Field Service

Oracle Field Service Cloud Service, bazując na opartej na funkcjach czasowych, samouczącej się, predykcyjnej technologii, pozwala rozwiązywać problemy biznesowe i jednocześnie stale rozwijać własną organizację serwisu u klienta.
 

Zarządzanie zdolnościami wykonawczymi

Pulpit informacyjny
Korzystaj z wszechstronnego widoku pokazującego — na podstawie dostępnych zasobów i umiejętności, a także stref roboczych oraz typów prac — jak dużo pracy można wykonać w poszczególnych dniach.
Mapy
Uzyskuj w czasie rzeczywistym dostęp do map i wyświetlaj wizualizacje dostępnych zdolności wykonawczych.
Rezerwacja
Optymalizuj rezerwacje, korzystając z możliwości dokonywania rezerwacji na podstawie zdolności wykonawczych.

Rozsyłanie i planowanie

Rozsyłanie oparte na czasie
Zwiększaj poziom usługi, używając opartego na czasie, predykcyjnego, samouczącego się motoru rozsyłania, bazującego na opatentowanej technologii.
Przydzielanie zleceń
Automatycznie rozsyłaj zasoby do pilnych prac, bez ludzkiej interwencji.
Planowanie z użyciem harmonogramu
Przydzielaj zlecenia na podstawie umów dotyczących poziomu usług, umiejętności, lokalizacji, dostępności, poszczególnych wzorców wydajności itp.

Zarządzanie pracownikami, wysyłanie ich i lokalizowanie

Zarządzanie
Nadzoruj postępowanie pracowników serwisowych, korzystając z funkcji monitorowania pracowników.
Wysyłanie
Wysyłaj terminowo pracowników, zyskując pewność, że do danego zlecenia została skierowana osoba z odpowiednimi umiejętnościami.
Lokalizowanie
Reaguj na zmiany w terenie, korzystając z funkcji lokalizowania każdego z pracowników.

Mobilność

Elastyczna aplikacja mobilna
Wyposaż pracowników serwisowych w wysoce konfigurowalne rozwiązanie, które może być dostosowywane do obsługi określonych procesów biznesowych.
Obsługa w czasie rzeczywistym
Zwiększaj produktywność pracowników serwisowych, udostępniając im informacje właściwe dla danego zlecenia.
Komunikacja
Usprawniaj komunikację między współpracownikami i z zapleczem biurowym.

Praca zespołowa

Łączność
Usprawniaj komunikację między osobami zajmującymi się zarządzaniem, wysyłaniem i pracą w terenie.
Udostępnianie
Zapewniaj pracownikom możliwość akceptowania — za jednym naciśnięciem przycisku — transferów zapasów, przydziałów zleceń i informacji dotyczących udostępniania lokalizacji.
Rozwiązania
Skutecznie rozwiązuj problemy podczas tworzenia połączeń serwisowych, automatycznie uwzględniając kontekst każdego żądania według lokalizacji, umiejętności, typu pracy i wymaganego wyposażenia.

Komunikacja z klientami

Komunikacja
Zapewniaj zautomatyzowaną komunikację z klientami — przed spotkaniem, w dniu spotkania i po spotkaniu.
Aktualizacje w czasie rzeczywistym
Zwiększaj zadowolenie klientów, przekazując im aktualne informacje.
Wielokanałowość
Komunikuj się z klientami, korzystając z preferowanych przez nich kanałów komunikacji.
Ankiety
Uzyskuj w czasie rzeczywistym informacje zwrotne od klientów.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud