Bezpečné a spoľahlivé rozširovanie podnikových procesov a zrýchlenie transakcií B2B

Komplexná cloudová platforma distribuovaných účtovných kníh na poskytovanie blockchainových sietí, pripájanie iných organizácií a nasadzovanie a aplikovanie inteligentných kontraktov na aktualizáciu a získavanie dát z účtovnej knihy. Umožňuje spoľahlivo zdieľať dáta a uskutočňovať dôveryhodné transakcie s dodávateľmi, bankami a ďalšími obchodnými partnermi prostredníctvom integrácie s existujúcimi alebo novými cloudovými alebo lokálne nasadenými aplikáciami.
 

Rýchlejší rast

Zrýchlenie podnikania prostredníctvom dôveryhodnej siete pre transakcie B2B a zdieľanie dát v reálnom čase
 

Podpora inovácií

Tvorba nových obchodných modelov a zdrojov výnosov využívaním overovania identity cez blockchain a ponúk na prechod na nové trhy
 

Na úrovni podniku

Nepretržitá prevádzka prostredníctvom mimoriadne dobre zabezpečenej, odolnej a škálovateľnej platformy, ktorá využíva šifrovanie dát počas uloženia a priebežne vytvára zálohy účtovnej knihy, pomocou ktorých možno obnoviť stav systému v konkrétnom čase
 

Rýchly vstup na trh

Zvýšenie efektivity vývojárov prostredníctvom platformy využívajúcej rozhranie REST API a akcelerátory integrácie Oracle
 

Spravovaná služba PaaS

Rýchle a globálne poskytovanie, jednoduchšia administrácia a prevádzka blockchainových sietí
 

Rozšírenie hraníc podniku

Zrýchlenie podnikových procesov integráciou transakcií partnerov v aplikáciách Oracle SaaS, PaaS a vlastných aplikáciách v cloude a v lokálnom prostredí

Novinky a ďalšie informácie

IDC: Nástup technológie blockchain
Využite obrovské možnosti blockchainu na bezpečné rozširovanie podnikových aplikácií a procesov a zrýchľovanie transakcií v celom ekosystéme.
Technológie podporujúce transformáciu
Spoločnosti sú nútené nepretržite dopĺňať aplikácie a funkcie, aby udržali krok s konkurentmi. Kľúčovú úlohu z hľadiska tempa inovácií a zlepšení pritom zohrávajú vývojári. Časopis MIT Technology Review v tejto správe analyzuje niektoré z najvzrušujúcejších súčasných vývojárskych technológií, ktoré umožňujú dynamický vývoj softvéru.
Správa spoločnosti 451 Research: Spoločnosť Oracle uvádza službu Blockchain Cloud Service
Spoločnosť 451 Research rozoberá možnosti služby Oracle Blockchain Cloud Service a analyzuje jej postavenie na trhu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud