NoSQL Database

Usługa bazy danych NoSQL, oferująca przepustowość na żądanie i udostępnianie oparte na składowaniu, obsługująca typy danych w standardzie JSON, tabelowe i pary „klucz-wartość” — wszystko z gwarancją elastycznych transakcji.
 

Zabezpieczenia klasy Enterprise

  • Protokół SSL poprzez sieć
  • Szyfrowanie danych w spoczynku
  • Identyfikacja OAuth
  • Kontrole dostępu oparte na roli
 

Elastyczność

Jeśli trzeba, można skorzystać z funkcji skalowania w zależności od rodzaju zadań przetwarzania. Elastycznie zwiększaj pojemność magazynów i przepustowość, płacąc tylko za to, co jest potrzebne. Opłaty są naliczane tylko za wykorzystywane zasoby. Optymalizacja wydatków operacyjnych.

Od usługi lokalnej do NoSQL Database

Możliwość uruchamiania usługi Oracle NoSQL w centrum danych albo jako w pełni zarządzanej usługi chmurowej. Z łatwością można uruchamiać implementacje lokalne w usługach chmurowych, zyskując korzyści wynikające z korzystania z Oracle Cloud
 

Szybkość i spójna wydajność

Oracle NoSQL Database zapewnia przewidywalne opóźnienia nieprzekraczające 10 milisekund, nawet jeśli aplikacje są skalowane w celu spełnienia wymagań w zakresie zadań przetwarzania danych. Twórcy mogą się skoncentrować na wyposażaniu aplikacji w odpowiednie funkcje, podczas gdy usługa Oracle NoSQL Database zapewnia przewidywalne, minimalne opóźnienia i automatyczne skalowanie.
 

Zerowa administracja

Oracle NoSQL Database to bezserwerowa usługa przechowywania danych, umożliwiająca administrowanie zapleczem oraz wyposażająca aplikacje w funkcje automatycznego skalowania, kierowania żądań z minimalnymi opóźnieniami oraz funkcje wysokiej dostępności, dzięki czemu twórcy aplikacji mogą się koncentrować na dostarczaniu wartości biznesowej. Twórcy po prostu łączą swoje aplikacje z usługą Oracle NoSQL Database, po czym mogą zacząć zapisywać i/lub odczytywać dane.
 

Elastyczne modele danych

Korzystaj z modelu „klucz/wartość”, stałych schematów lub doraźnych funkcji standardu JSON z usługi Oracle NoSQL Database. Aplikacje mogą korzystać z zestawów API, przekazujących proste żądania albo z deklaratywnych instrukcji SQL z użyciem doraźnego kodu JSON oraz w postaci ustalonych danych schematu.
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud