Podpora pre transformáciu odvetví

Odhaľte silu nových digitálnych technológií a vzbuďte záujem zákazníkov vďaka inovatívnym riešeniam spoločnosti Oracle, ktoré sú šité na mieru príslušnému odvetviu.
 
 

Odvetvové riešenia CX

Buďte v oblasti zákazníckej skúsenosti vždy o krok vpred a prekonávajte očakávania zákazníkov s riešeniami CX od spoločnosti Oracle prispôsobenými na mieru pre každé odvetvie.
 
Riešenie Oracle CX for Automotive pomáha výrobcom automobilov využívať internet vecí, dáta o správaní a umelú inteligenciu a prinášať výnimočnú zákaznícku skúsenosť.
Riešenie Oracle CX for Communications umožňuje poskytovateľom súťažiť prepojením dát a umelej inteligencie, ponúkať prispôsobenú skúsenosť v ľubovoľnom kanáli a získavať vernosť zákazníkov.
Riešenie Oracle CX for Consumer Goods vám umožňuje priamu interakciu so zákazníkmi vďaka inováciám, ako sú inteligentné prehľady o spotrebiteľoch, priamy kontakt so spotrebiteľom (D2C) a vybavovanie objednávok vo všetkých predajných kanáloch.
S riešením Oracle CX for Retail môžete zvyšovať výnosy, spokojnosť a vernosť zákazníkov. S využitím umelej inteligencie zaručíte interakciu so zákazníkmi vo všetkých kanáloch, bezchybné vybavenie objednávok, podporu spotrebiteľov a maximalizáciu vernosti.
Pomocou riešenia Oracle CX for Higher Education môžete zaujať študentov, poskytovať vzdelávanie na svetovej úrovni a podporovať priekopnícky výskum.
S riešením Oracle CX for Corporate Banking môžu korporátne banky využívať dáta o zákazníkoch, poskytovať podrobné prehľady manažérom pre vzťahy, automatizovať bežné práce a venovať ušetrený čas predaju. To všetko vďaka modernému marketingu prispôsobenému jednotlivým zákazníkom, zákazníckym aplikáciám s umelou inteligenciou, spolupráci a robotickej automatizácii procesov.
Riešenie Oracle CX for Retail Banking poskytuje bankovníctvo zamerané na spotrebiteľa, interakciu vo všetkých predajných kanáloch založenú na umelej inteligencii a inovácie zamerané na otvorené bankové funkcie pre biznis modely tretích strán.
Riešenie Oracle CX for Insurance poskytuje inteligentné prehľady o zákazníkoch, vybavovanie objednávok vo všetkých kanáloch založené na umelej inteligencii, integrované získavanie klientov, uzatváranie poistenia a správu žiadostí o poistné plnenie, ktoré urýchľujú transformáciu podnikania.
Riešenie Oracle CX for High Technology poskytuje digitálny marketing a obchodovanie na špičkovej úrovni, ponuky produktov ako služieb zameraných na zákazníka a výnimočnú digitálnu zákaznícku a partnerskú skúsenosť.
Riešenie Oracle CX for Industrial Manufacturing poskytuje digitálny marketing a obchodovanie na špičkovej úrovni, ponuky produktov ako služieb zameraných na zákazníka a výnimočnú digitálnu zákaznícku a partnerskú skúsenosť.
Riešenie Oracle CX for Hospitality vám pomáha udržať krok so stále rastúcimi očakávaniami hostí vďaka dokonale prispôsobenej digitálnej správe hostí, poskytovaniu vynikajúcej zákazníckej skúsenosti vo všetkých kanáloch, podpore hostí a maximalizácii vernosti zákazníkov.
Riešenie Oracle CX for Public Sector umožňuje občanom digitálne sa pripojiť k štátnym úradom pomocou kompletnej, modernej občianskej interakcie, inteligentnej automatizácie štátnych programov a optimalizovaných výstupov na zvýšenie kvality života.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud