Oracle Cloud — szybki start

Szybki start — uruchamianie: wczesne poznanie

„Szybki start — uruchamianie” umożliwia użycie — bezpośrednio z Oracle Cloud Marketplace i konsoli Oracle Cloud Infrastructure — referencyjnych wdrożeń popularnych rozwiązań do obsługi zadań przetwarzania. „Szybki start — uruchamianie” wdraża w kilka minut rozwiązanie bezpośrednio w dzierżawie związanej z Twoim kontem, umożliwiając szybkie rozpoczęcie korzystania z rozwiązania.
 
„Szybki start — uruchamianie” umożliwia wczesne poznanie rozwiązań. Już dzisiaj można uruchomić poniższe rozwiązania od naszych partnerów.

Wdrożenia referencyjne

Klaster Jenkins
Jenkins to czołowy dostawca serwera CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery) typu „open source”, umożliwiającego automatyzację konstruowania, testowania i wysyłania oprogramowania. W rozwiązaniu tym jest używanych kilka maszyn wirtualnych (VM) umożliwiających nadrzędnemu węzłowi klastera Jenkins rozdzielanie zadań przetwarzania do konfigurowalnej liczby agentów kompilacji.
Utworzone przez: Bitnami
 
Klaster RabbitMQ
RabbitMQ to rozwiązanie typu „broker komunikatów”, zapewniające aplikacjom wspólną platformę wysyłania i odbierania komunikatów oraz bezpiecznego ich przechowywania, aż do chwili ich odebrania. Rozwiązanie to korzysta z kilku maszyn wirtualnych, stanowiących węzły klastera RabbitMQ, tworzącego jeden logiczny broker.
Utworzone przez: Bitnami
 
MySQL z replikacją
MySQL to szybki, niezawodny, skalowalny i łatwy w użyciu system relacyjnej bazy danych typu „open source”. MySQL Server został zaprojektowany do obsługi krytycznych, wysoce obciążających aplikacji produkcyjnych. W rozwiązaniu tym jest używanych kilka maszyn wirtualnych do replikacji baz danych z węzła nadrzędnego do konfigurowalnej liczby węzłów klastera.
Utworzone przez: Bitnami
 
Wielowarstwowe narzędzie SonarQube
SonarQube to narzędzie typu „open source” do ciągłej kontroli jakości kodu, przeprowadzające zautomatyzowane przeglądy kodu w ponad 20 językach programowania, mające na celu wykrycie usterek, błędną implementację i luki w zabezpieczeniach. Rozwiązanie to używa dwóch maszyn wirtualnych — jedna z interfejsem użytkownika, druga z bazą danych.
Utworzone przez: Bitnami
 
MongoDB z replikacją
MongoDB to skalowalna, wysokowydajna baza danych NoSQL typu „open source”, napisana w C++. Rozwiązanie to korzysta z kilku maszyn wirtualnych, stanowiących węzły zestawu replikacji. W przypadku awarii węzła nadrzędnego, jego miejsce może zająć węzeł-replika.
Utworzone przez: Bitnami
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud