Oracle Autonomous Database — pierwsze kroki 

3 300 bezpłatnych godzin

Jedyna samoobsługująca się, samozabezpieczająca się i samonaprawiająca się autonomiczna baza danych
Darmowe punkty bonusowe o wartości 300 USD* są dostępne w wybranych krajach i są ważne przez 30 dni
 
 
Życie staje się prostsze z usługą Autonomous Database Cloud

Wdrażaj w ciągu minut

Wystarczy utworzyć bazę danych, połączyć ją z instancją bazy danych i zacząć pracę.

Samoobsługa

Automatyzacja poprzez samouczenie się systemu eliminuje ręczne zarządzanie bazą danych.

Natychmiastowa elastyczność

Jeśli trzeba, można niezależnie skalować zasoby obliczeniowe i magazyny — bez wyłączania usługi.

Rozpocznij za darmo

Korzystając z bezpłatnych punktów bonusowych o wartości 300 USD, można uzyskać 3 300 godzin użytkowania usługi oraz 2 TB miejsca składowania Exadata.
 
 
Nie wymaga ręcznego dostrajania ani administrowania
Autonomous Transaction Processing 3 300 godzin, 2 TB miejsca składowania Exadata
Przetwarzanie krytycznych transakcji stało się jeszcze prostsze dzięki przyszłościowej bazie danych w chmurze
Autonomous Data Warehouse 3 300 godzin, 2 TB miejsca składowania Exadata
W pełni zarządzana, wstępnie skonfigurowana, zoptymalizowana usługa. Jest gotowa do pracy w ciągu kilku minut
 
 
 
 
Klienci osiągają sukcesy, korzystając z Oracle Autonomous Database
Klienci korzystający z usług platformy i infrastruktury Oracle Cloud
 
 
* W okresie promocji można mieć uruchomionych maksymalnie 8 instancji z wszystkich dostępnych usług i do 5 TB miejsca składowania. W czasie 30-dniowego okresu promocji punkty Oracle Cloud są zużywane zgodnie ze stawkami z rabatem. Podane poniżej każdej usługi limity wydajności są tylko wartościami szacowanymi i odzwierciedlają maksymalną wydajność, którą można uzyskać, jeśli w czasie trwania promocji wszystkie punkty zostaną wykorzystane na jedną usługę. Uzyskiwana maksymalna wydajność na usługę może być mniejsza, jeśli punkty będą wykorzystywane na kilka usług. Lista usług i szacowanych wydajności może ulec zmianie. Saldo punktów jest dostępne na pulpicie informacyjnym Oracle „Moje usługi”. Więcej informacji można znaleźć w sekcji FAQ związanej z wersjami próbnymi
 
**rekord o rozmiarze 1 KB, bezwzględna spójność odczytów, na miesiąc
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud