Vytváranie, testovanie a nasadzovanie natívnych kontajnerových aplikácií podľa potreby

Oracle Container Pipelines je automatizačná platforma CI/CD pre vývojárov navrhnutá pre architektúru mikroslužieb a kontajnerov.
 

Jednoduchosť

Kvôli jednoduchšiemu vytváraniu komplexných tokov činností CI/CD s viacerými vetvami a fázami je možné kanály (pipeline) zreťaziť a spúšťať súbežne.
 

Opakované použitie

Vzory definované v krokoch, kanáloch a tokoch činností je možné použiť opakovane na zaistenie vyššej miery konzistencie.
 

Automatizácia

Ak plánujete niektoré úlohy zautomatizovať, použite na to kroky. Môžete vytvoriť úplne nové kroky alebo využiť niektoré z nášho obchodu Steps Store.
 

Iteratívne využitie

Na rýchlejšie vytváranie, testovanie a nasadzovanie aplikácií môžete využiť nástroj CLI s otvoreným zdrojovým kódom, aby ste nemuseli opúšťať lokálne vývojové prostredie.
 

Ponuky služby Oracle Container Pipelines

Automatizácia zameraná na zákazníka pre moderný cloud.

Oracle Container Pipelines

Elegantné, flexibilné a programové riešenie správy životného cyklu kontajnerov pre aplikácie CI/CD so zjednodušeným rozhraním, ktoré poskytuje možnosť opakovaných vydaní s cieľom rýchlejšieho uvedenia produktov na trh.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud