Zjednodušenie procesov so službou Account Reconciliation Cloud

Účinne spravujte a zlepšujte globálne párovanie účtov využívaním automatizácie a komplexným riešením bezpečnosti a rizík, ktoré sú bežne spojené s týmto procesom.
 

Automatizácia

Na zvýšenie efektívnosti odporúčame využívať párovanie transakcií a iné automatizované funkcie párovania.
 

Integrácia

Integráciou dát zo systémov spoločnosti Oracle a iných systémov ERP a EPM zaistíte, aby sa do párovania zahrnuli všetky účty.
 

Správa

Informácie o priebehu a stave cyklu párovania sú dostupné okamžite.
 

Osvedčené postupy

K dispozícii je viacero osvedčených postupov na párovanie.
 

Zaujímavosti

Jednoduchšie párovanie účtov
Stav účtov a všetky súvisiace transakcie musia byť riadne odôvodnené a podložené. Táto povinnosť vyplýva z právnych požiadaviek a požiadaviek na audit.
Oracle Account Reconciliation Cloud
Na konci každého mesiaca musia organizácie spárovať tisícky účtov. Aby efektívne zvládli také obrovské množstvo operácií, mali by celý proces, pokiaľ možno, automatizovať. Aspoň pri účtoch, ktoré to umožňujú.
Oracle Cloud Day
Budúcnosť je v cloude. Ale ako sa tam úspešne dostať? Zistite na podujatí Oracle Cloud Day.
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)

Kontakt
×
Zavolajte nám
1-800-633-0738 (USA)


Diskusné fóra služieb Oracle Cloud