Wprowadź IoT do swoich aplikacji biznesowych

Rozciągnij na świat fizyczny swoje aplikacje obsługi łańcucha dostaw, planowania zasobów w przedsiębiorstwie i obsługi klientów, wprowadzając automatyzację bazującą na inteligentnych, predykcyjnych algorytmach i bliźniakach cyfrowych.
 

Krótszy czas wejścia na rynek

Usprawniaj procesy produkcyjne i operacje logistyczne, korzystając z danych z połączonych urządzeń
 

Wgląd w czasie rzeczywistym

Optymalizuj śledzenie zasobów, analizując i przetwarzając w czasie rzeczywistym dane IoT
 

Integracja

Rozwijaj konserwację predykcyjną, korzystając z gotowych integracji z aplikacjami, analizami i usługami mobilnymi
 

Bezpieczeństwo i skalowalność

Platforma klasy Enterprise dla kluczowych w prowadzonej działalności aplikacji IoT
 

Wiadomości i więcej

Monitorowanie zasobów
Skróć czas do uzyskania pierwszych korzyści, zmniejsz koszty i uprość strukturę rozwiązań IoT, korzystając z dostosowywalnych aplikacji IoT przyspieszających integrację danych z urządzeń z przepływami Workflow monitorowania zasobów.
Broszura informacyjna IDC
IDC uważa, że — dla firm chcących szybciej odnosić korzyści z technologii IoT — jedną z najlepszych strategii krótkoterminowych jest skoncentrowanie się na tych istniejących aplikacjach biznesowych, które można szybko i ekonomicznie zintegrować z usługami opartymi na chmurze.
Partnerzy technologiczni
Nasi partnerzy technologiczni w dziedzinie Internet of Things mają największe na rynku doświadczenie i koncentrują się na specyficznych segmentach IoT.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud