Praca w sieci oraz łączność w sieci fizycznej i wirtualnej

Rozszerz architekturę IT o wysoce konfigurowalną sieć VCN (Virtual Cloud Network) i usługi połączeniowe, zapewniające przewidywalną i stabilną wydajność, izolację i dostępność.
 

Jakość usługi

Izoluj swoje aplikacje i optymalizuj je pod kątem wydajności oraz bezpieczeństwa, eliminując wpływ działań innych klientów
 

Chmura hybrydowa

Uruchamiaj firmowe zadania przetwarzania danych w chmurze, korzystając z bezpiecznej i redundancyjnej sieci VPN
 

Wysoka wydajność

Korzystaj ze spójnej, wysoce konfigurowalnej sieci, potwierdzonej umową Oracle Cloud Infrastructure SLA
 

Elastyczność

Dostosuj sieci VCN, tak aby odzwierciedlały wewnętrzne sieci firmy, albo twórz nowe topologie sieci ze szczegółową kontrolą
 

Oracle Cloud Infrastructure Networking — oferty

Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network

Sieć VCN (Virtual Cloud Network) jest to dostosowywalna i prywatna sieć działająca z usługą Oracle Cloud Infrastructure. VCN, podobnie jak ma to miejsce w przypadku sieci dla tradycyjnych centrów danych, zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad środowiskiem sieciowym. Obejmuje to m.in. przypisywanie własnego obszaru prywatnych adresów IP, tworzenie podsieci, tworzenie tablic routingu i konfigurowanie zapór sieciowych z zapamiętywaniem stanu. Jeden dzierżawca może mieć kilka sieci VPN, uzyskując w ten sposób możliwość grupowania i izolacji powiązanych zasobów. Nowa infrastruktura sieciowa (25 Gb) Oracle oferuje znacznie większą przepustowość i umożliwia firmom ekonomiczne, pełne wykorzystanie usług bazodanowych, składowania i obliczania.
Sieć VCN umożliwia izolowanie i grupowanie infrastruktury chmury we własnej, definiowanej przez użytkownika wirtualnej sieci. Sieć VCN usługi Oracle Cloud Infrastructure bazuje na najlepszej w swoim rodzaju sieci, która zapewnia przewidywalną oraz spójną przepustowość przy minimalnych opóźnieniach i maksymalnie ograniczonych fluktuacjach.

Oracle Cloud Infrastructure Service Gateway

A Service Gateway lets resources in your VCN privately and securely access Oracle services in the Oracle Services Network, such as Object Storage, Autonomous Data Warehouse, and Autonomous Transaction Processing. Traffic between an instance in the VCN and a supported Oracle service travels over the Oracle Cloud Infrastructure fabric, and never traverses the internet.
Much like the internet gateway or NAT gateway, the Service Gateway is a virtual device that is highly available and dynamically scales to support the network bandwidth of your VCN.
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud