Transformácia budúcnosti automobilového priemyslu

Transformácia budúcnosti automobilového priemyslu vyžaduje škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.


Trendy v odvetví

Nové obchodné modely, nové príležitosti
Revolučné technológie ako cloud a Internet vecí (IoT) umožňujú automobilovému priemyslu vyvíjať nové obchodné modely. Pozrite sa, ako spoločnosť Oracle určuje smer.
Výroba sa prispôsobuje digitálnej ére
Ak chcú výrobcovia využiť výhody príležitostí, ktoré prináša digitálna éra, musia zavádzať množstvo nových technológií. V tomto vydaní Manufacturing Leadership Journal zistíte, ako to zvláda spoločnosť Oracle.
Mack Trucks: Vytváranie reálnych obchodov s riešeniami Oracle
Spoločnosť Mack Trucks uviedla na trh nové vozidlo Anthem s pomocou nástrojov Oracle ponúkajúcich virtuálnu realitu, sociálne médiá a ďalšie služby.
Transformačné technológie
Technológia Blockchain sľubuje vytvorenie nových úrovní dôvery, transparentnosti a efektivity, ktoré transformujú spôsoby, akými spoločnosti a odvetvia budú riadiť a prevádzkovať zásobovacie reťazce.
Cesta k PLM v cloude
Cloudové služby pokryli infraštruktúru a zmenili základy trhu vo viacerých doménach. Teraz je na rade riadenie životného cyklu produktov.
Adaptácia na zmenu
Spoločnosť Carbon plynulo integruje s poskytovateľmi prostredníctvom dátových informačných kanálov v reálnom čase. Svoj inventár riadi globálne pomocou integrovaného systému Oracle SCM Cloud.

Odvetvové riešenia

 
Riešenie Lead-to-Cash for the Digital Age od spoločnosti Oracle poskytuje základ pre zákaznícku skúsenosť vo všetkých kanáloch a prináša vašej spoločnosti flexibilitu na podporu nových modelov výnosov, akým je ponúkanie produktov ako služby.
Riešenie Digital Innovation to Launch od spoločnosti Oracle je moderná cloudová platforma, ktorá umožňuje digitálnemu vláknu sledovať životný cyklus produktu od počiatočného nápadu cez uvedenie na trh a používanie až po servis.
Riešenie Smart Connected Factory od spoločnosti Oracle pomáha výrobným spoločnostiam lepšie predvídať a riešiť požiadavky na údržbu, dávať do súvislosti problémy kvality s faktormi zariadení a prostredia, znižovať prestoje a zlepšovať kvalitu.
Prelomové a inovatívne riešenie Digital Field Service (DFS) spoločnosti Oracle pre odvetvia s dôrazom na objekty a služby poskytuje integrovanú platformu s podporou pre servisnú činnosť a optimalizáciu plánovania a technologického postupu mobilných služieb.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud