Oracle Cloud Infrastructure Classic

Infraštruktúra vyladená na záťaže Oracle

Integrované služby infraštruktúry, ktoré podnikom umožňujú optimálne spracúvať záťaž Oracle v podnikovom cloude, ktorý spravuje, hostí a podporuje spoločnosť Oracle.
 

Aktualizujte svoje služby Classic na službu Oracle Cloud Infrastructure

 

Oracle Cloud Infrastructure, naša infraštruktúra novej generácie, ponúka vyšší výkon a viac funkcií za rovnakú alebo nižšiu cenu ako oblasti Classic. Zistite, ako jednoducho presunúť záťaže v prípade, že používate služby v oblastiach Classic.

 
 
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Classic

Compute Classic

Výpočtové zdroje s predvídateľným výkonom a izoláciou siete

Storage Classic

Ukladací priestor, ktorý absorbuje všetky potreby vášho podniku

Networking Classic

Zabezpečené pripojenie dátového centra k službám Oracle Cloud Infrastructure

FastConnect

Súkromné pripojenie v lokálnych a cloudových sieťach
 
Rozšírte svoju IT infraštruktúru pomocou služieb pripojenia, ktoré ponúkajú predvídateľný a konzistentný výkon, izolovanosť a dostupnosť.
 
 
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud