Služba umožňuje automatizovať hodnotenia konfigurácií aplikácií a infraštruktúry.

Služba Oracle Configuration and Compliance Service umožňuje, aby funkcia zaisťovania súladu s predpismi a nariadeniami v oblastiach IT a podnikania mohla hodnotiť, posudzovať a naprávať rôzne porušenia. Okrem vašich vlastných pravidiel môže na to využívať štandardné porovnávacie ukazovatele v danom odvetví. Dokáže pritom vyhodnotiť lokálnu aj cloudovú infraštruktúru. Táto služba je vybudovaná na bezpečnej a jednotnej platforme Oracle Management Cloud, ktorá pracuje s technikami veľkých dát.
 

Založené na štandardoch

Zaisťovanie súladu podľa odvetvových štandardov na úrovni cloudu
 

Možnosť pracovať v aplikáciách i cloude

Posudzovanie súladu s infraštruktúrnymi a aplikačnými balíkmi, lokálne i v cloude
 

Účinnosť a uplatniteľnosť

Rýchle zisťovanie stavu podniku z hľadiska súladu a naprávanie porušení
 

Rozšíriteľnosť

Spúšťanie vlastných skriptov a presadzovanie štandardov organizácie
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud