vrátane automatizovanej migrácie dát a tvorby dátových skladov, ako aj strojovo asistované profilovanie a regulačnú správu (governance) dát. Umožňuje tak zákazníkom uspokojovať všetky potreby súvisiace s integráciou dát na jednej súdržnej platforme, takže všetci používatelia môžu bez problémov prejsť na používanie týchto funkcií a spolupracovať pomocou nich na rôznych projektoch.
 

Jedna platforma

Integrované a výkonné dátové riešenie, ktoré uspokojí potreby podniku v súvislosti s replikáciou dát, transformáciou dát, kvalitou dát a regulačnou správou (governance) dát v reálnom čase.
 

Intuitívne a rozšírené používateľské rozhranie

Optimalizované používateľské rozhranie rýchlo prináša požadované výsledky, zjednodušuje úlohy spojené so spracovaním dát poskytovaním samoobslužných služieb pre používateľov IT a podnikových používateľov.
 

Otvorená platforma

Spúšťa sa v cloude spoločnosti Oracle aj lokálne, integruje a sprístupňuje stovky zdrojov od spoločnosti Oracle a iných zdrojov a je zameraná na zrýchlenie uspokojovania potrieb týkajúcich sa integrácie dát.
 

Komplexné možnosti

Poskytuje rozsiahle možnosti integrácie dát na replikáciu kritických dát, profilovanie, obohacovanie, transformovanie, čistenie a priraďovanie pre všetky vaše potreby súvisiace so spracovaním dát vrátane analytických a podnikových riešení.
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud