Java Cloud Service - SaaS Extension

Produkt
Cena
Zarządzane serwery1
Pamięć2
Miejsce składowania3
Transfer danych4
Java S1
/miesiąc 1 serwer Java EE 1,5 GB/instancja 5 GB 50 GB/miesiąc
Java S2
/miesiąc 2 serwery Java EE 3 GB/instancja 10 GB 250 GB/miesiąc
Java S4
/miesiąc 4 serwery Java EE 6 GB/instancja 25 GB 500 GB/miesiąc
1. Jest to liczba instancji zarządzanych serwerów Oracle WebLogic Server, w których są wdrażane aplikacje (pojemnik aplikacji Java EE zarządzany przez klienta).
Prekonfigurowany klaster serwerów Oracle WebLogic Server 12c lub 11g z użyciem Oracle Database Cloud Service
2. Jest to ilość pamięci RAM przydzielanej do sterty Java dla wszystkich zarządzanych serwerów usługi w celu zapewnienia działania zarządzanych serwerów Oracle WebLogic Server i obiektów używanych przez kod aplikacji
3. Jest to miejsce w systemie plików, dostępne dla instancji usługi do przechowywania plików archiwów wdrożonych aplikacji oraz plików dzienników serwerów
4. Jest to maksymalna, dozwolona liczba bajtów danych przychodzących do usługi i wychodzących z niej w ciągu miesiąca rozliczeniowego. Opcje importu do i eksportu z bazy danych są bezpłatne i nie są uwzględniane w transferze danych.
Użytkownicy końcowi mogą w dowolnym czasie przejść z niższej edycji do wyższej (zmiana z wyższej edycji na niższą nie jest dozwolona).
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud