Hadoop, Spark a Data Science so zabezpečením od Oracle a jednoduchosťou cloudu

S integrovanými technológiami Hadoop a Spark a dodávaná ako zabezpečená, automatizovaná a vysokovýkonná služba, ktorú možno plne integrovať s existujúcimi podnikovými dátami v databáze Oracle a v aplikáciách Oracle.
 

Výhradnosť

Vyhradené inštancie, siete a priamo pripojený disk zabezpečujú konzistentný a vysoký výkon.
 

Optimalizácia

Optimalizovaná konfigurácia založená na konkrétnych výpočtových konfiguráciách zabezpečuje rýchle zhodnotenie.
 

Bezpečnosť

Plne zabezpečené a šifrované klastre Hadoop s dodatočnou schopnosťou rozšírenia zabezpečenia databázy Oracle o Hadoop.
 

Komplexnosť

Služba zahŕňa plne podporovaný ekosystém Cloudera Hadoop (vrátane Apache Spark). Ďalší zahrnutý softvér Oracle: Data Integration, R Distribution, Spatial a Graph.
 

Ponuky cloudových riešení pre veľké dáta

Oracle Cloud poskytuje niekoľko služieb a modelov nasadenia pre veľké dáta. Služby pre veľké dáta vám umožnia začať s nákladmi a možnosťami na úrovni vyhovujúcej vašim momentálnym potrebám a dajú vám možnosť neskôr ich prispôsobiť meniacim sa požiadavkám. Služby Big Data Cloud Service a Big Data SQL Cloud Service predstavujú komplexné riešenie, ktoré je kombináciou bohatej analytickej platformy Oracle so špičkovou distribučnou platformou Hadoop v celistvom, integrovanom a bezpečnom ukladacom priestore typu Data Lake. Spoločnosť Oracle tieto služby exkluzívne ponúka vo verejnom cloude aj ako cloud u zákazníka.

Big Data Cloud Service

Oracle Big Data Cloud Service je automatizovaná služba, ktorá poskytuje vysokovýkonné prostredie na mieru upravené pre analytické funkcie rozvíjajúcich sa podnikov. Vďaka automatizovanej správe životného cyklu a zabezpečeniu na jedno kliknutie je služba Big Data Cloud Service vhodná na optimálne a bezpečné využívanie širokej škály veľkých dát a technológií, pričom zároveň zjednodušuje operácie.
Oracle Big Data Cloud Service je cloudová služba spoločnosti Oracle, ktorá je špeciálne navrhnutá tak, aby zvládala záťaž pri práci s veľkými dátami podnikovej úrovne. Služba je optimalizovaná tak, aby fungovala pri najrôznejších záťažiach – od záťaže len na platforme Hadoop (ETL, Spark, Hive atď.) až po interaktívne, všeobecné dopyty SQL s využitím nástrojov SQL-on-Hadoop či služby Oracle Big Data SQL Cloud Service.
 
Služba zahŕňa niekoľko užitočných analytických komponentov, ako napríklad:
 
Oracle Big Data Spatial a Graph
Oracle konektory pre veľké dáta (vrátane Oracle Data Integrator EE)
Plnohodnotné predplatné na službu Cloudera Enterprise Data Hub

Big Data SQL Cloud Service

Služba Oracle Big Data SQL Cloud Service umožňuje organizáciám pohotovo analyzovať dáta na platformách Apache Hadoop, NoSQL a v databázach Oracle s využitím existujúcich zručností s prácou s riešeniami SQL, stratégií zabezpečenia a aplikácií s extrémnou výkonnosťou. Služba Big Data SQL prináša výhody veľkých dát od zjednodušenia používania funkcií Data Service až po sprístupnenie ukladacích priestorov typu data lake najväčšej možnej skupine koncových používateľov.
Služba Oracle Big Data SQL prináša revolúciu v zjednodušovaní prístupu k zdrojom veľkých dát. Služba Oracle Big Data SQL umožňuje realizovať dopyty na všetky dáta (v ukladacích priestoroch Hadoop, NoSQL alebo v databázach Oracle) pomocou jediného príkazu.
 
Služba Oracle Big Data SQL prezentuje Hadoop a iné zdroje ako rozšírené externé tabuľky. Tieto tabuľky sú vypracované tak, aby transparentne mapovali externú sémantiku dátového prístupu (horizontálny paralelizmus, umiestnenie a schému) k interným komponentom Oracle. To zaručuje najlepšiu možnú optimalizáciu pre prístup a natívne spracovanie v celom procese.

Big Data Cloud at Customer

Služba Big Data Cloud at Customer poskytuje kompletné možnosti služby Oracle Big Data Cloud Service zákazníkom, ktorí chcú mať svoje veľké dáta umiestnené vo vlastných priestoroch.
Oracle Big Data Cloud at Customer je cloudová služba, ktorá ponúka robustnosť platforiem Hadoop a Spark s výkonom na úrovni vyhradených uzlov a flexibilitou a jednoduchosťou cloudového riešenia. Služba Big Data at Customer je optimalizovaná tak, aby fungovala pri najrôznejších záťažiach – od záťaže len na platforme Hadoop (ETL, Spark, Hive atď.) až po interaktívne, všeobecné dopyty SQL s využitím nástrojov SQL-on-Hadoop či služby Oracle Big Data SQL.
 
Služba Big Data Cloud at Customer zahŕňa niekoľko užitočných analytických komponentov, ako napríklad:
 
Oracle Big Data Spatial a Graph
Oracle konektory pre veľké dáta (vrátane Oracle Data Integrator EE)
Plnohodnotné predplatné na službu Cloudera Enterprise Data Hub
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud