Acordul Oracle Cloud Infrastructure Service pentru nivelul de servicii (SLA)

Companiile de tip enterprise au nevoie de mai mult decât doar disponibilitate, când aleg o infrastructură cloud. Sarcinile de lucru esenţiale au nevoie şi de performanţe consecvente, de posibilitatea de a administra, monitoriza şi modifica în orice moment resursele care rulează în cloud. Oracle este singurul care oferă un acord pentru nivelul de servicii, ce acoperă performanţele, disponibilitatea şi administrarea serviciilor.
Disponibilitate

Puteţi sta liniştit, lucrul din cloud este mereu operaţional, cu angajamentul Oracle privind duratele de uptime şi conectivitatea.

Administrare simplă

The elasticity and configurability of infrastructure is part of why people move applications to the cloud. Your services need to be manageable all the time to deliver this benefit. Oracle provides manageability SLAs to ensure your ability to manage, monitor, and modify resources.

Performanţe

Nu este de ajuns ca resursele dvs. IaaS să fie accesibile. Ele trebuie să aibă în mod consecvent performanţele preconizate. Oracle este primul furnizor de cloud care garantează performanţele, astfel încât să vă puteţi baza pe infrastructura pentru aplicaţii enterprise.

Disponibilitate

Serviciu/Resursă
Indicator
Procentaj lunar în acordul SLA
Credit serviciu Oracle dacă s-a încălcat acordul SLA
Compute
Indisponibilitate regiune Uptime de cel puţin 99,99% 10%
Compute
Indisponibilitate regiune Uptime de 99% sau peste 25%
Compute
Indisponibilitatea domeniului de disponibilitate Uptime de 99.95% sau peste 10%
Compute
Indisponibilitatea domeniului de disponibilitate Uptime de 99% sau peste 25%
Volume cu blocuri
Indisponibilitate regiune Uptime de cel puţin 99,99% 10%
Volume cu blocuri
Indisponibilitate regiune Uptime de 99% sau peste 25%
Object Storage
Rată de erori API Uptime de 99,9% sau peste 10%
Object Storage
Rată de erori API Uptime de 99% sau peste 25%
FastConnect
Conectivitate privată Uptime de 99,9% sau peste 10%
FastConnect
Conectivitate privată Uptime de 99% sau peste 25%

Administrare simplă

Serviciu/Resursă
Indicator
Procentaj lunar în acordul SLA
Credit serviciu Oracle dacă s-a încălcat acordul SLA
Compute
Rată de erori API Uptime de 99,9% sau peste 10%
Compute
Rată de erori API Uptime de 99% sau peste 25%
Volume cu blocuri
Rată de erori API Uptime de 99,9% sau peste 10%
Volume cu blocuri
Rată de erori API Uptime de 99% sau peste 25%
Database
Rată de erori API Uptime de 99,9% sau peste 10%
Database
Rată de erori API Uptime de 99% sau peste 25%

Performanţe

Serviciu/Resursă
Indicator
Procentaj lunar în acordul SLA
Credit serviciu Oracle dacă s-a încălcat acordul SLA
Disc Compute NVMe local
IOPS pe disc Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99,9% din timp 10%
Disc Compute NVMe local
IOPS pe disc Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99% din timp 25%
Volume cu blocuri
IOPS pe disc Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99,9% din timp 10%
Volume cu blocuri
IOPS pe disc Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99% din timp 25%
Network
Performanţa reţelei Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99,9% din timp 10%
Network
Performanţa reţelei Performanţe ale resurselor de minimum 90% din performanţele publicate, 99% din timp 25%

SLA lunar în minute/ore

  • Uptime mai mare sau egal cu 99,99%: mai mic sau egal cu 4,38 minute de întrerupere pe lună
  • Uptime mai mare sau egal cu 99,95%: mai mic sau egal cu 21,56 minute de întrerupere pe lună
  • Uptime mai mare sau egal cu 99,9%: Mai mic sau egal cu 43,8 de minute de întreruperi pe lună
  • Uptime mai mare sau egal cu 99%: Mai mic sau egal cu 7,2 ore de întreruperi pe lună
 

Resurse

Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud Services - Document pilon

 
 

Întrebări frecvente

 

Acorduri SLA privind disponibilitatea

Sunt obligat conform acordurilor SLA (pentru nivelurile de servicii) să implementez în mai multe domenii de disponibilitate?

Există două opţiuni pentru Acordurile SLA de disponibilitate pentru Oracle Cloud Infrastructure - Compute. Dacă implementaţi pe mai multe domenii de disponibilitate, se aplică Acordul SLA care măsoară indisponibilitatea din regiune, cu o garanţie de 99,99%. Dacă implementaţi pe mai multe domenii cu toleranţă la eşec dintr-un singur domeniu de disponibilitate, se aplică Acordul SLA care măsoară indisponibilitatea domeniului de disponibilitate, cu o garanţie de 99,95%.

Cum este calculată durata de activitate neîntreruptă (uptime)?

Durata de activitate neîntreruptă (uptime) se calculează ca procentaj lunar.

  • Procentajele de uptime lunar pentru Oracle Cloud Infrastructure - Compute şi Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume Monthly sunt calculate prin scăderea procentajului de minute din luna calendaristică respectivă, în care Oracle Cloud Infrastructure - Compute sau Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume, după caz, a fost în starea "Regiune indisponibilă".
  • Procentajul de uptime lunar pentru Oracle Cloud Infrastructure - Object Storage este calculat prin scăderea din 100 a mediei pentru "Rate de erori API" din fiecare perioadă de cinci minute, din luna calendaristică aplicabilă.
  • Procentajul de uptime lunar al Oracle Cloud Infrastructure - FastConnect este calculat prin scăderea din 100 a procentajului de minute, din luna calendaristică aplicabilă, în care circuitul dedicat a fost în starea "Indisponibil".

Ce se întâmplă dacă devin indisponibile mai multe domenii de disponibilitate?

Acordurile SLA privind disponibilitatea sunt de obicei declanşate când are loc un eveniment ce afectează întreaga regiune. Când devin indisponibile mai multe domenii de disponibilitate dintr-o regiune, vor fi afectate toate serviciile implementate în acele domenii.

Acorduri SLA privind administrarea

Acordurile SLA pentru administrare sunt la nivelul domeniului de disponibilitate sau la nivel de regiune?

Acordurile SLA pentru administrare sunt la nivelul serviciului şi sunt definite la nivelul domeniului de disponibilitate.

Cum se calculează durata de uptime pentru Oracle Cloud Infrastructure - Compute, Oracle Cloud Infrastructure - Block Volume şi pentru Oracle Cloud Infrastructure - Database?

Pentru fiecare din acestea, "procentajul de uptime lunar" se calculează prin scăderea din 100 a mediei "ratelor de erori API" pentru fiecare perioadă de cinci minute din luna calendaristică aplicabilă.

Acorduri SLA privind performanţele

Pentru acordurile SLA privind performanţele, ce credite de servicii oferă Oracle clienţilor care fac revendicări?

Oracle oferă credite de servicii pentru resursele de calcul de bază consumate de clienţii care fac revendicările.

Procesul general pentru creditele de servicii aferente acordurilor SLA

Ce sunt creditele de servicii? Cum sunt calculate creditele de servicii?

Creditele de servicii sunt calculate ca procentaj din onorariile nete pe care le-aţi plătit Oracle, pentru un serviciu Oracle Cloud Infrastructure, în luna în care angajamentul de servicii aplicabil nu a fost respectat; ele vă sunt acordate în luna calendaristică de după cea în care Oracle vă aprobă revendicarea. Creditele de servicii sunt remediul unic şi exclusiv pe care-l puteţi primi în situaţia în care Oracle nu şi-a respectat angajamentele de servicii prezentate în secţiunea Acorduri privind nivelul serviciilor, din documentul pilon Servicii Oracle Paas şi Iaas Public Cloud, pentru serviciul Oracle Cloud Infrastructure Service aplicabil. Creditele de servicii vor fi oferite doar pentru serviciul Oracle Cloud Infrastructure în privinţa căruia nu s-a respectat angajamentul de servicii.

Trebuie clientul să acţioneze în sensul identificării unei nerespectări a acordului SLA şi să trimită o cerere de credite de servicii?

Da. Solicităm clienţilor să depună ei înşişi revendicarea SLA şi să ofere dovezi care să sprijine afirmaţia că a avut loc o nerespectare a angajamentului de servicii.

Cine poate solicita credite de servicii?

Orice client care plăteşte serviciile Oracle Cloud Infrastructure services, conform unităţilor SKU din documentul pilon Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud, poate solicita credite de servicii. Cei care au achiziţionat serviciile de mai sus din Oracle Store trebuie să fi trecut prin cel puţin un ciclu de facturare Oracle pentru a fi eligibili pentru creditele de servicii. Pentru detalii, consultaţi documentul pilon Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud.

Care este durata medie a rezolvării unei revendicări de credite de servicii?

Revendicările de credite pentru servicii trebuie trimise de clienţi în decurs de 30 de zile calendaristice de la apariţia problemei care a dus la nerespectarea angajamentului privind serviciul Oracle Cloud Infrastructure aferent. Oracle va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru procesarea revendicărilor în decurs de 60 de zile de la primirea acestora.

Ce se întâmplă după ce este validată o revendicare pentru credite de servicii?

După ce o revendicare de credite de servicii este validată, Oracle va creşte soldurile clientului pentru următoarea lună calendaristică, în urma aprobării de către Oracle a revendicării. De exemplu, dacă cheltuiţii 100.000 USD în fiecare lună ca parte din creditele universale şi primiţi un credit de 5000 de USD după aprobarea de către Oracle a unei revendicări, atunci Oracle va creşte soldul dvs. astfel încât în luna următoare să aveţi la dispoziţie resurse de 105.000 USD, înainte să se aplice tarifele pentru excedente.

Clienţii pot utiliza creditele de servicii pentru orice servicii Oracle?

După ce soldurile sunt crescute, în urma aprobării de către Oracle a revendicării unui client pentru creditele de servicii, clientul poate utiliza acele credite pentru oricare dintre serviciile Oracle Cloud aferente creditelor sale universale sau contului său PAYG (cu plata în funcţie de utilizare).

 

NOTĂ: Acest document este doar o referinţă generală, ce răspunde unora din cele mai frecvente întrebări despre Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud Services. Pentru o explicaţie detaliată a acestor concepte, vă rugăm să accesaţi documentul pilon Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud Services din februarie 2018, unde puteţi găsi şi restul termenilor şi condiţiilor aplicabile serviciilor Oracle PaaS şi IaaS Public Cloud Services.

 
 
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)

Contact
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)


Forumuri de discuţii Oracle Cloud