Oracle Work Life Solutions Cloud

Zwiększaj zaangażowanie się pracowników, korzystając z Work Life Solutions

Zwiększaj produktywność i zaangażowanie się pracowników, pomagając im osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Dowiedz się, jak firma Baylor Scott and White Health wykorzystuje Oracle HCM i Work Life Solutions do stworzenia wspaniałego miejsca pracy.
 

Osiągaj lepsze wyniki

Docieraj do talentów ukrytych wśród pracowników i rozwijaj lepszą współpracę całego personelu.
 

Zwiększaj zaangażowanie się pracowników

Wprowadzaj innowacyjną technologię, pomagającą pracownikom osiągnąć równowagę między życiem zawodowym a osobistym.
 

Zapewnij pracownikom możliwości rozwoju

Pomagaj pracownikom rozwijać kariery zawodowe, łącząc ich z mentorami oraz pokazując ich talenty w całej organizacji.
 

Przyciągaj największe talenty

Zademonstruj zaangażowanie się firmy w sprawy pracowników, wprowadzając programy prozdrowotne, opiekę mentorską i przyjazne współzawodnictwo oraz zapewniając im pomoc ze strony działu kadr, gdy najbardziej jej potrzebują.
 

Wyróżnione

Zwiększanie zaangażowania poprzez Work Life Solutions
Zatrzymuj pracowników, w których firma już zainwestowała, zapewniając im możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Drivestream o znaczeniu rozwiązań Oracle Work Life
Drivestream, czołowy dostawca usług konsultacyjnych IT i usług w zakresie zarządzania, omawia znaczenie rozwiązania Oracle Work Life Solutions oraz przedstawia, w jaki sposób przyczynia się ono do zwiększenia zaangażowania się pracowników i lepszego wykonywania obowiązków.
Wyznaczanie przyszłości finansów, kadr i łańcucha dostaw
Modern Business Experience łączy w jedną całość konferencje Modern Finance Experience, Oracle HCM World i Modern Supply Chain Experience, zapewniając wiedzę i kontakty pomagające w rozwoju kariery zawodowej.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud