Široká škála výpočtových možností IaaS s najlepším dostupným pomerom ceny a výkonu

Výpočtové možnosti siahajú od virtuálnych počítačov cez jednotky GPU až po servery Bare Metal a zahŕňajú možnosti záťaže Dense I/O, vysokovýkonných výpočtov a procesorov AMD EPYC.
 
 
 
 

Služba Oracle Cloud Infrastructure Compute ponúka v porovnaní s lokálnymi dátovými centrami výborný pomer ceny a výkonu a zlepšenia kontroly, pričom poskytuje elasticitu a úspory nákladov verejného cloudu. Spoločnosť Oracle má dlhoročnú skvelú reputáciu v oblasti poskytovania technológií, ktoré pomáhajú podnikom s riešením náročných problémov, a služba Oracle Cloud Infrastructure je prvým cloudom, ktorý bol vytvorený špeciálne na to, aby umožnil podnikom spúšťať dôležité produkčné záťaže.

 

Výkon

Vyhnite sa réžii súvisiacej s výkonom potrebným na virtualizáciu, ktorá ovplyvňuje iné verejné cloudy. Vďaka prístupu spoločnosti Oracle ku cloudovým sieťam nebudú servery s virtuálnymi počítačmi zaťažované operáciami sieťovej virtualizácie. Spoločnosť Oracle nepreťažuje počty jadier ani siete, takže používatelia sa nemusia obávať rušivých vplyvov. Spoločnosť Oracle tiež poskytuje špecializované výpočtové inštancie s veľkým počtom jadier a sieťové služby s rýchlosťou 100 Gb/s pre vzdialený priamy prístup do pamäte (RDMA) s inštanciami vysokovýkonných výpočtov.
 

Cena

V porovnaní s ostatnými verejnými cloudmi ponúka spoločnosť Oracle nízke, predvídateľné ceny a lepší pomer ceny a výkonu. Počet procesorov počíta podľa výpočtových jednotiek Oracle (OCPU), pričom každá jednotka OCPU zahŕňa kompletné jadro procesora vrátane jednotky HTT. Nepočíta ich podľa virtuálnych procesorov (vCPU), zlomkových procesorov (CPU), preťažených jadier ani podobných konštruktov používaných konkurenčnými verejnými cloudmi. Cena jednotky OCPU je rovnaká pre virtuálne počítače a výpočtové inštancie Bare Metal. Výpočtové inštancie založené na procesore AMD EPYC sú oproti porovnateľným inštanciám na iných cloudoch lacnejšie o 65 %.
 

Škálovateľnosť

Konfigurácie a fondy výpočtových inštancií zjednodušujú štandardizáciu konfigurácií a správu skupín identických výpočtových inštancií. Automatické škálovanie fondov zdrojov nahor a nadol umožňuje reagovať na meniace sa obchodné výzvy a firmy tak platia iba za využité zdroje. Výpočtové inštancie založené na procesore AMD EPYC poskytujú najväčšiu šírku pásma pamäte a najnižšiu hodinovú sadzbu za jadro. Spoločnosť Oracle ponúka možnosti cloudového computingu spĺňajúce všetky potreby, od virtuálnych počítačov s jedným procesorom až po servery Bare Metal so 64 jadrami.
 

Vysoká dostupnosť

Nasadzujte aplikácie v konfiguráciách s viacerými oblasťami, viacerými doménami dostupnosti alebo viacerými chybovými doménami. Všetky domény dostupnosti sú umiestnené vo vysoko zabezpečených budovách a vytvorené s plne nezávislou infraštruktúrou, ktorú môžu tvoriť elektrické agregáty, chladiace zariadenia, sieťové služby a servery. Chybové domény rozdeľujú výpočtové zdroje v rámci každej domény dostupnosti na zabezpečenie ešte väčšej ochrany.
 

Flexibilná správa obrazu

Spoločnosť Oracle podporuje rozrastajúci sa počet operačných systémov Microsoft Windows Server a podnikových systémov Linux vrátane Oracle Linux, CentOS, Ubuntu a ďalších systémov. Zákazníci môžu vo výpočtových inštanciách Oracle spúšťať vlastné operačné systémy a hypervízory a pre všetky veľkosti konfigurácie môžu použiť rovnaký obraz. Používatelia môžu získať obrazy podnikových aplikácií od spoločnosti Oracle alebo z jej rozvetvenej siete externých partnerov.
 

Dostupné cloudové výpočtové inštancie

Cloudové výpočtové inštancie sú dostupné v dvoch hlavných kategóriách: virtuálne počítače a počítače Bare Metal. Obe skupiny obsahujú voľbu Dense I/O pre vysoký výkon lokálneho ukladacieho priestoru NVMe SSD. Obe skupiny sú dostupné aj s GPU Tesla NVIDIA (Pascal alebo Volta) pre záťaž HPC. Všetky inštancie sú spustené v rovnakých virtuálnych cloudových sieťach s kapacitou až do 1 PB na inštanciu a siete sú dostupné cez rovnakú množinu konzol a rozhraní API.
 
Virtuálny počítač Standard
1 – 24 úplných jadier na procesoroch Intel Xeon alebo AMD EPYC
15 – 320 GB pamäte RAM
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Šírka pásma siete až 24,6 Gb/s
Virtuálny počítač Dense I/O
8 – 24 úplných jadier na procesoroch Intel Xeon
120 – 320 GB pamäte RAM
6,4 – 25,6 TB lokálneho ukladacieho priestoru NVMe SSD
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Šírka pásma siete až 24,6 Gb/s
Virtuálny počítač GPU
6 – 24 jadier, 90 – 360 GB pamäte RAM
1 – 4 GPU Tesla (Pascal alebo Volta)
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Sieťové rozhrania až 25 Gb/s
Bare Metal Standard
52 alebo 64 úplných jadier na procesoroch Intel Xeon alebo AMD EPYC
512 – 768 GB pamäte RAM
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Sieťové rozhrania 2 x 25 Gb/s
Bare Metal Dense I/O
52 jadier, 768 GB pamäte RAM
51,2 TB lokálneho ukladacieho priestoru NVMe SSD
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Sieťové rozhrania 2 x 25 Gb/s
Bare Metal GPU
28 – 52 jadier, 192 – 768 GB pamäte RAM
2 – 8 GPU Tesla (Pascal alebo Volta)
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Sieťové rozhrania 2 x 25 Gb/s
Bare Metal HPC
36 úplných jadier na procesoroch Intel Xeon, 384 GB pamäte RAM
6,7 TB lokálneho ukladacieho priestoru NVMe SSD
Až 1 PB blokového ukladacieho priestoru
Sieťové rozhrania 1 x 25 Gb/s a 1 x 100 Gb/s
 
 

Ponuka výpočtových produktov

Inštancie služby Oracle Cloud Infrastructure Compute sú pre podnikové aplikácie, od tých najmenších webových stránok až po najväčšie podnikové záťaže, stavebnými prvkami. Pozrite si hlavné prípady použitia každej z výpočtových konfigurácií služby Oracle Cloud Infrastructure Compute.

Inštancie virtuálnych počítačov

Inštancie virtuálnych počítačov ponúkajú výpočtové zdroje v mnohých konfiguráciách od jednej až po 24 jednotiek OCPU, vďaka čomu sa dokážu prispôsobiť rôznym záťažiam a softvérovým architektúram. Všetky konfigurácie virtuálnych počítačov služby Oracle Cloud Infrastructure podporujú vzdialený blokový ukladací priestor. Konfigurácie Dense I/O však pre aplikácie, ktoré vyžadujú nízku latenciu, milióny operácií IOPS a vysokú kapacitu lokálneho ukladacieho priestoru zároveň ponúkajú lokálny ukladací priestor NVMe SSD s kapacitou až 25,6 TB. Pozrite si vlastnosti inštancie virtuálnych počítačov >>

Inštancie Bare Metal

Inštancie Bare Metal podporujú aplikácie, ktoré vyžadujú veľký počet jadier, veľké množstvo pamäte a veľkú šírku pásma pamäte. Používatelia môžu vytvoriť cloudové prostredia, ktoré budú mať v porovnaní s inými verejnými cloudmi a lokálnymi dátovými centrami významne zvýšený výkon. Výpočtové inštancie Bare Metal poskytujú zákazníkom výnimočnú izoláciu, viditeľnosť a ovládanie. Pozrite si funkcie inštancií Bare Metal >>

Inštancie GPU

Zrýchlené výpočtové operácie si vyžadujú konzistentne rýchlu infraštruktúru všetkých služieb. S inštanciami GPU môžu používatelia efektívnejšie spracovávať a analyzovať obrovské množiny dát, vďaka čomu ide o ideálne riešenie pre zložité algoritmy strojového učenia, algoritmy umelej inteligencie a mnohé odvetvové aplikácie HPC. Pozrite si funkcie inštancií Bare Metal GPU >>
 
 
 
 

Príbehy o úspechu zákazníkov služby Oracle Cloud Infrastructure Compute

 
Frozen Mountain
„Potrebovali sme najlepší dostupný pomer ceny a výkonu. Zaznamenali sme dvojnásobný výkon v porovnaní s naším predchádzajúcim riešením, čo sa priamo premietlo do úspory nákladov. Dolár za dolárom, so službou Oracle Cloud Infrastructure jednoducho získate vyššiu výpočtovú kapacitu.“
Anton Venema | CTO
 
Zenotech
„Na zvládanie záťaží na strane zákazníkov využívame možnosti škálovania v cloude s podporou architektúry siete a ukladacieho priestoru. V obidvoch týchto oblastiach predstavuje služba Oracle Cloud Infrastructure významný krok vpred z hľadiska ceny a výkonu, čo má priaznivý dosah aj na zákazníkov služby HPC Cloud.“
Jamil Appa | spoluzakladateľ a riaditeľ
 
Oracle Data Cloud
„Hardvér služby Oracle Cloud Infrastructure je jednoducho iná liga, od serverov Bare Metal s jednotkami NVMe SSD až po hlavnú sieť. Pre koncových zákazníkov tak dokážeme zabezpečiť špičkový výkon s veľmi nízkou latenciou. Výpočtové inštancie s výkonom Dense I/O so šírku pásma 25 GB/s a s miliónmi IOPS operácií čítania a zapisovania predstavujú pre spracovanie veľkých dát, ako sú tie naše, prevratnú zmenu.“
Matt Abrams | Viceprezident pre inžiniering
 
 
 

Hlavné zdroje

Vyberte si správnu konfiguráciu pre vaše potreby vrátane vysokovýkonných výpočtov s GPU a inštanciami X7
Pozrite si toto video s návodom a zistite viac o funkciách automatického škálovania služby Oracle Cloud.
Získajte predvídateľné, konzistentné a vysokovýkonné výpočtové prostredie so zmesou inštancií Bare Metal a virtuálnych počítačov.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud