Dosiahnite špičkovú prevádzkovú úroveň vďaka technikám strojového učenia a umelej inteligencii (AI)

 
 
 

Užitočné poznatky o problémoch s prevádzkovou efektivitou

Analyzujte kľúčové vzory a korelácie súvisiace s výrobnými procesmi.
 

Proaktívne riešenie potenciálnych rizík

Predvídajte pravdepodobnosť kritických udalostí a implementujte proaktívne opatrenia na ich riešenie.
 

Rýchla analýza hlavných príčin

Sledujte informácie súvisiace s pracovnými silami, strojmi, materiálmi, metódami a manažmentom.
 

Posúdenie a minimalizácia dopadov na podnik

Identifikujte produkty, procesy, dodávateľov a zákazníkov predstavujúcich určité riziko a prijmite opatrenia na minimalizáciu rizík.
 

Zaujímavosti

Digitálna budúcnosť výroby
Transformácia na inteligentnú prepojenú továreň vyžaduje zmenu spôsobu komunikácie ľudí a strojov. Obe strany sa od seba učia a pomáhajú si viac toho dokázať.
Štvrtá priemyselná revolúcia - prehľad pre výrobcov
Digitálny a fyzický svet sa zbližujú, čo podnecuje inovácie ako nikdy predtým. Tým sa zároveň urýchľujú zmeny v očakávaniach zákazníkov a vznikajú nové trhy, ktoré si vyžadujú nové možnosti výroby.
Zameranie na Al aplikácie pre výrobu
Pozrite si video, v ktorom Cliff Godwin, senior viceprezident spoločnosti Oracle pre vývoj aplikácií, odovzdáva významné posolstvá a diskutuje o témach týkajúcich sa Al aplikácií pre výrobu.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud