Rozpocznij pracę z Oracle Cloud Platform za darmo

Do 3 500 bezpłatnych godzin

 
Darmowe punkty bonusowe o wartości 300 US* są dostępne w wybranych krajach i są ważne przez 30 dni
 
Dostępne tylko w Oracle Cloud
Pierwsza na świecie samoobsługująca się, samozabezpieczająca się i samonaprawiająca się autonomiczna baza danych
Wybierz najbardziej wydajne i ekonomiczne instancje obliczeniowe oparte na maszynach wirtualnych (VM) w chmurze
Niezrównana skalowalność; jedyna chmura obsługująca systemy Oracle RAC i Oracle Exadata
Brak ukrytych kosztów za przesyłanie danych, wysoką wydajność składowania, Asystę Techniczną itp.
 
 
 
 
Używaj usług platformy i infrastruktury Oracle Cloud, korzystając z bezpłatnych punktów bonusowych*
Autonomous Database Autonomiczne przetwarzanie transakcji oraz autonomiczna hurtownia danych, które samoobsługują się, samozabezpieczają się i samonaprawiają się
Infrastructure Usługi Oracle Cloud Infrastructure, w tym Compute, Networking, Storage, Container, Database, DNS i Load Balancing
Application Development Wszechstronna platforma DevOps do ciągłego tworzenia i wdrażania (CI/CD), dogłębna diagnostyka dla aplikacji Java i usprawniona integracja z aplikacjami SaaS i lokalnymi
Analytics Połącz ludzi, miejsca, dane i systemy, zmieniając sposób rozumienia informacji oraz postępowania z nimi
Big Data Twórz aplikacje oparte na systemach Hadoop i Spark oraz włącz strumieniowanie, a także wdrażaj własne dedykowane klastery Kafka i zarządzaj nimi, korzystając z funkcji elastycznej skalowalności
Content and Experience Cloud Korzystaj z wielokanałowego zarządzania zawartością oraz zapewniaj spójne środowisko cyfrowe pracownikom, partnerom i klientom
Management and Security Monitorowanie, rejestrowanie w dziennikach, analizy, CASB oraz chmurowa platforma obsługi tożsamości
Integration Korzystaj z setek gotowych adapterów, zapewniających bezproblemową integrację aplikacji lokalnych i w chmurze
*Zobacz wszystkie kwalifikujące się do wypróbowania usługi Oracle Cloud
 
 
 
 
 
Klienci osiągają sukcesy, korzystając z Oracle Cloud Platform
Klienci korzystający z usług platformy i infrastruktury Oracle Cloud
 
 
* W okresie promocji można mieć uruchomionych maksymalnie 8 instancji z wszystkich dostępnych usług i do 5 TB miejsca składowania. W czasie 30-dniowego okresu promocji punkty Oracle Cloud są zużywane zgodnie ze stawkami z rabatem. Podane poniżej każdej usługi limity wydajności są tylko wartościami szacowanymi i odzwierciedlają maksymalną wydajność, którą można uzyskać, jeśli w czasie trwania promocji wszystkie punkty zostaną wykorzystane na jedną usługę. Uzyskiwana maksymalna wydajność na usługę może być mniejsza, jeśli punkty będą wykorzystywane na kilka usług. Lista usług i szacowanych wydajności może ulec zmianie. Saldo punktów jest dostępne na pulpicie informacyjnym Oracle „Moje usługi”. Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ związanej z wersjami próbnymi
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud