Aplicaţii Internet of Things

Adăugaţi IoT la aplicaţiile de business

Extindeţi-vă aplicaţiile pentru lanţul de aprovizionare, planificarea resurselor din companie şi pe cele pentru experienţele oferite clienţilor, prin înglobarea IoT ca să ajungeţi în realitatea fizică şi cu automatizare pe baza algoritmilor predictivi şi a gemenilor digitali.
 
 

Aplicaţii Internet of Things

Aplicaţiile Oracle Internet of Things oferă un set de aplicaţii IoT de clasă mondială pentru resursele companiei, linii de producţie, flote de transport şi lucrători mobili. Fiţi inteligenţi cu algoritmi predictivi, de învăţare automată, şi extindeţi rapid procesele de bază SCM, CX, HCM şi ERP - cu date şi informaţii utile IoT în timp real.

 
Informaţii utile în timp real de la resursele conectate pentru stimularea mentenanţei predictive, SCM optimizat şi experienţe îmbunătăţite ale clienţilor.
Industry 4.0 pe înţelesul tuturor, cu cea mai bună monitorizare a producţiei din clasa sa pentru fabrici, produse şi utilaje.
Oferiţi puterea predictivă a IoT pentru a afla când are nevoie de service orice vehicul conectat, când să ajustaţi operaţiile logistice şi când să evitaţi întreruperile.
Garantaţi sănătatea şi siguranţa lucrătorilor, obţineţi conformitate mai bună cu reglementările şi vizibilitate în timp real a sănătăţii lucrătorilor, a locaţiei şi a mediului de lucru.
Experienţe de servicii diferenţiate, cu date pertinente de la activele conectate.
 
 
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)

Contact
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)


Forumuri de discuţii Oracle Cloud