Zaplanuj przyszłościowy łańcuch dostaw już dzisiaj

Szybciej uzyskuj lepsze wyniki, wyprzedzając wyzwania i zmiany w otoczeniu biznesowym. Proaktywnie opracowuj strategie wzrostu przychodów i zmniejszenia kosztów, realizuj je i dostosowuj do celów przedsiębiorstwa.
 

Zwiększanie rentowności

Usprawniaj i przyspieszaj procesy łańcucha dostaw w celu zrównoważenia dostaw i popytu, zwiększając dostępność, a jednocześnie zmniejszając koszty związane z zapasami.
 

Przyspieszanie innowacyjności

Przewiduj zmieniające się potrzeby klientów, opracowywuj strategie zwiększania przychodów i wykonuj plany ich realizacji.
 

Kształtowanie wyników biznesowych

Skuteczniej reaguj na problemy związane z łańcuchem dostaw, wykrywając anomalie, przewidując przyszłe stany i identyfikujuąc główne przyczyny błędów.
 

Przyszłościowy łańcuch dostaw

Uzyskuj natychmiastowy dostęp do najlepszych w swoim rodzaju udoskonaleń procesów planowania, korzystając z automatycznych aktualizacji chmury.
 

Wyróżnione

Nowoczesne środowisko użytkownika
Zobacz, w jaki sposób Oracle Supply Chain Planning Cloud zapewnia bezpośrednią kontrolę nad środowiskiem użytkownika, usprawniając zadania i wykrywając ukryte problemy oraz możliwości.
Zwiększanie rentowności, przyspieszanie innowacyjności i kształtowanie wyników biznesowych
Przewiduj zmiany popytu, zwiększając sprzedaż oraz zmniejszając koszty i straty. Precyzyjnie planuj wprowadzanie nowych produktów oraz współpracuj z wewnętrznymi i zewnętrznymi osobami zainteresowanymi w celu synchronizacji łańcucha dostaw.
Wyznaczanie przyszłości finansów, kadr i łańcucha dostaw
Modern Business Experience łączy w jedną całość konferencje Modern Finance Experience, Oracle HCM World i Modern Supply Chain Experience, zapewniając wiedzę i kontakty pomagające w rozwoju kariery zawodowej.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud