Dlaczego warto przejść do aplikacji Oracle Cloud

Aplikacje Oracle Cloud są rozwiązaniami kompletnymi, przyszłościowymi i wypróbowanymi, umożliwiającymi nowoczesną transformację biznesową. Korzystając z aplikacji Oracle, twórz zróżnicowane produkty i usługi, wkraczaj na nowe rynki i reaguj na globalny popyt, zaspokajaj oczekiwania klientów i zwiększaj ich lojalność — realizuj działania biznesowe i operacje IT, korzystając z adaptacyjnych, inteligentnych, standaryzowanych procesów biznesowych przy obniżonych kosztach i zmniejszonym stopniu złożoności.
 

Klienci polegają na aplikacjach Oracle Cloud

Posłuchaj klientów opisujących, w jaki sposób aplikacje Oracle Cloud przyczyniły się do transformacji prowadzonej działalności, pozwalając z powodzeniem konkurować w erze zamętu cyfrowego
Przeprowadź transformację
NCR, korzystając z Oracle ERP Cloud i SCM Cloud, zwiększa szybkość działania i sprawność oraz zmniejsza koszty
Przekraczanie oczekiwań
Panasonic Computer Products, po strategicznym przejściu do Oracle CX Cloud, zwiększa zadowolenie klientów
Upraszczanie organizacji
Overhead Door Corporation skaluje swoją działalność i kontroluje koszty, wprowadzając standardy oparte na Oracle HCM Cloud
Unowocześnianie technologii
Mechanics Bank zwiększa rentowność, korzystając z elastycznej i adaptowalnej technologii Oracle ERP Cloud i EPM Cloud

Customer Experience

Oracle CX Cloud Suite pozwala czołowym przedsiębiorstwom zapewnić doskonałą obsługę klientów na każdym etapie wzajemnych interakcji. Organizacje dążące do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej uzyskują od Oracle pomoc w zakresie skutecznego zwiększania aktywności klientów poprzez kanały fizyczne i cyfrowe w celu utrzymania klientów, sprzedaży produktów wyższej klasy i promocji swojej marki.
Marketing
Wydobądź ze swojej marki to, co najlepsze
Sales
Więcej sprzedawaj, więcej wiedz, szybciej się rozwijaj
Service
Przyciągaj klientów
Configure, Price, and Quote (CPQ)
Zwiększaj efektywność sprzedaży
Commerce
Twórz atrakcyjne środowisko handlowe
Loyalty
Zwiększaj zarówno wartość cyklu życia klienta, jak i osiągaj większe zyski
Engagement (Sales and Service)
Ujednolicaj sprzedaż i obsługę
Customer Data Management
Uzyskuj kompletny widok klienta
Sales Performance Management
Realizuj strategie, zwiększając wydajność
Social
Angażuj się w to, co jest ważne dla klientów
Data
Docieraj do odbiorców mających największe znaczenie
CRM Analytics
Maksymalizuj sukces z CRM
CX Cloud for Midsize
Upraszczaj struktury, zapewniaj możliwość rozwoju, zmniejszaj koszty IT

Human Capital Management

Nowoczesne strategie HR, pozwalające osiągnąć przewagę konkurencyjną, są ukierunkowane na klientów i bazują na rozwoju talentów pracowników. Realizacja takich strategii jest możliwa dzięki nowoczesnej technologii, zapewniającej środowisko pracy zespołowej, dostarczającej praktycznych informacji, obsługującej funkcje mobilne i przyczyniającej się do większego angażowania się działów kadr, pracowników i kierownictwa. Oracle HCM Cloud pozwala nowoczesnym działom kadr odnajdywać i zatrzymywać największe talenty oraz zwiększać globalną sprawność i elastyczność firmy.
Global Human Resources
Zwiększaj globalną sprawność i elastyczność firmy
Talent Management
Wyszukuj i zatrzymuj najbardziej utalentowanych
Workforce Rewards
Wyróżnij się i wygraj wojnę o talenty
Workforce Management
Optymalizuj czas pracy
Work Life Solutions
Zapewnij zaangażowanie się pracowników
HCM Analytics
Zwiększ skuteczność działań kadrowych i zasobów ludzkich
HCM Cloud for Midsize
Upraszczaj procesy kadrowe

Enterprise Resource Planning

Usprawnij za pomocą Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud procesy biznesowe w swoim przedsiębiorstwie. Korzystając z dostępnych w ERP Cloud modułów Financials, Procurement, Project Portfolio Management i innych możesz zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i poprawić kontrolę.
Financials
Wprowadzaj do firmy nowoczesne procesy finansowe
Revenue Management
Upraszczaj skomplikowane procesy uznawania przychodów
Accounting Hub
Połącz różne systemy księgowania
Project Financial Management
Zwiększaj rentowność projektów
Project Management
Usprawniaj zarządzanie projektami
Procurement
Wprowadzaj do firmy nowoczesne procesy zaopatrzeniowe
Risk Management
Zapewniaj zgodność sprawozdań finansowych z obowiązującymi przepisami
ERP Analytics
Zapewnij trwały sukces firmy
ERP Cloud for Midsize
Upraszczaj organizację, zapewniaj możliwość rozwoju, zmniejszaj koszty IT

Supply Chain Management

Rozwiązanie Oracle Supply Chain Management (SCM) Cloud, budowane od podstaw z myślą o chmurze i nowoczesnym łańcuchu zarządzania dostawami, zapewnia transparentność, wgląd w przebieg procesów oraz funkcje niezbędne do tworzenia inteligentnego łańcucha dostaw. Oracle SCM Cloud z takimi możliwościami, jak zarządzanie innowacjami, uzupełnianie materiałów strategicznych, produkcja zlecana na zewnątrz, zintegrowana logistyka, realizacja z użyciem wielu kanałów oraz zintegrowane planowanie popytu i dostaw, jest najbardziej wszechstronnym ze wszystkich pakietów SCM działających w chmurze. Poszczególne funkcje można wdrażać przyrostowo, z minimalnym ryzykiem, mniejszymi kosztami i maksymalną elastycznością — wszystko z pełnym wykorzystaniem wprowadzanych na bieżąco innowacyjnych rozwiązań.
In-Memory Cost Management Cloud
Maksymalizuj przychód, zwiększaj dochody, optymalizuj koszty operacyjne i kapitał obrotowy
Inventory Management
Uzyskaj wgląd w cały łańcuch dostaw i zarządzaj nim
Logistics
Zmniejszaj koszty, zwiększaj efektywność, zapewniaj zgodność z przepisami
Maintenance
Zapewnij skuteczne i wydajne działania konserwacyjne
Manufacturing
Usprawniaj procesy produkcyjne
Order Management
Uzyskuj pełny wgląd w zamówienia
Procurement
Wprowadzaj do firmy nowoczesne procesy zaopatrzeniowe
Product Lifecycle Management
Wprowadzaj innowacje, opracowuj dochodowe produkty i wchodź z nimi na rynek
Product Master Data Management
Wykorzystuj w pełni informacje o produktach przedsiębiorstwa
Supply Chain Collaboration and Visibility
Usprawnij swoją sieć wartości
Supply Chain Planning
Wyprzedzaj wyzwania i zmiany w otoczeniu biznesowym
SCM Analytics
Zoptymalizuj sieć zaopatrzenia

Enterprise Performance Management

Najlepsze na rynku aplikacje Oracle Enterprise Performance Management (EPM), w powiązaniu z innowacyjnością i prostotą chmury, pozwalają firmom dowolnej wielkości osiągać przewidywalną wydajność, prowadzić wiarygodną sprawozdawczość oraz łączyć wszystkie elementy organizacji.
Enterprise Planning
Zapewnij sobie pełny wgląd i kontrolę
Planning and Budgeting
Zaimplementuj światowej klasy rozwiązanie do planowania i budżetowania
Enterprise Performance Reporting
Zdefiniuj na nowo procesy raportowania opisowego
Account Reconciliation
Usprawnij procesy uzgadniania kont
Financial Consolidation and Close
Skróć czas i zmniejsz koszty operacji zamykania
Profitability and Cost Management
Odkrywaj ukryte dochody lub straty i odpowiednio reaguj
Tax Reporting
Połącz razem podatki i finanse

Internet of Things Applications

Oracle Internet of Things Applications to światowej klasy zestaw aplikacji IoT przeznaczonych dla zasobów przedsiębiorstwa, linii produkcyjnych, flot transportowych i pracowników mobilnych. Dysponuj predykcyjnymi algorytmami uczenia się maszyn i szybko rozszerzaj najważniejsze procesy — SCM, CX, HCM i ERP — o uzyskiwane w czasie rzeczywistym dane IoT.
IoT Asset Monitoring
Wgląd w czasie rzeczywistym w połączone zasoby
IoT Production Monitoring
Czwarta rewolucja przemysłowa bez problemów
IoT Fleet Monitoring
Cyfrowa transformacja floty
IoT Connected Worker
Zwiększanie bezpieczeństwa pracowników
Service Monitoring for Connected Assets
Zróżnicowana obsługa

Adaptive Intelligent Applications

Korzystając z pakietu aplikacji Oracle sterowanych danymi, bazujących na sztucznej inteligencji, można zwiększyć wartość całego swojego portfela aplikacji. To unikatowe rozwiązanie pozwala korzystać z gotowych łączników, wzbogaconych źródeł danych innych podmiotów, funkcji dynamicznego wspomagania podejmowania decyzji i połączonych wyników — wszystko to w celu poprawy wyników biznesowych przy minimalnych kosztach i nakładach pracy.
Adaptive Intelligent Applications
Przekształć swoją firmę, korzystając z połączonej inteligencji
Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing
Osiągaj doskonałość operacyjną

Rozwiązania branżowe

Wszechstronna oferta produktów Oracle pozwala spełnić szczególne wymagania każdej z branż. Poprzez rozwiązania dla branży usług finansowych, dóbr konsumpcyjnych, telekomunikacji i wielu innych, Oracle pomaga przyspieszyć wdrażanie innowacji, optymalizuje obsługę i środowisko klienta oraz zwiększa dochodowość przedsięwzięcia, przyczyniając się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej.
Przemysł motoryzacyjny
Dostosuj procesy produkcyjne do nowych technologii
Communications
Zdefiniuj na nowo obsługę klienta w erze cyfrowej
Consumer Goods and Retail
Podejmuj najlepsze decyzje odnoszące się do klientów i kategorii
Education and Research
Spełnij wymagania współczesnych, nowoczesnych kampusów
Usługi finansowe
Przeprowadź transformację usług finansowych pod kątem przyszłości
Opieka zdrowotna
Zapewnij przyszłościową opiekę zdrowotną już dzisiaj
High Technology
Zapewnij wyjątkową obsługę
Industrial Manufacturing
Wspomagaj produkcję przemysłową
Sektor publiczny
Przyszłościowy sektor publiczny

Wyróżnione

Szukasz zaufanego partnera do przeprowadzenia implementacji w chmurze?
Partnerzy Oracle Cloud Excellence Implementer (CEI) mają kwalifikacje i udokumentowane osiągnięcia, wymagane w celu zapewnienia sukcesu klienta w procesie implementacji w Oracle Cloud. Nawiąż relacje z zatwierdzonym partnerem CEI już dzisiaj!
Dokonaj transformacji firmy w chmurze
W jaki stopniu Twoja firma jest przygotowana pod kątem przyszłości, zależnej od innowacyjnych aplikacji działających w chmurze?
Migracja do chmury: minimalizuj zakłócenia, maksymalizuj zyski
Większość organizacji dostrzega potencjał chmury obliczeniowej pozwalający rozszerzać zdolności IT, lecz jednocześnie widzi kilka oczywistych pytań, na które trzeba uzyskać odpowiedź przed podjęciem decyzji o migracji do chmury.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud