Supply Chain Collaboration and Visibility Cloud

Usprawnij swoją sieć wartości

Wykorzystaj Supply Chain Collaboration and Visibility Cloud do wykrywania, analizowania i rozwiązywania problemów w skali całego przedsiębiorstwa oraz kluczowych partnerów handlowych. Inteligentnie automatyzuj kompleksowe procesy, zwiększając wydajność i responsywność całego łańcucha dostaw.
 

Lepsza widoczność obejmująca wiele przedsiębiorstw

Zwiększ możliwości swoje firmy, wprowadzając procesy obejmujące wiele przedsiębiorstw.
 

Lepsza współpraca z dostawcami

Uzyskuj potwierdzenia kontraktowych producentów i dostawców w zakresie swoich planów, zwiększając ich wiarygodność.
 

Szybsze reagowanie na wyjątki związane z dostawami i popytem

Alarmuj partnerów o zmianach w popycie i uzyskuj informacje o problemach związanych z dostawami
 

Uproszczenie zarządzania siecią handlową

Zunifikuj administrowanie partnerami handlowymi, korzystając z nowoczesnej platformy.
 

Wyróżnione

Przyszłościowy łańcuch dostaw już dzisiaj
Zobacz, w jaki sposób wewnętrznie powiązany, zintegrowany łańcuch dostaw może zwiększać wartość, skuteczność i jakość, pomagając firmie w jej własnej transformacji cyfrowej.
Szybsze osiąganie korzyści z wdrażanych rozwiązań IoT
Poznaj strategie IDC dla firm, przyspieszające osiąganie korzyści z technologii IoT oraz koncentrujące się na istniejących aplikacjach biznesowych, które można jak najszybciej i najekonomiczniej zintegrować z usługami opartymi na chmurze.
Integracja łańcucha dostaw w chmurze
Odkryj możliwości integracji rozwiązania Oracle Supply Chain Management Cloud, w tym nowoczesny zestaw REST API, usługi internetowe oparte na protokole SOAP i łatwe w użyciu interfejsy FBDI (File-Based Data Integration).

Łącza pokrewne

  • Monitoruj w sposób ciągły status i lokalizację połączonych zasobów, zakładów, floty transportowej i pracowników, korzystając z aplikacji IoT Asset Monitoring Cloud
  • Wykrywaj i przewiduj anomalie w celu zwiększenia wydajności produkcji, jakości produktów i efektywności dostaw, korzystając z aplikacji IoT Production Monitoring Cloud
  • Monitoruj funkcjonowanie kierowców i sprzętu w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia opóźnień, korzystając z aplikacji IoT Fleet Monitoring Cloud
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud