Bezpečné a spoľahlivé rozširovanie podnikových procesov a zrýchlenie transakcií B2B

Komplexná cloudová platforma s distribuovanou účtovnou knihou na poskytovanie blockchainových sietí, pripájanie iných organizácií a nasadzovanie a spúšťanie inteligentných kontraktov na aktualizáciu a získavanie dát z účtovnej knihy. Umožňuje spoľahlivo zdieľať dáta a uskutočňovať dôveryhodné transakcie s dodávateľmi, bankami a ďalšími obchodnými partnermi prostredníctvom integrácie s existujúcimi alebo novými cloudovými alebo lokálne nasadenými aplikáciami.
 

Vopred zostavená spravovaná služba PaaS

Automaticky poskytované komponenty Hyperledger Fabric, proxy server REST a konzola administrácie a operácií. Zabudovaná správa identity, objektový ukladací priestor a ďalšia infraštruktúra na rýchle poskytovanie a zjednodušenú administráciu sietí blockchain, ktorá znižuje náklady a čas nastavenia z týždňov na minúty
 

Otvorenosť

Vytvorené v projekte Hyperledger Fabric s otvoreným zdrojovým kódom a správou v systéme Linux, schopné spolupracovať s verziami projektu Fabric vytvorenými mimo služby Oracle pomocou kompatibilných vydaní a prístupné z cloudových a lokálnych aplikácií cez rozhrania REST API a súpravy Hyperledger SDK
 

Integrácie Plug and Play

6 – 10x rýchlejšia integrácia s rozličnými systémami záznamu pre aplikácie služieb Oracle SaaS, PaaS, vlastné aplikácie a aplikácie tretích strán v cloude a lokálne, ktorá skracuje uvádzanie na trh o celé miesiace
 

Automatizované operácie

Prvá a jediná blockchainová cloudová platforma v odvetví, ktorá automatizuje každodenné operácie a ponúka monitorovanie služieb, integrovanú správu identity, vložené zálohovanie, automatizované obnovenie, zisťovanie a odstraňovanie kybernetických hrozieb s aktivovanou adaptívnou inteligenciou, ako aj opravy a zvýšenie verzií bez prestojov, a to všetko so správou na strane spoločnosti Oracle
 

Podniková úroveň

Jediná spravovaná služba blockchain na podnikovej úrovni so zmluvou o poskytovaní služieb na úrovni 99,95 %, rozšíreným zabezpečením, zabudovanou vysokou dostupnosťou a vnorenými zálohami knihy na zaistenie nepretržitej prevádzky
 

Odbornosť a skúsenosti

Spoločnosť Oracle spolupracuje so zákazníkmi z mnohých odvetví na implementácii riešení blockchain a využíva pri tom vlastné skúsenosti nadobudnuté počas desaťročí pôsobenia v odvetví a partnerský ekosystém trénovaný v blockchaine spoločnosti Oracle

Novinky a ďalšie informácie

Predstavujeme službu Oracle Blockchain Platform
Blockchain je inovatívna technológia, ktorá dokáže podporovať inovácie, zrýchliť obchod a znížiť riziko a náklady spojené s bežnými podnikovými procesmi. Zistite, ako jednoducho sa dajú využiť výhody podnikovej blockchainovej cloudovej platformy, ktorá je najkomplexnejšia v odvetví.
Webcast: Blockchain v maloobchode realitou
Objavte výhody blockchainu pre maloobchodníkov v tomto webcaste, ktorého organizátormi boli spoločnosti Oracle a Aberdeen. Obsahuje tiež informácie zo štúdie spoločnosti Aberdeen z roku 2018 o blockchaine v maloobchode.
IDC: Nástup technológie blockchain
Využite obrovské možnosti blockchainu na bezpečné rozširovanie podnikových aplikácií a procesov a zrýchľovanie transakcií v celom ekosystéme.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud