Platforma Oracle CX

Podniky ponúkajúce najlepšiu zákaznícku skúsenosť majú väčšinou vyššie výnosy a lepšiu lojalitu. Najúplnejšia dostupná platforma založená na technológii CX, ktorá umožňuje okamžite vytvoriť lepšiu zákaznícku skúsenosť.

 

Čo je to platforma Oracle CX?

Platforma CX od Oracle je súčasťou najúplnejšieho súboru riešení v oblasti zákazníckej skúsenosti. Zahŕňa prvky Oracle PaaS a SaaS, ako aj pokročilé dátové riešenia. Oracle pomáha firmám optimálne využiť všetky dostupné dáta a prinášať personalizované prostredie, ktoré prepája všetky kontaktné body značky v súlade s rýchlosťou podnikových procesov. Vďaka platforme Oracle CX môže každý podnik v akomkoľvek odvetví vytvárať, rozširovať, integrovať, zabezpečovať a analyzovať všetky aplikácie zákazníckej skúsenosti pre všetky podnikové funkcie vrátane marketingu, predaja, služieb a obchodu.

 

Platforma CX

 
Využitie všetkých dostupných dát vrátane vlastných dát aj dát tretích strán na vytváranie dynamických dátových profilov zákazníkov na účely moderných marketingových kampaní.
Podpora podnikových používateľov a zlepšenie zákazníckej skúsenosti vďaka inteligentným prehľadom založeným na strojovom učení. Predvídanie a predpovedanie správania zákazníkov s cieľom optimalizovať výsledky rýchlosťou prispôsobenou zákazníkovi.
Zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a podpora digitálnej transformácie prostredníctvom zjednodušenia IT riešení a prepojenia dát naprieč všetkými časťami podniku.
Vývoj, publikovanie a zdieľanie obsahu medzi internými a partnerskými tímami a využitie inovatívnej platformy Oracle pre online podnikanie typu B2B a B2C.
Rýchle vytváranie, nasadzovanie a spravovanie moderných cloudových aplikácií založených na rozhraní API určených pre mobilné zariadenia pomocou otvorenej platformy Oracle založenej na štandardoch.
Štandardy zabezpečenia dát sa budú len sprísňovať. Bezpečný prístup, monitorovanie cloudového prostredia a riešenie súčasných aj budúcich požiadaviek na regulačnú správu a súlad v oblasti IT.
Rozšírenie funkcií CX s použitím existujúcich zabezpečených aplikácií a služieb vyvinutých partnermi spoločnosti Oracle.
Zlepšenie skutočných obchodných výsledkov v celej organizácii vďaka sile sociálnych médií.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud