Twórz szybko nowe aplikacje dla chmury

Cloud Stack
Korzystając z rozwiązania Oracle Cloud Stack, można zdefiniować swój stos aplikacji jako jedną konstrukcję. Cloud Stack może zawierać zasoby IaaS i PaaS, a także powiązania z zasobami z innego stosu.
Ciągła integracja i dostawa
Wbudowana platforma ciągłego tworzenia i wdrażania (CI/CD), z pełnym zarządzaniem projektami i zespołami, przeznaczona dla innowacyjnych zespołów.
Elastyczność
Zmieniaj wydajność instancji usługi, skalując na żądanie węzły lub klaster — usuwając lub dodając węzły. Można też zdefiniować automatyczne skalowanie bazujące na ogólnym założeniu systemowym lub z użyciem reguł opartych na CPU.
Zabezpieczenia
Elastyczne zabezpieczenia klasy Enterprise dla infrastruktury, w której działają aplikacje, w tym dedykowane i izolowane środowiska dla instancji serwerów.
Wysoka dostępność
Dynamiczne klastery WebLogic rozdzielone na wiele węzłów obliczeniowych, które bazują na usługach IaaS zapewniających wysoką dostępność.
Dostęp administracyjny
Pełny dostęp administracyjny do serwera WebLogic poprzez internetową konsolę administracyjną, a także dostęp do maszyn wirtualnych za pomocą protokołu SSH.
Integracje
Bezproblemowa integracja z usługami Oracle Cloud, takimi jak Oracle Database Cloud Service, Oracle Developer Cloud Service, Oracle Messaging Cloud Service i Oracle Storage Cloud Service.

Migracja aplikacji lokalnych do chmury

Klonowanie, AppToCloud
Korzystając z funkcji klonowania instancji jednym kliknięciem i zoptymalizowanej funkcji „Lift & Shift” z rozwiązania Oracle AppToCloud, możesz w kilka sekund wprowadzać aplikacje do chmury i je w niej uruchamiać.
Cloud Stack
Udostępniaj lub wielokrotnie wykorzystuj istniejące środowiska/usługi jako szablony oraz korzystaj z możliwości zwiększania pojemności w celu dodania nowego stosu
Modernizacja aplikacji lokalnych
Modernizuj proces rozwoju swoich istniejących aplikacji Java EE, korzystając z wbudowanych funkcji CI/CD.
Różne środowiska
Dedykowany klaster WebLogic Server w wersji, którą wybierzesz: 11g lub 12c Standard Edition, Enterprise Edition lub Suite. Zawiera programowe urządzenie równoważenia obciążenia, oparte na oprogramowaniu Oracle Traffic Director. Opcjonalnie może zawierać także system Oracle Coherence zapewniający buforowanie danych w pamięciach podręcznych i ich obsługę w środowisku rozproszonym „Data Grid”.
Dostęp administracyjny
Udostępnia samoobsługowy portal administracyjny, za pomocą którego można w transparentny i dostosowywalny sposób administrować swoimi domenami WebLogic, magazynami i ustawieniami sieciowymi dla maszyn wirtualnych.
Elastyczność
Możesz w dowolnej chwili skalować swój klaster aplikacji, dodając lub usuwając węzły — wystarczy jedno kliknięcie lub wywołanie REST. Możesz też w dowolnej chwili zwiększać pojemność swojej usługi.
Wysoka dostępność
Korzystaj w Oracle Cloud z tych samych, automatycznie skonfigurowanych, możliwości klasterowania WebLogic, z jakich korzystasz u siebie w firmie.
Integracja
Bezproblemowa integracja z innymi usługami Oracle służącymi do zarządzania, takimi jak Application Performance Monitoring Cloud Service, Log Analytics Cloud Service czy Hybrid Cloud Management.

Migracja środowisk rozwojowych i testowych do chmury

Różne środowiska
Prekonfigurowane oprogramowanie WebLogic Server w wersji, którą wybierzesz: 11g lub 12c.
Samoobsługa, szybkie wyposażanie
Utwórz w kilka minut produkcyjne środowisko dla swoich aplikacji. Środowiska są udostępniane ze zoptymalizowaną bazą danych i funkcjami obsługi tożsamości.
Narzędzia
Funkcje zarządzania i konfiguracje zabezpieczeń zapewniające od razu wartość dodaną.
Klonowanie
Używaj swojego ulubionego pakietu IDE (Oracle JDeveloper, Eclipse, NetBeans) do tworzenia aplikacji i wdrażania ich w swojej instancji w chmurze. Zarządzaj swoją instancją i monitoruj ją, używając takich narzędzi, jak WebLogic Admin Console, WebLogic Scripting Tool (WLST) i Enterprise Manager Fusion Middleware Control.
AppToCloud
Uruchamiając jednym kliknięciem operację klonowania swojej aktywnej instancji usługi, możesz w parę minut utworzyć niemal identyczne środowisko, doskonale się nadające do tworzenia i testowania aplikacji.
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Przenieś szybko i bezproblemowo swoje środowiska testowania aplikacji Java EE z urządzeń lokalnych do Oracle Cloud.
Integracja
Płać tylko za to, czego używasz. Ten elastyczny model samodzielnego wyposażania oznacza, że możesz szybko skalować swoje środowisko w miarę potrzeb.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud