Prečo prejsť na Oracle Cloud Infrastructure?
 

Migrácia podnikovej záťaže


 

Od najvýkonnejších databáz na svete až po kľúčové podnikové aplikácie. Spoločnosť Oracle viac než 40 rokov vytvára technológie, ktoré slúžia potrebám podnikových zákazníkov. Spoločnosť Oracle využila tieto skúsenosti ako základ pre Oracle Cloud Infrastructure, prvý verejný cloud vytvorený od základov tak, aby bol najlepšou platformou pre podnikové aplikácie. Oracle Cloud Infrastructure poskytuje podnikovým zákazníkom:

  • blokový ukladací priestor s najvyšším výkonom,
  • siete bez blokov,
  • konzistentný a predvídateľný výkon výpočtových inštancií,
  • prehľadné cenové modely,
  • celkové náklady na vlastníctvo až o 50 % nižšie než u iných poskytovateľov cloudu.

Výhody služby Oracle Cloud Infrastructure

 
 
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

 
So službou Oracle Cloud Infrastructure môžu používatelia rýchlo škálovať IT zdroje nahor a nadol na základe meniacich sa obchodných požiadaviek. Zákazníci platia iba za to, čo použijú. To im umožňuje znížiť náklady na prevádzku IT a efektívnejšie využiť rozpočet na IT.
 
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Flexibilita a zabezpečenie IT

 
Migrácia do cloudu je najjednoduchšia na vybudovanie bezpečnejších architektúr s optimálnym výkonom. Základná architektúra služby Oracle Cloud Infrastructure poskytuje viaceré oblasti, domény dostupnosti, chybové domény a rôzne spôsoby automatizácie množstva časovo náročných úloh spojených s lokálnymi IT prostrediami.
 
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Pracovná a prevádzková agilita

 
Obstaranie komponentov infraštruktúry môže trvať 6 až 18 mesiacov a poskytovanie lokálnych zdrojov IT je pre väčšinu podnikov hlavnou prekážkou pre prevádzkovú agilitu. So spoločnosťou Oracle sa tento časový rámec zúži na niekoľko týždňov. Medzi výhody patria nižšie celkové náklady na vlastníctvo a väčšia flexibilita.
 
Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo

Konsolidácia infraštruktúry

 
Konsolidáciou IT v cloude spoločnosti Oracle sa organizácie oslobodia od zložitostí a kapitálových výdavkov súvisiacich s nákupom a prenájmom priestoru dátového centra a správou a údržbou IT infraštruktúry. Zákazníci tiež migrujú na účely zaistenia súladu s normami alebo splnenia potrieb geografickej expanzie na ďalšie trhy.
 
 

Nástroj na odhad nákladov

 

Výpočet celkových nákladov na vlastníctvo so službou Oracle Cloud Infrastructure je s touto kalkulačkou na výpočet celkových nákladov na vlastníctvo jednoduchý. Zistite pomocou nej, v akej miere môžete znížiť svoje aktuálne náklady na IT migráciou do služby Oracle Cloud Infrastructure.

 
 

Stratégie migrácie do cloudu

 

Cloud je možné osvojiť si rôznymi spôsobmi. Niektoré sú jednoduché a ponúkajú rýchly návrat investícií. Iné sú zložitejšie a vyžadujú viac času, poskytujú však lepšiu dlhodobú návratnosť investícií. Pre väčšinu podnikov bude migrácia do cloudu zahŕňať niektorú z kombinácií týchto troch stratégií:

 
 

Migrácia existujúcich IT prostredí do cloudu

 
Migrácia existujúcich IT prostredí s minimálnymi zmenami je najrýchlejšia a najekonomickejšia cesta, ako si osvojiť cloud. Tieto typy migrácií možno vykonať na úrovni výpočtových a úložiskových zariadení pomocou snímok alebo preinštalovaním aplikácií a migráciou dát.
 

Refaktoring aplikácií do cloudu

 
Refaktoring vyžaduje významné zmeny architektúry a kódu na prevedenie lokálnych zdrojov do optimalizovaných natívnych aplikácií v cloude. Tento prístup umožňuje organizáciám maximalizovať výhody natívnych možností cloudu, zároveň však predstavuje jednu z najzložitejších stratégií migrácie do cloudu.
 

Prechod na aplikácie typu softvér ako služba (SaaS)

 
V snahe obmedziť zložitosť sa niekedy organizácie rozhodnú opustiť lokálne aplikácie a prijať podobné aplikácie typu SaaS v cloude. Aplikácie typu SaaS poskytujú robustné funkcie bez zložitej správy.
 
 

Najrýchlejší spôsob zužitkovania výhod cloudu spoločnosti Oracle je migrácia existujúcich IT prostredí s minimálnymi zmenami. Spoločnosť Oracle vytvorila túto stránku centrály migrácie, aby dala dohromady všetky zdroje, ktoré zákazníci potrebujú na dosiahnutie úspešnej migrácie do cloudu, či už sa pokúšajú o migráciu len niekoľkých aplikácií a virtuálnych počítačov, alebo viacerých dátových centier.

 
 

Migrácia do služby Oracle Cloud Infrastructure

 

Podniky často používajú veľké množstvo aplikácií od rôznych dodávateľov, ktoré sú integrované pomocou kolekcie štandardných nástrojov alebo na mieru vytvorených aplikácií. Vďaka tomu, že Oracle Cloud Infrastructure poskytuje kolekciu natívnych nástrojov a nástrojov tretích strán, umožňuje organizáciám jednoducho migrovať fyzickú a virtuálnu infraštruktúru z lokálnych dátových centier alebo iných cloudov bez ohľadu na to, ktoré aplikácie v nich bežia. Typická migrácia do cloudu pozostáva z piatich fáz. Začína sa vyhodnotením a posúdením IT prostredia určeného na migráciu a končí sa úspešným spustením cloudových IT zdrojov, ktoré boli v plnej miere otestované z hľadiska funkčnosti a výkonu.

 
Plánovanie migrácie do Oracle Cloud Infrastructure
 
 

Zhodnotenie a plánovanie

Kľúčovým prvkom každého vzorca úspešnej migrácie je riadne plánovanie spôsobu, akým migrácia prebehne.

Ďalšie informácie >

Zaznamenanie a príprava v zdrojovom prostredí

Zachytenie každej informácie, ktorú je potrebné migrovať do služby Oracle Cloud Infrastructure, je kľúčovou podmienkou, aby cieľové prostredie bolo úplné a realizovateľné.

Ďalšie informácie >

Prenos virtuálnych počítačov, dát a súborov do služby Oracle Cloud Infrastructure

Po zachytení zdrojových inštancií predstavuje nasledujúci krok ich prenos do cieľového prostredia v službe Oracle Cloud Infrastructure.

Ďalšie informácie >

Poskytovanie a optimalizácia cieľového prostredia

Pri poskytovaní cieľového prostredia je dôležité optimalizovať dostupnosť výkonu, zabezpečenie a regulačnú správu (governance).

Ďalšie informácie >

Kompletný prechod na Oracle Cloud Infrastructure

Keď je cieľové prostredie v infraštruktúre Oracle Cloud Infrastructure pripravené, je čas spustiť operácie kompletného prechodu.

Ďalšie informácie >

Partneri v oblasti migrácie

 

Migrácie v malej škále (do 50 virtuálnych počítačov) možno vykonať pomocou natívnych nástrojov služby Oracle Cloud Infrastructure a manuálnych krokov. Ak však plány vyžadujú migráciu vo veľkej škále, ktorá zahŕňa celé dátové centrá a stovky alebo tisícky virtuálnych počítačov, je vhodné spolupracovať s členom rozsiahlej partnerskej siete spoločnosti Oracle. Tu je zoznam niekoľkých zdrojov na výber:

  • Spoločnosť Oracle Consulting Service poskytuje používateľom odborné a hlboké poznatky o migrácii.
  • Navštívte stránku technologických partnerov spoločnosti Oracle a preskúmajte špecializované nástroje migrácie od nezávislých partnerských dodávateľov softvéru (ISV).
  • Navštívte stránku partnerov pre integráciu systémov a vyberte si z overenej siete partnerov v oblasti migrácie do cloudu spoločnosti Oracle.

Ďalšie informácie o partneroch v oblasti migrácie d cloudu služby Oracle Cloud Infrastructure ❯

 

Kontaktujte nás

Ak sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte tím predaja spoločnosti Oracle na čísle 1-800-633-0738 alebo napíšte na chate zástupcovi predaja, ktorý na vaše otázky odpovie online.


#ffffff
linear-gradient(to top, #afb1b2 0%, #eeeeee 90%, #eeeeee 100%);
Vyskúšajte Oracle Cloud Infrastructure – s cloudovým kreditom v hodnote 300 USD
 
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud