Transformácia budúcnosti spotrebného tovaru a maloobchodu

Transformácia budúcnosti spotrebného tovaru a maloobchodu vyžaduje škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.
 
 

Trendy v odvetví

Nové vzory spotreby, nové obchodné modely
Dnešní spotrebitelia sú hyperprepojení. Ak chcú dodávatelia, výrobcovia a maloobchodní predajcovia uspieť v novom prostredí spotrebiteľov, musia byť ochotní rozpoznať a prijať zmeny a stať sa ich iniciátormi.
Nový prístup k zákazníckej skúsenosti
Spoločnosť Oracle skúma v spolupráci so spoločnosťou Euromonitor International novú cestu k digitálnemu vývoju a ako odvetvia môžu byť stále o krok vpred vďaka novým teóriám v oblasti technologických nápadov a inovácií.
Digitálna relevantnosť
Hoci predpovedať budúcnosť je ťažké, pre dlhodobé zdravie a prosperitu vášho podniku je dôležité predpokladať spotrebiteľské trendy a nasadzovať inovácie, ktoré zlepšujú zákaznícku skúsenosť a zjednodušujú operácie.
Mapa zhodnocovania v podniku
Predaj spotrebného tovaru sa v súčasnosti odohráva v ére definovanej globálnymi a digitálne prepojenými kupujúcimi, ktorí požadujú prispôsobenie a inováciu. Pozrite si našu infografiku adaptabilného cloudu, ktorá vám môže pomôcť zrýchliť využívanie technológií v celom podniku.
Spolupráca v hodnotovom reťazci
Balený spotrebný tovar sa čoraz viac presúva na digitálne pulty a doterajšie spôsoby propagácie značiek zastarávajú. Poskytovatelia značiek musia znova definovať hodnotu produktu. Takisto budú musieť spĺňať okamžité digitálne aj fyzické potreby spotrebiteľov a zlepšovať prehľad v modeloch plnenia, ktoré vychádzajú z dopytu.
Prikročte k veľkým zmenám, aby ste na ne nedoplatili
V budúcnosti budú podniky nútené uskutočniť vo svojom zásobovacom reťazci radikálne zmeny, ktoré si vyžiadajú radikálne transformácie v oblasti technológií, procesov a organizačného usporiadania. Prevádzka podnikov bude musieť dosiahnuť dovtedy nedosiahnuteľnú úroveň efektivity a podniky musia byť pripravené na dramatické zmeny.

Odvetvové riešenia

 
Spoločnosť Oracle ponúka jediné osvedčené, kompletné a integrované cloudové riešenie na zosúladenie marketingových kanálov so správaním jednotlivých spotrebiteľov. Vďaka modularite je možné využívať tie funkcie, ktoré práve vyhovujú vašim potrebám a prostrediu.
Spoločnosti sa pri správe svojich zásobovacích reťazcov, urýchlení aktivít realizácie a zefektívňovaní širokej škály podnikových procesov od zjednodušenia dopravných sietí až po optimalizáciu skladových operácií môžu opierať o riešenie Digital Logistics spoločnosti Oracle.
Riešenie Digital Spaces Monetization od spoločnosti Oracle spája špičkový cloudový marketing spoločnosti Oracle s Internetom vecí. Marketingovým pracovníkom a globálnym značkám tak umožňuje zhodnocovať prítomnosť alebo tranzit miliónov ľudí v cieľových oblastiach.
Digital Store od spoločnosti Oracle je moderné cloudové riešenie, ktoré umožňuje integráciu technológií pre infraštruktúru obchodu a vzťahy so zákazníkmi. Riešenie vám pomôže zvýšiť návštevnosť obchodu, zlepšiť vzťahy so zákazníkmi, dosiahnuť konverzie a zvýšiť množstvo nakúpeného tovaru.
Nestálosť dopytu, zlyhávanie ľudského faktora a konkurencia na trhu vyvíjajú neustály tlak na zvyšovanie efektivity, kvality a bezpečnosti vášho prostredia. Spoločnosť Oracle poskytuje modernú platformu umožňujúcu na báze spolupráce riadiť a skvalitňovať skladové operácie prepojením zariadení, senzorov kvality a pracovníkov do jedného procesu riadenia zásob. Riešenie Smart Connected Warehouse od spoločnosti Oracle vám pomáha účinnejšie predvídať problémy s údržbou a kvalitou, obmedzovať prestoje a zlepšovať riadenie zásob, optimalizáciu priestoru a sledovateľnosť produktov a poskytuje vám komplexný prehľad o operáciách.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud