Upraszczaj mobilność i boty czatowe w swojej firmie

Korzystając z usługi Autonomous Mobile Cloud Enterprise, twórz i wdrażaj aplikacje mobilne oraz inteligentne boty czatowe, łączące się z dowolnymi systemami serwerowymi.
 

Szybkość i sprawność

Podejście „najpierw API” oraz wbudowane usługi mobilne i inteligentne boty z funkcjami zarządzania cyklem życia, ułatwiające pracę zespołową i ponowne używanie
 

Otwartość i elastyczność

Możliwość tworzenia w dowolnym środowisku natywnym lub hybrydowym i łączenia z dowolnym systemem serwerowym poprzez interfejsy REST lub SOAP
 

Przyciąganie klientów

Spersonalizowane narzędzia, usługi i pulpity informacyjne przeznaczone dla twórców kompletnych aplikacji
 

Uproszczona mobilność

Wbudowane usługi mobilne (powiadomienia wypychane, synchronizacja offline, usługi lokalizacyjne itp.), udostępniany katalog API i bezkodowe tworzenie aplikacji, zwiększające wydajność pracowników
 

Zwiększanie inteligencji aplikacji

Tworzenie i wdrażanie inteligentnych botów czatowych, obsługujących znane platformy do wysyłania wiadomości i interfejsy konwersacyjne
 

Optymalizacja środowiska aplikacji

Monitorowanie, mierzenie i optymalizacja zaangażowania się klientów na podstawie dogłębnych i praktycznych analiz
 

Wiadomości i więcej

Nowa dekada środowisk mobilnych — boty konwersacyjne sterowane przez AI
Obejrzyj wprowadzenie do usługi Oracle Mobile Cloud Enterprise oraz dowiedz się, w jaki sposób przekształcić swoje przedsiębiorstwo za pomocą inteligentnych technologii.
Konwersacyjna sztuczna inteligencja w zasięgu ręki
Suhas Uliyar z firmy Oracle i Phil Gordon, Chatbox CEO, rozmawiają o mobilności, sztucznej inteligencji i botach czatowych oraz przedstawiają nowe możliwości błyskawicznych aplikacji z Oracle Mobile Cloud Enterprise, zwiększające efektywność botów czatowych.
Zaawansowane artykuły techniczne i przykłady od ekspertów zajmujących się botami
Przedstawiamy TechExchange Blog, na którym można znaleźć analizy ekspertów i przykłady kodu przyspieszające tworzenie botów czatowych oraz pomagające wykorzystywać najnowsze osiągnięcia.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud