Maparea serviciilor Oracle Cloud Infrastructure

 
 

mapare servicii cloud

Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure şi Google Cloud Platform oferă servicii cloud comparabile. Următorul tabel furnizează o mapare generală a serviciilor celor patru furnizori de cloud.
Actualizat în februarie 2019.
Categorie
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Regiuni
Domeniu de disponibilitate (AD) Zonă de disponibilitate (AZ) Zonă de disponibilitate (AZ) Zone
Reţelistică şi livrare de conţinut
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Virtual Private Cloud
Reţelistică şi livrare de conţinut
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancer ; Application Gateway Cloud Load Balancing
Reţelistică şi livrare de conţinut
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Virtual Machines Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Compute - GPU Amazon EC2 - P2, P3, G3 instances Azure N-Series Google GPU
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Compute
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Registru de containere
Compute
Oracle Functions (în curând) AWS Lambda Azure Functions ; Azure Event Grid Cloud Functions
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS / Avere ; Cloud Filestore (beta)
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage ; Cloud Storage Nearline
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Import/Export Disk ; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Import/Export ; Azure Data Box Transfer Appliance ; Transfer Service
Stocare
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS / Avere
Securitate, identitate şi conformitate
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM) ; AWS Organizations Azure Active Directory ; Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity şi Access Management
Securitate, identitate şi conformitate
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Securitate, identitate şi conformitate
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Database
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL ; Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Aplicaţii marginale
DNS Oracle Cloud Infrastructure Amazon Route53 Azure DNS ; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Aplicaţii marginale
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - Email Parteneri
Aplicaţii marginale
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Firewall pentru aplicaţii web Application Gateway Web Application Firewall Parteneri
Aplicaţii marginale
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)

Contact
×
Apelaţi-ne acum
1-800-633-0738 (Statele Unite)


Forumuri de discuţii Oracle Cloud