Oracle Cloud Infrastructure Streaming

Przyjmowanie i składowanie strumieni danych o dużym wolumenie i przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym.
 
 
Wraz z coraz większym rozprzestrzenianiem się urządzeń połączonych — od wszechobecnych urządzeń mobilnych do urządzeń IoT w automatyce przemysłowej — aplikacje biznesowe muszą radzić sobie z ciągłym przepływem danych o dużym wolumenie i obsługą umożliwiającą natychmiastowe podejmowanie decyzji. Oracle Cloud Infrastructure Streaming to w pełni zarządzane rozwiązanie pozwalające aplikacjom przyjmować duże ilości ciągłych danych z wielu źródeł i czyniące dane gotowymi do przetwarzania.
 

Usługa w pełni zarządzana

Redukuje złożoność i usuwa narzuty operacyjne związane z obsługą strumieni danych, dzięki czemu można się skoncentrować na tworzeniu aplikacji.
 

Działanie na dużą skalę

Bezproblemowe uruchamianie aplikacji strumieniujących na skalę produkcyjną, z zapewnioną skalowalnością.
 

Trwałość

Wszystkie przychodzące strumienie danych są utrwalane, tak że można powtarzać odczyty w dowolnej chwili.
 

Elastyczne ceny

Opłaty związane z usługą Streaming są intuicyjne, proste i elastyczne; klienci płacą tylko za to, czego używają, co czyni ten model atrakcyjnym w przypadku zadań przetwarzania cechujących się krótkimi obciążeniami szczytowymi.
 

Przypadki użycia

Usługa Streaming może być używana do przekazywania wiadomości, przyjmowania dużych wolumenów danych (takich jak dane z dzienników aplikacji, operacyjne dane telemetryczne czy dane strumienia kliknięć na stronach internetowych) lub do obsługi zastosowań, w których dane są produkowane i przetwarzane sekwencyjnie w modelu przekazywania wiadomości opartym na publikacji i subskrypcji.

Przekazywanie wiadomości

Usługi Streaming można używać jako rozgałęziacza rozdzielającego składniki dużych systemów. Porządkowanie na podstawie kluczy wiadomości, małe opóźnienia oraz gwarantowana dostępność stanowią niezawodne podstawy implementacji różnych wzorców przekazywania wiadomości, zaś nieograniczona przepustowość umożliwia skalowanie systemów.

Przyjmowanie danych dotyczących aktywności internetowej/mobilnej

Usługi Streaming można używać jako składnika przyjmującego dane dotyczące użytkowania, pochodzące ze stron internetowych i/lub aplikacji mobilnych (takie jak wyświetlenia strony, wyszukiwania i inne czynności, które użytkownicy mogą wykonywać). Model odbiorcy danych z usługi Streaming czyni łatwym dostarczanie informacji do wielu systemów monitorujących i analizujących w czasie rzeczywistym lub do hurtowni danych w celu przetwarzania i raportowania w trybie offline.

Przyjmowanie miar i danych z dzienników

Strumieniowania można używać jako alternatywy dla tradycyjnych sposobów agregacji dzienników i miar, pozwalającej szybciej udostępniać krytyczne dane operacyjne do indeksowania, analiz i wizualizacji.

Przetwarzanie zdarzeń związanych z infrastrukturą i aplikacjami

Usługa Streaming może być używana jako zunifikowany punkt wejściowy dla składników chmury raportujących zdarzenia używane w operacjach inspekcji i księgowania oraz w powiązanych działaniach.

 

Najnowsze wpisy na blogu

Ogłoszenie rozwiązania Oracle Cloud Native Framework na konferencji KubeCon North America 2018
Firma Oracle ogłosiła na konferencji KubeCon + CloudNativeCon North America 2018 powstanie Oracle Cloud Native Framework — wszechstronnego, bezpiecznego, otwartego rozwiązania chmurowego, udostępniającego modele wdrażania dla chmury publicznej i hybrydowej oraz wdrażania lokalnego.
Confluent Platform zweryfikowana w Oracle Cloud Infrastructure
Jesteśmy dumni, że możemy ogłosić pomyślną weryfikację architektury referencyjnej dla platformy Confluent Platform w Oracle Cloud Infrastructure. Można już wdrażać w wysokowydajnej chmurze Oracle czołową, oferowaną przez firmę Confluent, platformę strumieniowania rozproszonego, używając szablonów Terraform.
Ogłoszenie usługi Oracle Cloud Infrastructure Streaming
Klienci Oracle, tworzący w Oracle Cloud Infrastructure nowoczesne aplikacje chmurowe, pytali się o w pełni zarządzane rozwiązanie pozwalające aplikacjom przyjmować duże ilości ciągłych danych (niekiedy z wielu źródeł) i czyniące dane gotowymi do natychmiastowego przetwarzania.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud