Oracle Cloud Platform

Oracle Cloud Platform to wszechstronna, oparta na standardach kombinacja technologii Oracle i technologii „open source” umożliwiająca skuteczniejsze tworzenie, wdrażanie, integrowanie i zabezpieczanie wszystkich aplikacji firmowych oraz zarządzanie nimi.
 
Oracle Cloud Platform jest również zoptymalizowana pod kątem środowisk hybrydowych i wielochmurowych. Dla organizacji, które mają ściśle określone wymagania dotyczące miejsca przechowywania danych, przestrzegania przepisów i regulacji czy dozwolonych opóźnień, Oracle Cloud Platform — w pełni zarządzana przez Oracle — jest dostępna w centrum danych. Dzięki temu można korzystać z innowacyjnych cech, elastyczności i subskrypcyjnych cen Oracle Cloud Platform przy wdrożeniach lokalnych „on-premises” i prywatnych wdrożeniach w chmurze.
 
 

Najbardziej wszechstronna i zintegrowana

Wraz z największym portfelem usług PaaS, w porównaniu z innymi dostawcami chmury, Oracle zapewnia bogatą ofertę technicznie zintegrowanych rozwiązań, zaprojektowanych z myślą o zwiększaniu elastyczności, zmniejszaniu kosztów i upraszczaniu procesów IT. Integruj swoje dane, procesy i aplikacje, przeprowadzaj migrację zadań przetwarzania danych do chmury oraz implementuj funkcje zabezpieczeń i zarządzania — wszystko to na jednej zaawansowanej platformie.
 
 

Rozwiązanie otwarte i oparte na standardach

Oracle dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom możliwość wyboru i elastyczność oraz pomóc im dostosowywać się do błyskawicznie zmieniających się potrzeb biznesowych, promować interoperacyjność i unikać ograniczeń. Aby zapewnić szybkość w tworzeniu, wdrażaniu, integracji i rozszerzaniu aplikacji w chmurze, Oracle Cloud Platform obsługuje wiele otwartych standardów (SQL, HTML5, REST i inne), rozwiązań „open-source” (takich jak Kubernetes, Hadoop czy Kafka) i szeroki wachlarz języków programowania, baz danych i struktur integracji.
 
 

Niższe koszty posiadania

Oracle Cloud Platform — od tworzenia i integracji do zabezpieczeń i zarządzania — zapewnia produktywność pracowników poprzez wszechstronną automatyzację obejmującą udostępnianie, wprowadzanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych, dostrajanie, skalowanie i wiele innych funkcji. Uzyskaj najbardziej kompletne i sprawne funkcje udostępniania i zarządzania cyklem życia dla całego środowiska PaaS.
 
 

Łatwa integracja usług SaaS i ich rozszerzanie

Procesy biznesowe wykraczają poza ramy aplikacji SaaS i aplikacji lokalnych. Oracle Cloud Platform eliminuje silosy aplikacji, ułatwiając — za pomocą setek gotowych adapterów i łączników — integrację danych oraz procesów w aplikacjach SaaS oferowanych przez Oracle, innych niż Oracle i lokalnych. Z łatwością integruj i rozszerzaj swoje aplikacje SaaS, zaspokajając zmieniające się potrzeby biznesowe i nie ograniczając przy tym na możliwości uaktualniania.
 
 

Najlepsze zabezpieczenia, skalowalność i wydajność

Korzystaj z wielowarstwowych zabezpieczeń, domyślnego szyfrowania danych oraz najlepszych w swoim rodzaju centrów danych, dzięki którym można wdrażać wysokowydajne, ważne aplikacje. Oracle Cloud Platform — działając w najlepszej w swojej klasie infrastrukturze, jaką jest Oracle Cloud Infrastructure — zapewnia niezrównane zabezpieczenia, skalowalność, dostępność i wydajność oraz udostępnia zunifikowane funkcje zarządzania tożsamością i zabezpieczeniami w całym środowisku chmury hybrydowej.
 
 

Wybór odpowiedniego wdrożenia

Chmura publiczna może nie być najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich danych i aplikacji z powodu wymagań, takich jak przechowywanie danych w określonym miejscu czy przestrzeganie przepisów i regulacji. Oracle Cloud Platform może zostać wdrożona w wybranym centrum danych, zapewniając nadal te same zaawansowane usługi w chmurze i subskrypcyjne ceny chmury publicznej — wszystko to zarządzane i obsługiwane przez Oracle.
 
 
 
 
 
 
 

 

„Używane przez nas rozwiązanie Oracle, z usługami Big Data i Analytics, zapewnia nam platformę analityczną, które kompletnie przekształciło nasz model świadczenia usług.”
John Cronin | Group Chief Information Officer, An Post Limited
 

 

„Firma Avaya, korzystając z Oracle Integration Cloud Service, jest w stanie połączyć wszystkie swoje bieżące i zastałe aplikacje, maksymalizując rentowność naszych inwestycji, zmniejszając koszty operacyjne i zwiększając innowacyjność.”
Swamy Kuppuswamy | Director, Avaya Inc.
 

 

"Oracle Blockchain Platform Cloud Service skraca czas cyklu dostarczania aplikacji, zapewniając — w porównaniu z innymi rozwiązaniami — 30% wzrost wydajności."
Steve Siu | CEO, CargoSmart Limited
 
 
 

Enabling Your Cloud Journey

Whether you are just starting your journey to the cloud or have fully embraced the cloud, Oracle Cloud Platform has the most comprehensive suite of PaaS solutions to help you increase business agility and drive innovation in the cloud.
Łączenie i rozszerzanie aplikacji
Oracle Cloud Platform zapewnia ekonomiczne, szybko działające funkcje integracji wszystkich aplikacji SaaS oferowanych przez Oracle lub inne podmioty (a także aplikacji lokalnych), wraz z najbardziej kompletnym zbiorem rozwiązań PaaS, umożliwiających łączenie, rozszerzanie, zabezpieczanie i udostępnianie aplikacji. Tylko Oracle udostępnia nowoczesną platformę z bogatym wyposażeniem obejmującym gotowe adaptery integracji, zaawansowane analizy danych, wszechstronną obsługę standardu SOC oraz narzędzia do tworzenia aplikacji, niewymagające umiejętności programowania — wszystko to, aby zapewnić użytkownikom biznesowym w pełni samodzielną pracę.
Nowoczesne tworzenie aplikacji
Oracle Cloud Platform oferuje najbardziej zaawansowaną i otwartą platformę do tworzenia, wdrażania i monitorowania aplikacji, ułatwiającą tworzenie i ekonomiczne wdrażanie aplikacji chmurowych, kontenerowych, API i mobilnych oraz umożliwiająca zarządzanie nimi. Uzyskaj nowoczesną platformę — zapewniającą możliwość wyboru języków programowania (takich jak Java, Node.js, PHP, Python i Ruby) i baz danych (takich jak Oracle, Oracle NoSQL, MySQL, MongoDB i Cassandra) — wraz z kompletnym rozwiązaniem CI/CD DevOps, obsługującym znane narzędzia programistyczne w celu zwiększenia produktywności i skrócenia czasu wydania.
Przenoszenie zadań przetwarzania do chmury
Oracle Cloud Platform umożliwia łatwą migrację aplikacji i hurtowni danych do chmury, skracając czas, zmniejszając koszty i ryzyko bez względu na to, czy są to aplikacje Oracle (takie jak E-Business Suite, PeopleSoft, Siebel i JD Edwards) czy aplikacje innych podmiotów bądź własne. Dzięki udostępnianym narzędziom do tworzenia i migracji aplikacji można w ciągu kilku godzin skonfigurować środowiska programistyczne/testowe, przywracania po awarii i produkcyjne.
Praktyczne informacje z analiz
Uzyskuj cenne informacje dotyczące prowadzonej działalności i podejmuj lepsze decyzje, korzystając z najbardziej wszechstronnych analiz w chmurze. Oracle Cloud Platform łączy funkcje przygotowywania i wizualizacji danych oraz analiz predykcyjnych i proaktywnych, pomagając podejmować właściwe działania oraz zwiększać innowacyjność z wykorzystaniem zrozumiałych spostrzeżeń bazujących na scalonych danych, pochodzących z aplikacji, hurtowni danych i repozytoriów „data lake”.
Optymalizacja operacji IT
Oracle Cloud Platform eliminuje konieczność instalowania infrastruktury (lokalnej i w chmurze) do zarządzania i monitorowania oraz eliminuje proces zarządzania infrastrukturą, udostępniając zunifikowany magazyn danych obejmujących wszystkie działania użytkownika, danych dotyczących wydajności i danych z dzienników. Oracle — wykorzystując funkcje samouczenia się systemu — oferuje najbardziej wszechstronne rozwiązanie, zapewniające funkcje monitorowania systemów, zarządzania i analityczne, zwiększające stabilność IT, zapobiegające wyłączeniom aplikacji i zmniejszające koszty DevOps w całym portfelu aplikacji hybrydowych.
Nowoczesne zabezpieczenia i zgodność
Oracle Cloud Platform — dzięki bazującym na tożsamości funkcjom ograniczania ryzyka, wykorzystującym analizy zachowawcze i samouczenie się systemu — oferuje najbardziej kompletne rozwiązanie identyfikujące i zabezpieczające, które zapewnia bezpieczny dostęp do hybrydowych środowisk chmurowych i umożliwia ich monitorowanie, a także zaspokaja wszystkie wymagania związane z zarządzaniem IT i zapewnieniem zgodności z regulacjami.
 
 

 

„Wskutek połączenia Oracle Database Cloud Service z Oracle Data Visualization Cloud Service, służącą do analizowania i wizualizowania złożonych danych biznesowych, możemy tworzyć raporty w ciągu kilku minut, a nie dni, i od razu uzyskujemy ważne spostrzeżenia.”
Seungwon Kim | IT Manager, Dole Korea
 

 

„Zaimplementowaliśmy — stworzonego w Oracle Cloud Platform — bota czatowego „MatchBot”, zapewniającego zupełnie inną obsługę użytkowników.”
Gerard Tsobanian | CEO, Mutua Madrid Open
 

 

„Korzystając z Oracle Cloud Platform, zmniejszyliśmy 20-krotnie koszt wprowadzania nowych możliwości oraz zwiększyliśmy zyskowność.”
Ryan Klose | General Manager, National Pharmacies
 
 
 

Klienci odnoszący korzyści z Oracle Cloud Platform

Poniżej przedstawiono kilka przykładów, jak platforma Oracle Cloud Platform pomaga zmniejszać koszty, usprawniać działanie i przyspieszać innowacyjność w firmach na całym świecie.
MCH przechodzi do Oracle Database w chmurze
MCH opowiada o korzyściach z przejścia do Oracle Database Cloud Service.
Veritone przyspiesza wdrażanie sztucznej inteligencji (AI) za pomocą Oracle AppDev
Oracle Pipelines skraca, w czołowej firmie z branży sztucznej inteligencji (AI), czas wdrażania z tygodni do godzin.
Marlette — w celu uzyskania bezpieczeństwa w chmurze — korzysta z rozwiązań Oracle
Firma z branży usług finansowych, korzystając z Oracle CASB Cloud, uzyskuje zgodność z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa oraz wszechstronny wgląd w zagrożenia.
Safexpress, korzystając z rozwiązań Oracle, rozwiązuje problemy IT
Duża firma logistyczna, korzystając z Oracle Management Cloud, uzyskuje lepszy wgląd i sprawniej wykrywa problemy związane z wydajnością.
Skanska przeprowadza analizy, używając Oracle BI Cloud
Skanska używa Oracle BI Cloud Service w celu zapewnienia swoim użytkownikom możliwości samoobsługi z użyciem innowacyjnej platformy analitycznej.
Subaru konstruuje urządzenia telematyczne następnej generacji, korzystając z Oracle Cloud
Subaru oferuje zaawansowane środowisko obsługi użytkownika, wyposażone w urządzenia telematyczne następnej generacji, łącząc aplikacje przy użyciu Oracle Integration Cloud.
Exelon wdraża boty czatowe w celu zapewnienia innowacyjnej obsługi klientów
Exelon — korzystając z Oracle Mobile Cloud Enterprise — udoskonala obsługę klientów, używając z botów czatowych bazujących na sztucznej inteligencji, pomagających proaktywnie rozwiązywać różne problemy.
Turning Point ratuje życie ludzkie, korzystając z Oracle Cloud
Turning Point — korzystając z Oracle Content and Experience Cloud — błyskawicznie wdraża mikroserwisy oraz odpowiednio ukierunkowuje ich zawartość.

 

Zapoznaj się z usługami Oracle Cloud Platform

Wszechstronny, otwarty i zintegrowany portfel usług PaaS, zaspokajających wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa.
 
 
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud