Obserwuj oraz optymalizuj dostępność i działanie swojej infrastruktury chmurowej i aplikacji

 
 
 
 

Usługa Oracle Cloud Infrastructure Monitoring dostarcza informacje pozwalające wyjaśniać stan zasobów, optymalizować działanie aplikacji oraz reagować na anomalie w czasie rzeczywistym.

 

Miary

Udostępniane są szczegółowe, gotowe miary i pulpity informacyjne odnoszące się do zasobów Oracle Cloud Infrastructure, takich jak instancje obliczeniowe, woluminy składowania bloków, wirtualne interfejsy sieciowe, urządzenia równoważenia obciążenia i przedziały magazynu obiektów.
 

Alarmy

Alarmy ostrzegają w czasie rzeczywistym o ważnych zmianach w infrastrukturze chmurowej i usługach, dzięki czemu możesz mieć pewność, że fluktuacje wydajności lub stanu zostaną szybko wykryte i zasygnalizowane.
 

Miary niestandardowe

Zleć swoim aplikacjom emitowanie miar niestandardowych, umożliwiając wizualizację, monitorowanie i sygnalizowanie wszystkich krytycznych informacji w jednym miejscu.
 

Zaawansowany motor miar

Zaawansowany motor miar, w powiązaniu ze skutecznym językiem zapytań, pozwala przeprowadzać elastyczne agregacje oraz kierować złożone zapytania odnoszące się w czasie rzeczywistym do wielu strumieni i wymiarów miar.
 

Elastyczne ceny

Opłaty związane z usługą Monitoring są intuicyjne, proste i elastyczne; klienci płacą tylko za to, czego używają, co czyni ten model atrakcyjnym w przypadku zadań przetwarzania cechujących się krótkimi obciążeniami szczytowymi. Żadnych dodatkowych opłat za alarmy, składowane dane itd.
 
 
 

Przypadki użycia

Monitorowanie infrastruktury i aplikacji

Zapewnij dostępność oraz wydajność aplikacji i infrastruktury chmurowej. Wykrywaj i eliminuj anomalie, zanim zaczną oddziaływać na prowadzoną działalność.

Optymalizacja zasobów

Wykrywaj zatory i niedostatecznie wykorzystywane zasoby oraz dostosowuj ustawienia infrastruktury chmurowej w celu optymalizacji wyników biznesowych i obniżenia kosztów.

Wspomaganie zespołów DevOps/CI/CD

Monitorowanie jest kluczową funkcją dla zespołów DevOps, pozwalającą stwierdzić, czy częste wdrożenia kodu nie prowadzą do pogorszenia funkcjonalności lub działania.
 
 
 
 

Najnowsze wpisy na blogu

Ogłoszenie rozwiązania Oracle Cloud Native Framework na konferencji KubeCon North America 2018
Śledzenie stanu krytycznego oraz miar wydajności przy użyciu usługi Oracle Cloud Infrastructure Monitoring
Oracle udostępnia dane monitorowania chmury dla platformy Grafana typu „open source”
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud