Wszechstronna integracja i analizy w chmurze

SOA Cloud Service udostępnia platformę iPaaS (integration Platform as a Service), za pomocą której można szybko upowszechnić swoją nową platformę, tworzyć oraz wdrażać interfejsy API i projekty integracji, a także udostępniać analizy w czasie rzeczywistym — wszystko to w ramach przejścia do cyfrowego biznesu.
 

Możliwość wyboru

Style integracji, takie jak: Enterprise Service Bus, Orchestration, API Management, B2B, Managed File Transfer i Integration Analytics
 

Narzędzia programistyczne

Szeroki wachlarz narzędzi programistycznych, pozwalających w elastyczny sposób realizować zadania związane z integracją
 

Skuteczność

iPaaS z możliwością skalowania, klasy Enterprise, ważnych zestawów API i usług w celu zapewnienia obsługi dynamicznie zmieniających się zadań przetwarzania danych.
 

Łatwe administrowanie

Sprawne instalowanie, tworzenie kopii zapasowych i konfigurowanie przyspieszające realizację projektów
 

SOA Cloud — oferty (3)

SOA Cloud Service

Oracle SOA Suite jest to wszechstronny, oparty na standardach pakiet oprogramowania do tworzenia i wdrażania integracji zgodnie z koncepcją architektury SOA (Service-Oriented Architecture). Składniki pakietu są wyposażone w spójne narzędzia, wspólne zabezpieczenia i zunifikowane zarządzanie metadanymi oraz bazują na jednym modelu wdrażania i zarządzania. Oracle SOA Suite pomaga firmom zmniejszyć koszty, pozwalając maksymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę i zasoby IT, niezależnie od używanych środowisk (system operacyjny, serwer aplikacji itd.) lub technologii, na których się opierają. Usługa ta jest łatwa w użyciu, ukierunkowana na wykorzystywanie już istniejących zasobów, udostępniająca ujednolicone narzędzia do tworzenia aplikacji oraz zapewniająca pełną obsługę zarządzania cyklem życia — wszystko to przyczynia się do zmniejszenia kosztów i uproszczenia procesów tworzenia i rozwoju aplikacji.
Usługa Oracle SOA Cloud Service zapewnia pełny dostęp do oprogramowania SOA Suite, dzięki czemu administratorzy mogą dostrajać, konfigurować i monitorować środowisko SOA.
SOA Suite, B2B, Service Bus i Integration Analytics 12c są automatycznie udostępniane w chmurze.
Programiści mogą wdrażać już istniejące kompozyty SOA lub tworzyć nowe dla usługi SOA Cloud Service.
Zabezpieczenia wbudowane w platformę.
Adaptery chmury oraz funkcje REST/JSON i SOAP/XML umożliwiające szybką integrację z aplikacjami SaaS.
Przenośność istniejących kompozytów SOA i projektów Service Bus.
Analizy biznesowe uzyskiwane w czasie rzeczywistym bez udziału IT.
Łatwe eksponowanie usług SOA za pomocą usługi API Manager Cloud Service.

Managed File Transfer Cloud Service

Oracle Managed File Transfer Cloud Service (Oracle MFT CS) umożliwia bezpieczną wymianę plików między aplikacjami w chmurze i aplikacjami SaaS lub lokalnymi aplikacjami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie wymianą. Oracle Public Cloud dostarcza infrastrukturę i platformę potrzebną do uaktywnienia środowiska MFT Cloud. Razem chronią — w całym procesie transferu — niezabezpieczone pliki przed nieuprawnionym dostępem. Konsola MFT jest łatwa w użyciu, zwłaszcza dla pracowników nietechnicznych, dzięki czemu można wykorzystać więcej zasobów do zarządzania transferem plików. Rozszerzone możliwości raportowania umożliwiają szybkie uzyskanie statusu transferu plików, które — jeśli trzeba — można ponownie wysłać.
Pełna inspekcja, kontrola i raportowanie.
Wbudowane zabezpieczenia, zarządzanie tożsamością, katalogi LDAP i szyfrowanie PGP.
Kompresja, harmonogram i w pełni rozszerzalna struktura obsługi plików.
Mało obciążający, przyjazny dla chmury, internetowy interfejs użytkownika, umożliwiający projektowanie i zarządzanie.
Osadzone serwery sFTP/FTPs.
Obsługa różnych punktów końcowych: SSH, sFTP, FTPs, File, SOAP i Oracle Data Integrator.
Usługa bardzo dobrze zintegrowana z pakietem Oracle SOA Suite i B2B, dostępna również w usłudze SOA Cloud Service.
Wysoka dostępność oraz klasterowanie z równoważeniem obciążenia.

API Manager Cloud Service

Czołowe przedsiębiorstwa oczekują szybkiej dostępności nowych rozwiązań biznesowych, podczas gdy ich złożoność gwałtownie się zwiększa. Rozszerzyły się nie tylko skala i zakres tych rozwiązań — znaczna ich część jest coraz częściej implementowana w chmurze, poza organizacją IT. Interfejsy programistyczne aplikacji (API) zapewniają dostęp do procesów biznesowych zaplecza usługowego oraz do informacji o tych procesach. Wraz ze wzrostem liczby zestawów API wytwarzanych i używanych przez organizacje, coraz ważniejsze staje się zarządzanie nimi i ich widoczność.
Oracle API Manager Cloud Service ułatwia tworzenie zestawów API, eksponujących funkcje systemów i usług zaplecza. Zestawy API są publikowane przez twórców aplikacji, a następnie są monitorowane i zarządzane w trybie wykonawczym. Oracle API Manager Cloud Service umożliwia:
Łatwe tworzenie zestawów API przez użytkowników.
Zabezpieczanie zestawów API.
Łatwe edytowanie i publikowanie zestawów API.
Łatwe wykrywanie i używanie zestawów API.
Kontrolowanie dostępu do zestawów API w trybie wykonawczym.

Wiadomości i więcej

Nowy typ usługi Integration Analytics Service
Nowy typ usługi Integration Analytics jest już dostępny poprzez usługę SOA Cloud Service.
Usługa SOA 12.2.1 jest już dostępna
Oracle SOA Cloud Service udostępnia platformę obliczeniową PaaS w chmurze dla Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus i Integration Analytics.
Usługa MFT 12.2.1 jest już dostępna
Oracle SOA Cloud Service udostępnia platformę obliczeniową PaaS w chmurze dla Oracle SOA Suite, Oracle Service Bus i Integration Analytics.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud