Adaptívne inteligentné aplikácie pre výrobu

Dosiahnite špičkovú prevádzkovú úroveň vďaka technikám strojového učenia a umelej inteligencii (AI)

 
 
 

Užitočné poznatky o problémoch s prevádzkovou efektivitou

Analyzujte kľúčové vzory a korelácie súvisiace s výrobnými procesmi.
 

Proaktívne riešenie potenciálnych rizík

Predvídajte pravdepodobnosť kritických udalostí a implementujte proaktívne opatrenia na ich riešenie.
 

Rýchla analýza hlavných príčin

Sledujte informácie súvisiace s pracovnými silami, strojmi, materiálmi, metódami a manažmentom.
 

Posúdenie a minimalizácia dopadov na podnik

Identifikujte produkty, procesy, dodávateľov a zákazníkov predstavujúcich určité riziko a prijmite opatrenia na minimalizáciu rizík.
 

Zaujímavosti

Digitálna budúcnosť výroby
Transformácia na inteligentnú prepojenú továreň vyžaduje zmenu spôsobu, ako ľudia a stroje spolu komunikujú a učia sa jeden od druhého, aby obe strany dokázali zvládnuť viac.
Umelá inteligencia a strojové učenie umožňujú aplikáciám zásobovacieho reťazca prispôsobovať sa a učiť sa
Nové technológie môžu od základov zmeniť spôsob, ako riešime najzávažnejšie obchodné problémy.
Zameranie na Al aplikácie pre výrobu
Pozrite si video, v ktorom Cliff Godwin, senior viceprezident spoločnosti Oracle pre vývoj aplikácií, rozoberá významné posolstvá a produktové témy týkajúce sa Al aplikácií pre výrobu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud