Przyszłościowy łańcuch dostaw już dzisiaj

Nowoczesny łańcuch dostaw jest pełen zgiełku. Cyfrowa odpowiedź zwrotna jest dosłownie wszędzie. Nie ma znaczenia, czy jest to głos klienta poprzez Internet, głos fabryki poprzez produkcję lub monitorowanie zasobów, czy głos samej produkcji. Nowoczesny łańcuch dostaw musi nie tylko umieć słuchać, lecz także blokować hałas oraz szum i odpowiednio reagować.
 

Supply Chain Management

Firma Oracle stworzyła kompletne, zunifikowane procesy biznesowe na miarę łańcuch dostaw w XXI wieku. Oracle SCM Cloud, wyposażając cyfrowy łańcuch dostaw w takie możliwościami, jak zarządzanie innowacjami, uzupełnianie materiałów strategicznych, produkcja zlecana na zewnątrz, zintegrowana logistyka, realizacja z użyciem wielu kanałów oraz zintegrowane planowanie popytu i dostaw, jest najbardziej wszechstronnym ze wszystkich pakietów SCM działających w chmurze niezależnie od tego, czy chodzi o technologię blockchain, technologię IoT (Internet of Things) czy inteligencję adaptacyjną. Poszczególne funkcje można wdrażać przyrostowo, z minimalnym ryzykiem, mniejszymi kosztami i maksymalną elastycznością — wszystko z pełnym wykorzystaniem wprowadzanych na bieżąco innowacyjnych rozwiązań i zapewnieniem bezpiecznego łańcucha dostaw.
Zapewnij zgodność z regulacjami oraz zmniejsz koszty logistyki, przechodząc — przy użyciu zintegrowanych funkcji zarządzania hurtownią, transportem i handlem globalnym — do działań ukierunkowanych na klienta.
Zarządzaj zamówieniami ze wszystkich kanałów, uzyskując pełny widok klienta. Orkiestruj proces „od zamówienia do zapłaty” i proaktywnie rozwiązuj problemy, korzystając z aplikacji Order Management Cloud.
Usprawnij — dzięki funkcjom automatyzacji i współpracy społecznościowej oferowanym przez Procurement Cloud — swój proces „od źródła do zapłaty”, zapewniając sobie pełną kontrolę nad kosztami i osiągając większe zyski.
Zwiększaj zysk z innowacji i rozwijaj swoją firmę szybciej, korzystając z Product Management Cloud — globalnej, zintegrowanej platformy usprawniającej wprowadzanie innowacji, opracowywanie dochodowych produktów i wchodzenie z nimi na rynek
Używaj Service Logistics Cloud do zamawiania części zapasowych, zarządzania zapasami podstawowymi oraz inicjowania fakturowania klientów za działania usługowe, zarządzając przy tym kosztami.
Wykorzystaj Supply Collaboration and Visibility Cloud do wykrywania, analizowania i rozwiązywania problemów w skali całego przedsiębiorstwa oraz kluczowych partnerów handlowych. Inteligentnie automatyzuj kompleksowe procesy, zwiększając wydajność i responsywność całego łańcucha dostaw.
Korzystając z Oracle Supply Chain Execution Cloud, zyskaj dostęp do najnowszych technologii i ścisłej integracji z łańcuchem dostaw, usprawniaj operacje magazynowe, upraszczaj produkcję, optymalizuj konserwacje oraz kontroluj jakość i koszty.
Szybciej uzyskuj lepsze wyniki, wyprzedzając wyzwania i zmiany w otoczeniu biznesowym. Proaktywnie opracowuj strategie wzrostu przychodów i zmniejszenia kosztów, realizuj je i dostosowuj do celów przedsiębiorstwa.
 
 

Wyróżnione

Zwiększaj wartość biznesową, korzystając z bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw
Organizacje, aby zapewnić zrównoważony łańcuch dostaw, muszą cały czas uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju — od idei produktu do zarządzania końcem jego użyteczności. Dowiedz się, w jaki sposób nowoczesny pakiet rozwiązań chmurowych Oracle związanych z łańcuchem dostaw wspomaga takie inicjatywy, a jednocześnie zapewnia wartość biznesową.
The Wonderful Company staje się bardziej przejrzysta dzięki Oracle Cloud
Richard Scheitler (CIO, The Wonderful Company) wyjaśnia, w jaki sposób aplikacje Oracle Cloud — w przeciwieństwie do innych rozwiązań — pomogły mu szerzej spojrzeć na swoją firmę.
Oracle OpenWorld 2019
Przyłącz się do nas we wrześniu i dowiedz się, jak efektywnie korzystać z aplikacji i adaptować nowe technologie. W wydarzeniu udział wezmą m.in. eksperci z zakresu różnych produktów oraz partnerzy.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud