Rozszerz swoje aplikacje Oracle SaaS

Przezroczysta zgodność technologiczna
Twórz rozszerzenia z gwarancją zgodności z aplikacjami Oracle SaaS, korzystając z tej samej platformy, za pomocą której są dostarczane usługi Oracle SaaS.
Marketplace
Korzystaj z setek rozszerzeń i aplikacji utworzonych przez Oracle lub partnerów Oracle (ISV — Independent Software Vendor, będących stroną trzecią). Rozszerzenia te można łatwo i bezproblemowo wdrażać — z serwisu Marketplace — w swojej usłudze Java Cloud Service.
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia klasy Enterprise z izolowanymi, dedykowanymi maszynami wirtualnymi do uruchamiania aplikacji i rozszerzeń. Środowisko nie jest w żadnym stopniu współużytkowane przez dzierżawców. W pełni zintegrowane rozwiązanie Identity Management zapewniające gotowe mechanizmy jednokrotnego logowania (SSO) dla rozszerzeń i usług SaaS, w tym samoobsługowe zarządzanie użytkownikami i kontrolę dostępu.
Usługa w pełni zarządzana
Usługa w pełni zarządzana przez Oracle, z uwzględnieniem wszystkich operacji związanych z cyklem życia platformy, takich jak tworzenie kopii zapasowych czy stosowanie poprawek.
Integracja
Łatwa integracja z ofertami Oracle działającymi lokalnie lub innymi, a także z zewnętrznymi ofertami usług w chmurze.
Marketplace
Setki rozszerzeń i aplikacji utworzonych przez Oracle lub partnerów Oracle (ISV — Independent Software Vendor, będących stroną trzecią). Rozszerzenia te można łatwo i bezproblemowo wdrażać — z serwisu Marketplace — w swojej usłudze Java Cloud Service.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud