Transformácia budúcnosti automobilového priemyslu

Transformácia budúcnosti automobilového priemyslu vyžaduje škálovateľnú cloudovú platformu. Zistite, ako vám môže spoločnosť Oracle pomôcť nastúpiť na ideálnu cestu do cloudu.


Trendy v odvetví

Nové obchodné modely, nové príležitosti
Revolučné technológie ako cloud a Internet vecí (IoT) umožňujú automobilovému priemyslu vyvíjať nové obchodné modely. Pozrite sa, ako spoločnosť Oracle určuje smer.
Výroba sa prispôsobuje digitálnej ére
Ak chcú výrobcovia využiť výhody príležitostí, ktoré prináša digitálna éra, musia zavádzať množstvo nových technológií. V tomto vydaní Manufacturing Leadership Journal zistíte, ako to zvláda spoločnosť Oracle.
Mack Trucks: Vytváranie reálnych obchodov s riešeniami Oracle
Spoločnosť Mack Trucks uviedla na trh nové vozidlo Anthem s pomocou nástrojov Oracle ponúkajúcich virtuálnu realitu, sociálne médiá a ďalšie služby.
Transformačné technológie
Technológia Blockchain sľubuje vytvorenie nových úrovní dôvery, transparentnosti a efektivity, ktoré transformujú spôsoby, akými spoločnosti a odvetvia budú riadiť a prevádzkovať zásobovacie reťazce.
Cesta k PLM v cloude
Cloudové služby pokryli infraštruktúru a zmenili základy trhu vo viacerých doménach. Teraz je na rade riadenie životného cyklu produktov.
Adaptácia na zmenu
Vzhľadom na rozsah technologického pokroku v celom odvetví sa organizácie v automobilovom priemysle prispôsobujú zmenám spolu s cloudom. Zistite prečo a ako.

Odvetvové riešenia

 
Oracle Industry 4.0 s novými funkciami rozšírenej reality, strojového videnia, digitálnych dvojčiat a dátovej vedy umožňuje organizáciám získať prehľad s množstvom informácií o výkone majetku, zariadení, pracovníkov a vozidiel. Organizácie tak vďaka tomu môžu optimalizovať svoj zásobovací reťazec, výrobu a logistiku, skrátiť čas potrebný na uvedenie nových produktov na trh a využívať nové obchodné modely.
Riešenie Digital Innovation to Launch od spoločnosti Oracle je moderná cloudová platforma, ktorá umožňuje digitálnemu vláknu sledovať životný cyklus produktu od počiatočného nápadu cez uvedenie na trh a používanie až po servis.
Riešenie Lead-to-Cash for the Digital Age od spoločnosti Oracle poskytuje základ pre zákaznícku skúsenosť vo všetkých kanáloch a prináša vašej spoločnosti flexibilitu na podporu nových modelov výnosov, akým je ponúkanie produktov ako služby.
Riešenie Integrated Business Planning od spoločnosti Oracle poskytuje prehľad o zásobovacom reťazci, adaptívne riadenie dopytu a zodpovedné plánovanie predaja a prevádzky v reálnom čase. Spoločnostiam pomáha rýchlo sa prispôsobovať zmenám dopytu úpravou výroby, distribúcie a obstarávania.
Riešenie Digital Supply Chain with Blockchain od spoločnosti Oracle ponúka distribuovanú digitálnu účtovnú knihu s funkciou inteligentných kontraktov, ktorá sa používa na vytváranie zmlúv medzi viacerými stranami a ich uplatňovanie. Výsledkom sú transparentnejšie transakcie, zachovanie pôvodu výrobkov na všetkých úrovniach, zvýšenie efektivity dodávateľského reťazca a zníženie nákladov.
Riešenie Adaptive Digital Manufacturing od spoločnosti Oracle poskytuje súpravu výkonných nástrojov na monitorovanie majetku a procesov v reálnom čase. Toto riešenie poskytuje prediktívne prehľady dát IoT a upozornenia na tieto dáta založené na pravidlách, konvergenciu podnikových dát s prevádzkovými dátami a ich zobrazovanie v kontexte, využívanie adaptívnej inteligencie na vyhľadávanie skrytých prehľadov veľkých dát a implementáciu uzavretých procesov, ktoré umožňujú rýchlejšie vykonávanie nápravných opatrení na základe prehľadov. Výsledkom je digitálne riešenie na zvyšovanie produktivity so schopnosťou prispôsobovať sa dynamickým potrebám a okolnostiam vo výrobe a pomáhať pri dosahovaní cieľov.
Riešenie Smart Connected Factory od spoločnosti Oracle pomáha výrobným spoločnostiam lepšie predvídať a riešiť požiadavky na údržbu, dávať do súvislosti problémy kvality s faktormi zariadení a prostredia, znižovať prestoje a zlepšovať kvalitu.
Nestálosť dopytu, zlyhávanie ľudského faktora a konkurencia na trhu vyvíjajú neustály tlak na zvyšovanie efektivity, kvality a bezpečnosti vášho prostredia. Spoločnosť Oracle poskytuje modernú platformu umožňujúcu na báze spolupráce riadiť a skvalitňovať skladové operácie prepojením zariadení, senzorov kvality a pracovníkov do jedného procesu riadenia zásob. Riešenie Smart Connected Warehouse od spoločnosti Oracle vám pomáha účinnejšie predvídať problémy s údržbou a kvalitou, obmedzovať prestoje a zlepšovať riadenie zásob, optimalizáciu priestoru a sledovateľnosť produktov a poskytuje vám komplexný prehľad o operáciách.
Spoločnosti sa pri správe svojich zásobovacích reťazcov, urýchlení aktivít realizácie a zefektívňovaní širokej škály podnikových procesov od zjednodušenia dopravných sietí až po optimalizáciu skladových operácií môžu opierať o riešenie Digital Logistics spoločnosti Oracle.
Prelomové a inovatívne riešenie Digital Field Service (DFS) spoločnosti Oracle pre odvetvia s dôrazom na objekty a služby poskytuje integrovanú platformu s podporou pre servisnú činnosť a optimalizáciu plánovania a technologického postupu mobilných služieb.
Väčšina spoločností zaoberajúcich sa diskrétnou výrobou smeruje k ponúkaniu modelov predplatenej spotreby. Riešenie Digital Service and Monetization od spoločnosti Oracle pomáha týmto spoločnostiam ponúkať rôzne nové obchodné modely – od predplatených spotrebných produktov a služieb až po produkty dostupné formou služby.
Digital Customer Experience (CX) for Automotive je komplexné riešenie, ktoré poskytuje výrobcom a predajcom automobilov nástroje na starostlivosť o zákazníkov počas celého obdobia ich vzťahu so zákazníkmi. Výrobcovia a predajcovia dokážu rýchlo identifikovať príležitosti, konvertovať online kupujúcich na hodnotných potenciálnych zákazníkov, upútať pozornosť zákazníkov a sprostredkovať príjemnú a ucelenú nákupnú skúsenosť.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud