Transformácia budúcnosti telekomunikačného priemyslu

Transformácia budúcnosti telekomunikačného priemyslu vyžaduje škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.


Trendy v odvetví

Odlíšenie sa v záujme prežitia
Ak chcete, aby vaša telekomunikačná firma prežila, vynikala a prosperovala v stále sa meniacom náročnom prostredí, potrebuje stratégiu na transformáciu. Hybnou silou tejto transformácie budú technologické funkcie.
Úspech na sociálnych sieťach
Spoločnosť Vodafone vysvetľuje význam prehľadov sociálnej komunikácie pre podporu obchodných tímov, profilovanie zákazníkov a vytváranie relevantného a prispôsobeného obsahu.
Využitie príležitostí na trhu
Spoločnosť Cablevision, najväčší poskytovateľ káblovej televízie v Argentíne, sa rozhodla prejsť do služby Oracle Sales Cloud a transformovať svoje technológie tak, aby lepšie vyhovovali potrebám jej troch miliónov zákazníkov.
Podpora digitálnej transformácie
Digitálne služby a kanály samotné nie sú transformáciou, ale môžu k nej podstatne prispieť. Najmä digitálne kanály môžu zlepšiť skúsenosť a zjednodušiť cestu zákazníka.
Transformácia technológií
Spoločnosť Orange potrebuje spravovať neuveriteľných 249 miliónov zákazníkov v 29 krajinách. Vybrala si službu Oracle ERP Cloud, ktorá prináša inováciu a umožňuje jednoduché prijatie.
Zrýchlenie inovácií
Spoločnosť Transit Wireless chcela využiť výhody osvedčených postupov, preto zanechala tradičný lokálny systém a prešla na zjednotenú cloudovú platformu ERP a HCM so službou Oracle Cloud.

Odvetvové riešenia

 
Riešenie Digital Convergence od spoločnosti Oracle umožňuje poskytovateľom telekomunikačných služieb personalizovať vzťahy so zákazníkmi a zvýšiť tak hodnotu svojich služieb. Vedie to k zvýšeniu podielu príjmov z inovatívnych prepojených a digitálnych služieb.
Riešenie Disruptive Services od spoločnosti Oracle umožňuje poskytovateľom telekomunikačných služieb upútať zákazníkov a získať podiel na trhu vďaka jednoduchej a prispôsobenej zákazníckej skúsenosti. Zákazníkovi ponúka plnú kontrolu nad používateľskou skúsenosťou vďaka digitálnym kanálom. Poskytuje flexibilitu na prispôsobenie meniacim sa trhovým podmienkam a požiadavkám zákazníka. Poskytovatelia telekomunikačných služieb tak môžu konkurovať s inovatívnymi, zjednodušenými a moderne nacenenými službami, ako aj s prehľadným digitálnym prostredím.
Riešenie Beyond Connectivity od spoločnosti Oracle umožňuje poskytovateľom telekomunikačných služieb rozvíjať svoj podnik so ziskom vďaka zvyšovaniu výnosov s inovatívnymi digitálnymi službami a speňažovaním dát. Toto riešenie oslovuje zákazníkov podniku s ponukami šitými na mieru ich potrebám a správaniu. Zvyšuje efektivitu predaja vďaka modernej a prispôsobenej skúsenosti pri nákupe. Posilňuje tiež efektivitu prevádzky, zvyšuje agilitu a podporuje inovácie pomocou natívne cloudového riešenia od získania potenciálneho zákazníka až po platbu a obsluhu.
Riešenie Supply Chain Optimization od spoločnosti Oracle určené pre telekomunikačný priemysel umožňuje poskytovateľom telekomunikačných služieb znížiť prevádzkové náklady. Prechodom do cloudu a znížením počtu systémov zásobovacieho reťazca môžu modernizovať a transformovať procesy zásobovacieho reťazca. To tvorí základ transformácie podnikov, ktorá je potrebná na to, aby telekomunikačný priemysel dokázal čeliť množstvu prebiehajúcich zmien.
Live Experience Cloud is a mobile-first customer experience platform that helps you deliver transformative customer engagements. In-app, real-time interaction channels help you engage customers at key moments of their individual journey and deliver proactive, seamless, and meaningful experiences. Companies can increase loyalty, retention, and customer satisfaction.
Monetization Cloud accelerates time to market for launching innovative digital and subscription-based services. Monetizing these services requires rapid creation of flexible new offers with consumption-based charging, rating on any metric, and managing balances in real time.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud