Nadążanie w mediach i rozrywce za klientami biegłymi w technologiach cyfrowych

Oracle pomaga firmom z branży mediów i rozrywki (M&E) sprostać wyzwaniom związanym z przechodzeniem do świata cyfrowego i odnoszenia w nim sukcesów. Szukając sposobów przyciągnięcia, rozwoju i zatrzymania talentów, postępuj z myślą o przyszłości — w celu zwiększenia skuteczności udostępnij cyfrowe środowisko współpracy.


Trendy w branży

Władza dla konsumentów
Dzisiejsi odbiorcy korzystają z tego, co chcą, kiedy chcą i skąd chcą. Zapotrzebowanie na innowacje jest nadal duże, a przy tym nadal królują treści. Firmy z branży mediów i rozrywki (M&E), chcąc zaspokoić i zatrzymać swoich odbiorców, muszą wprowadzać innowacje w zakresie treści, sposobów dostarczania oraz zapewniania ogólnych wrażeń i doświadczeń.
Walka o treści
Rywalizacja o zaangażowanie się klientów, talenty i wydatki konsumentów jest obecnie o wiele brutalniejsza niż kiedykolwiek przedtem. Myślące przyszłościowo firmy już wykorzystały potencjał technologii cyfrowych do tworzenia i dystrybuowania bardziej spersonalizowanych treści.
Coraz większa zbieżność
Coraz bardziej zacierają się granice między tradycyjnie różnymi branżami (media, telekomunikacja, rozrywka); w całym ekosystemie medialnym następują zmiany w tempie wykładniczym oraz powstają nowe możliwości biznesowe.
Piractwo globalne w roku 2017: wzrost nielegalnych działań w obszarze TV i muzyki, przy jednoczesnym ograniczeniu piractwa filmów
Piractwo cyfrowe w dalszym ciągu uderzało w branżę rozrywki w 2017 roku, mimo rozwoju legalnych usług strumieniowych, takich jak Netflix i Spotify.
Wciągające wrażenia
Sposób korzystania z mediów przyczynia się do wprowadzania innowacji oraz otwierania się nowych strumieni przychodów dla twórców treści. Firmy z branży mediów odnoszą korzyści z rozwijających się technologii, takich jak rzeczywistość rozszerzona (AR), rzeczywistość wirtualna (VR) i sztuczna inteligencja (AI). Zapewniają one odbiorcom jeszcze bardziej wciągające wrażenia i zapewniają firmom z branży mediów i rozrywki (M&E) przewagę nad konkurencją.
Strumieniowanie OTT
Zapotrzebowanie na działania ukierunkowane bezpośrednio na konsumenta (D2C — Direct-to-Consumer) zmienia sposób, w jaki firmy z branży mediów i rozrywki (M&E) prowadzą swoją działalność. Firmy M&E, aby odnieść sukces w tym nowym świecie, muszą nie tylko tworzyć, wprowadzać na rynek i dystrybuować treści, ale także budować platformy strumieniowania OTT (Over-the-Top), poprawiające bieżące powiązania i relacje D2C w skali globalnej.

Rozwiązania branżowe

 
Digital Home Service (DHS) to nowe, oparte na chmurze, rozwiązanie Oracle przeznaczone dla operatorów telewizyjnych, z kodowaną ofertą i usługami płatnymi, pozwalające zapewniać doskonałą obsługę klientów oraz stanowiące przełom w zdolności udostępniania zintegrowanej platformy do prowadzenia działalności związanej z usługami telewizyjnymi. DHS łączy w sobie nowe, rozwijające się technologie (takie jak IoT, AI, technologie mobilne, boty czatowe i obsługa zdalnego odbioru sygnałów wideo) z nowoczesnym, cyfrowym zarządzaniem klientami, pozwalając zapewnić cyfrowym usługom domowym możliwości następnej generacji.
Rosnąca konkurencja w zakresie tworzenia i dostarczania treści oraz przechodzenie do działań ukierunkowanych bezpośrednio na konsumentów powodują, że skuteczne systemy i procesy finansowe stają się niezbędne dla wielu firm z branży mediów i rozrywki (M&E). Technologie Oracle Cloud pomagają firmom M&E sprawnie przeprowadzić transformację systemów finansowych poprzez rozwój procesów, pozwalających uzyskać większy wgląd w finanse korporacyjne i produkcyjne.
Oracle pomaga firmom z branży mediów i rozrywki (M&E) sprostać wyzwaniom, z jakimi mają do czynienia, przechodząc do świata cyfrowego; rywalizacja o zakres i źródła treści zmusza firmy M&E do przewidzenia walki o talenty. Oracle pomaga firmom M&E w działaniach mających na celu przyciąganie, rozwój i zatrzymywanie talentów. Służy do tego stale rozwijające się cyfrowe środowisko pracy zespołowej, pomagające firmom M&E reagować na wyłaniające się trendy w obszarze relacji HR oraz wspomagające transformację biznesową w błyskawicznie zmieniającym się otoczeniu M&E.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud