Resurse tehnice Oracle Cloud Infrastructure

Fără informaţiile tehnice potrivite, poate fi dificil să începeţi să lucraţi într-o platformă cu atât de multe funcţionalităţi, cum este Oracle Cloud Infrastructure. Aici găsiţi documente şi prezentări care să vă ghideze parcursul de studiu.
 
 
 

Noţiuni de bază şi ghiduri pentru servicii

Aici găsiţi un set de resurse tehnice care să vă ajute cu soluţiile Oracle Cloud infrastructure. Reveniţi şi pe viitor, resursele sunt frecvent actualizate cu conţinut nou.
Începeţi cu aceste linkuri:

 

Ghiduri pentru management şi operaţiuni

Cele mai bune practici pentru implementarea unei arhitecturi cu disponibilitate ridicată în Oracle Cloud Infrastructure
Aflaţi mai multe despre cele mai bune practici de arhitectură, pentru crearea de soluţii cu disponibilitate ridicată în Oracle Cloud Infrastructure, dar şi despre modul în care puteţi utiliza la maximum serviciile Oracle.
Implementarea Oracle Enterprise Manager 13
Implementaţi Oracle Enterprise Manager cu ajutorul acestui whitepaper cu noţiuni de bază, ce acoperă conceptele cheie, cerinţele preliminare, instalarea şi configurarea.
Noţiuni de bază în Terraform şi Oracle Cloud Infrastructure
Această postare tehnică prezintă orchestrarea Terraform în Oracle Cloud Infrastructure.

 

Soluţii Compute

Implementarea de imagini de sistem de operare personalizate
Acest whitepaper oferă instrucţiuni pas cu pas pentru crearea unei imagini personalizate şi importul ei în Oracle Cloud Infrastructure.
Noţiuni de bază: Oracle Linux pentru Oracle Cloud Infrastructure
Acest ghid prezintă noţiunile de bază pentru lansarea unei instanţe Oracle Linux în Oracle Cloud Infrastructure.
Instalarea şi configurarea KVM pe instanţe Bare Metal, cu Multi-VNIC
Începeţi să lucraţi cu KVM pe instanţe Bare Metal, cu ajutorul paşilor din acest whitepaper.
Instalarea şi configurarea Oracle VM pe Oracle Cloud Infrastructure
Începeţi să lucraţi cu Oracle VM, cu ajutorul paşilor din acest whitepaper.
Implementarea Microsoft Hyper-V cu routing
Acest whitepaper prezintă configurarea mediilor Oracle Cloud Infrastructure şi Microsoft Hyper-V.
Implementarea Kubernetes
Acest ghid de implementare pas cu pas arată cum se implementează Kubernetes în Oracle Cloud Infrastructure.

 

Soluţii de management al datelor

Arhitectura de referinţă pentru Cloudera Enterprise Data Hub
Acest whitepaper prezintă cele mai bune practici pentru a rula Cloudera Enterprise Data Hub în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea Apache Cassandra
Implementaţi baza de date NoSQL Apache Cassandra în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea şi securizarea MongoDB
Această postare tehnică prezintă cele mai bune practici pentru securizarea MongoDB în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea unui strat de caching distribuit, cu disponibilitate ridicată, cu ajutorul Memcached & Redis
Acest whitepaper prezintă compară cele mai bune practici pentru implementarea celor mai folosite motoare pentru cache-ul din memorie, Redis şi Memcached, în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea grupurilor de disponibilitate "întotdeauna activate" din Microsoft SQL Server
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Migrarea bazelor de date Oracle din Amazon Web Services în Oracle Cloud Infrastructure Database
Acest whitepaper prezintă unele consideraţii pentru migrarea bazelor de date în Oracle Cloud Infrastructure şi explică în detaliu opţiunile disponibile pentru aceste migrări.
Implementarea bazei de date Oracle NoSQL
Urmaţi paşii din acest ghid de referinţă pentru a implementa baza de date Oracle NoSQL în Oracle Cloud Infrastructure, inclusiv paşii pentru configuraţia preliminară şi pentru modul în care trebuie să rulaţi script-urile de instalare a clusterelor NoSQL.

 

Soluţii pentru aplicaţii

Mutarea Oracle E-Business Suite în Oracle Cloud Infrastructure
Aflaţi cum poate fi implementat E-Business Suite (EBS) în Oracle Cloud Infrastructure, combinând astfel beneficiile tradiţionale ale EBS cu simplitatea, disponibilitatea şi rentabilitatea unei infrastructuri IaaS moderne.
Implementarea JD Edwards EnterpriseOne versiunea 9.2, cu pregătirea dintr-un singur clic din Oracle Cloud Infrastructure
Acest tutorial vă arată cum să implementaţi JD Edwards EnterpriseOne versiunea 9.2 cu ajutorul funcţionalităţii One-Click Provisioning (alocare dintr-un clic) şi descrie sarcinile obligatorii şi pe cele opţionale pentru implementarea în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java în Oracle Cloud Infrastructure
Urmaţi cele mai bune practici, prezentate în acest whitepaper, pentru a implementa SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java în Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea bazelor de date SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java în Oracle Database Exadata Cloud Service
Urmaţi cele mai bune practici, prezentate în acest whitepaper, pentru a implementa bazele de date Oracle de pe platforma SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java în Oracle Database Exadata Cloud Service.
Utilizarea echilibrării traficului, cu Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing, pentru aplicaţii WordPress cu disponibilitate ridicată
Acest whitepaper oferă un ghid pentru crearea unui site WordPress multi-nod, configurat şi găzduit cu Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Soluţii de reţea

Prezentare şi ghid de implementare - Reţeaua virtuală în cloud (VCN, Virtual Cloud Network)
Aflaţi mai multe despre scenariile de implementare cele mai comune şi despre cele mai bune practici în utilizarea Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Implementarea unei instanţe NAT cu Terraform
Această postare de blog arată cum se configurează automat o instanţă NAT cu Terraform şi cum se configurează instanţele private pentru a dirija cererile din internet prin instanţa NAT.
Configuraţie instanţă NAT: Activarea accesului la internet pentru subreţele private
Urmaţi paşii recomandaţi pentru configurarea unei instanţe NAT în reţeaua VCN şi pentru configurarea unei subreţele private prin care să dirijaţi cererile internet.
Implementarea de tuneluri VPN IPSec
Aflaţi cum să configuraţi şi să administraţi un VPN IPSec pentru reţeaua dvs. virtuală VCN, cu ajutorul documentaţiei tehnice.
Implementarea tunelurilor VPN IPsec cu ajutorul Cisco ASA/ASAv VTI
Acest whitepaper conţine paşii pentru configurarea dispozitivului Cisco ASA/ASAv astfel încât să creaţi o conexiune IPSec la o reţea VCN din Oracle Cloud Infrastructure.
Implementarea Microsoft Hyper-V cu routing
Acest whitepaper prezintă configurarea mediilor Oracle Cloud Infrastructure şi Microsoft Hyper-V.
Gazde Bastion Host: Acces protejat pentru reţelele virtuale în cloud
Acest whitepaper arată cele mai bune practici pentru gazdele principale de tip "bastion host" şi pentru securizarea accesului la instanţele Oracle Cloud Infrastructure.

 

Soluţii de securitate

Oracle Cloud Infrastructure Security - Prezentare generală
Acest whitepaper prezintă funcţionalităţile de securitate din Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Extinderea Active Directory la Oracle Cloud Infrastructure
Acest whitepaper arată cum se extinde Windows Active Directory în Oracle Cloud Infrastructure.
Distribuirea Okta cu Oracle Cloud Infrastructure
Acest whitepaper conţine un ghid pas cu pas pentru configurarea distribuţiei Oracle Cloud Infrastructure cu Okta.
Implementarea Oracle Audit Vault şi a Database Firewall
Acest whitepaper prezintă modul în care se foloseşte Oracle Audit Vault Server pentru accesul de audit la instanţele Oracle Cloud Infrastructure Database.
Administrarea cheilor de criptare din Oracle Database, cu ajutorul Oracle Key Vault
Acest whitepaper oferă instrucţiuni pentru instalarea şi configurarea Oracle Key Vault pe instanţele Bare Metal, pentru administrarea cheilor TDE pentru Oracle Database.

 

Soluţii pentru protecţia datelor

Utilizarea Commvault pentru copii de siguranţă în Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
Această postare de blog prezintă integrarea şi suportul Commvault pentru Oracle Cloud Infrastructure, precum şi informaţii despre cum să utilizaţi Oracle Object Storage drept ţintă de backup.

 

Soluţii de stocare

Implementarea Ceph Distributed Storage Cluster
Această postare de blog arată cum se implementează un mediu Ceph Distributed Storage Cluster în Oracle Cloud Infrastructure, cu Oracle Linux.
Implementarea GlusterFS
Această postare de blog conţine un ghid pas cu pas pentru un mediu GlusterFS Storage cu disponibilitate ridicată, în Oracle Cloud Infrastructure, cu un volum GlusterFS distribuit.
Implementarea Oracle Cluster File System
Această postare de blog conţine un ghid pas cu pas pentru Oracle Cluster File System (OCFS2) în Oracle Cloud Infrastructure cu iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)

Contact
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)


Forumuri de discuţii Oracle Cloud