Adaptívne inteligentné aplikácie

Oracle Adaptive Intelligent Apps transformujú podnikanie v oblastiach CX, ERP, HCM a výroby pomocou prepojenej inteligencie

Oracle Adaptive Intelligent Apps

Oracle AI Apps pre CX je skupina funkcií založených na adaptívnej inteligencii a dátach, ktoré pomáhajú odborníkom v oblasti marketingu, predaja a servisu inteligentnejšie komunikovať, inteligentnejšie predávať a inteligentnejšie poskytovať služby v rámci ich funkcií. Oracle AI Apps pre CX sa neustále a autonómne učia a prispôsobujú meniacim sa zákazníckym vzorcom a preferenciám. Prostredníctvom adaptácie optimalizujú programy marketingu a predaja, aby viac zapôsobili na zákazníkov, zvýšili mieru konverzie a uzavreli viac obchodov. Oracle AI Apps nie sú čiernou skrinkou, namiesto toho poskytujú aktuálne prehľady o realizácii odporúčaní a akcií založených na adaptívnej inteligencii a dátach. Oracle AI Apps pre CX umožňujú používateľom prispôsobiť sa, zlepšiť a preplniť (produkty, kanály atď.) dozornými prvkami riadenia.
Oracle AI Apps pre ERP je skupina funkcií založených na adaptívnej inteligencii a dátach, ktoré pomáhajú odborníkom v oblasti financií a obstarávania inteligentnejšie automatizovať, inteligentnejšie pracovať a inteligentnejšie ovplyvňovať. Oracle AI Apps pre ERP pomáhajú zvýšiť agilitu a účinnosť v oblasti záväzkov a obstarávania s budúcim dosahom na pohľadávky a zásoby pomocou inteligentnejších, optimalizovaných podnikových procesov. Inteligentná automatizácia a optimalizácia uvoľňujú zdroje, aby sa finančný tím mohol sústrediť na strategicky významnejšie činnosti.
Funkcie tohto balíka v budúcnosti dokážu inteligentne automatizovať opakujúce sa mechanické úlohy, ako sú napríklad schválenia. Výsledkom bude vyššia efektivita a zníženie nákladov v prípade ľudských chýb, špecifických bodov zlyhania a časového oneskorenia informácií.

Oracle Adaptive Intelligent Apps for HCM

Oracle AI Apps pre HCM je skupina funkcií založených na adaptívnej inteligencii a dátach, ktoré pomáhajú pracovníkom v oblasti HR inteligentnejšie prijímať zamestnancov, udržiavať vzťahy a prispôsobovať sa. Náboroví pracovníci profitujú z odporúčaní kandidátov na základe vstavanej adaptívnej inteligencie a dát, ktoré skracujú čas a náklady potrebné na obsadenie pozície. Oracle AI Apps pre HCM dokážu náborovým pracovníkom pomôcť vybrať tých najlepších kandidátov s optimálnymi schopnosťami, čo zlepšuje mieru udržania pracovníkov a uľahčuje dosahovanie podnikových cieľov. Budúce prípady využitia zvýšia mieru zapojenia zamestnancov prostredníctvom poradenstva riadeného adaptívnou inteligenciou, ktoré zabezpečuje optimálne zacvičenie zamestnancov, okamžité dosiahnutie potrebnej produktivity a neustály kariérny rast.
Oracle AI Apps pre výrobu pomáhajú manažérom výroby a riadiacim pracovníkom kontroly kvality získať hlbšie prehľady o výrobnej prevádzke pomocou strojového učenia a iných modelov dátového výskumu, ktoré analyzujú dáta prevádzkovej technológie v kontexte dát informačných technológií (IT).
 
 

Zaujímavosti

Umelá inteligencia, strojové učenie a adaptívne inteligentné aplikácie Oracle
Jack Berkowitz zo spoločnosti Oracle sa zhovára s Markom Rittmanom o novej kategórii aplikácií, ktoré sa neustále adaptujú a samy sa učia.
Why Finance Needs More Intelligence of the Artificial Kind
Finance departments have been racing around for decades to try to keep up with the increasing quantity and complexity of information.
3 Predictions About AI from Oracle CEO Mark Hurd
Artificial intelligence will change the global economy and tech industry so fast in the coming years that 60% of the IT jobs that we’ll have in 2025 haven’t even been invented yet, Oracle CEO Mark Hurd predicted during his keynote session at Oracle OpenWorld 2018.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud