Inteligentniejszy wgląd. Szybsza reakcja

Oracle Management Cloud to pakiet usług do zarządzania, eliminujących nakłady pracy ludzkiej wymagane przy tradycyjnych rozwiązaniach do monitorowania, zarządzania oraz zabezpieczania aplikacji i infrastruktury. Wykorzystuje techniki samouczenia się systemów i danych Big Data w odniesieniu do ogromnego zbioru danych operacyjnych, pomagając klientom wprowadzać innowacje, a jednocześnie obniżać koszty i zmniejszać ryzyko procesów operacyjnych.
Więcej można się dowiedzieć z eBooka i dokumentacji.
 
 

Oracle Management Cloud Services

Application Performance Monitoring

Błyskawiczne wykrywanie problemów związanych z aplikacjami
 
Oracle Application Performance Monitoring Cloud Service zapewnia zespołom rozwojowym i produkcyjnym informacje niezbędne do szybkiego wykrywania i rozwiązywania problemów z aplikacjami. Wszystkie informacje o działaniach użytkownika końcowego i funkcjonowaniu aplikacji (wraz z powiązanymi dziennikami aplikacji) są utrzymywane na bezpiecznej, zunifikowanej platformie usługi Oracle Management Cloud.

Infrastructure Monitoring

Zunifikowane, proaktywne monitorowanie całej infrastruktury IT
 
Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service monitoruje status i stan całej infrastruktury IT, zarówno lokalnej, jak i w chmurze — wszystko przy użyciu jednej platformy. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu na różnych poziomach, administratorzy są alarmowani o problemach i mogą je rozwiązywać wcześniej, zanim zaczną one wpływać na użytkowników końcowych.

Log Analytics

Wgląd w dane komputera w czasie rzeczywistym
 
Oracle Log Analytics Cloud Service służy do monitorowania, agregacji, indeksowania i analizowania wszystkich danych z dzienników aplikacji i infrastruktury — umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, eksplorację i korelację danych w celu szybszego rozwiązywania problemów, uzyskiwania wiedzy operacyjnej, a także podejmowania lepszych decyzji. Usługa ta została stworzona na fundamencie Oracle Management Cloud — bezpiecznej, zunifikowanej platformie dla danych Big Data.

Orchestration

Planowanie, wykonywanie i raportowanie zadań w chmurze
 
Oracle Orchestration Cloud Service pozwala wykonywać zadania w skali hiperchmury, automatyzując je za pomocą wywołań REST, skryptów i struktur automatyzacyjnych oferowanych przez inne podmioty. Automatyzacją może zostać objęta zarówno infrastruktura lokalna, jak i infrastruktura w chmurze.

IT Analytics

Analizy operacyjne dla nowoczesnego środowiska IT
 
Oracle IT Analytics Cloud Service zapewnia pełny, 360-stopniowy wgląd w funkcjonowanie, dostępność oraz wydajność aplikacji i infrastruktury, pozwalając kierownikom działów IT, analitykom i administratorom podejmować ważne decyzje dotyczące całego majątku IT. Usługa ta została stworzona na fundamencie Oracle Management Cloud — bezpiecznej, zunifikowanej platformie dla danych Big Data.

Configuration and Compliance

Automatyzacja oceny konfiguracji aplikacji i infrastruktury
 
Oracle Configuration and Compliance Service pozwala działom IT oraz jednostkom nadzorującym przestrzeganie zasad szacować i oceniać naruszenia zgodności (a także podejmować działania zaradcze), używając — oprócz zdefiniowanych w firmie własnych reguł — standardowych wzorców branżowych. Oracle Configuration and Compliance Service może swoim działaniem obejmować zarówno infrastrukturę lokalną, jak i infrastrukturę w chmurze.

Security Monitoring and Analytics

Skuteczne zabezpieczenia dla nowoczesnego środowiska IT
 
Oracle Security Monitoring and Analytics (SMA) Cloud Service umożliwia szybkie wykrywanie, badanie i reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia bezpieczeństwa zasobów IT — zarówno lokalnych, jak i w chmurze. Udostępnia zintegrowane możliwości SIEM i UEBA, oparte na procesie samouczenia się systemu, świadomych sesjach użytkownika i aktualnym kontekście analizy zagrożeń.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud