Adaptacyjne rozwiązanie planowania łańcucha dostaw

Wyprzedzaj wyzwania i zmiany w otoczeniu biznesowym, korzystając z aplikacji Supply Chain Planning Cloud. Proaktywnie opracowuj strategie wzrostu przychodów i zmniejszenia kosztów, realizuj je i dostosowuj do celów przedsiębiorstwa.
 

Ułatwione planowanie

Korzystaj z wizualnych analiz i inteligentnych rekomendacji pomagających skutecznie planować nawet niedoświadczonym użytkownikom.
 

Szybsze rozwiązywanie problemów związanych z łańcuchem dostaw

Obserwuj odchylenia od planu i zmiany w łańcuchu dostaw, analizuj alternatywne rozwiązania oraz zmieniaj plany w czasie rzeczywistym.
 

Zwiększanie skuteczności łańcucha dostaw

Ustalaj priorytety działań na podstawie ich skutków biznesowych i od razu wdrażaj proponowane działania.
 

Większa produktywność planistów

Planuj na poziomie szczegółów i agregacji popyt oraz dostawy, korzystając z nowoczesnego, konfigurowalnego i mobilnego środowiska użytkownika.
 

Wyróżnione

Adaptacyjna aplikacja planowania łańcucha dostaw
W celu zapewnienia rentowności i zwiększenia zadowolenia klientów w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń, potrzebne jest responsywne rozwiązanie planowania łańcucha dostaw, równoważące — w czasie rzeczywistym — dostawy i popyt.
Nowoczesne środowisko użytkownika
Zobacz, w jaki sposób Oracle Supply Chain Planning Cloud zapewnia bezpośrednią kontrolę nad środowiskiem użytkownika, usprawniając zadania i wykrywając ukryte problemy oraz możliwości.
Łatwy początek z Planning Central
Wciąż polegasz na starzejącym się systemie MRP albo planujesz za pomocą arkuszy kalkulacyjnych? Pozostaw to za sobą i przejdź do Oracle Planning Central Cloud. Jest to nowoczesne, łatwe w użyciu rozwiązanie do planowania łańcucha dostaw, pozwalające równoważyć popyt i dostawy oraz monitorować cały łańcuch dostaw.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud