Zunifikowane, proaktywne monitorowanie całej infrastruktury IT

Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service monitoruje status i stan całej infrastruktury IT, zarówno lokalnej, jak i w chmurze — wszystko przy użyciu jednej platformy. Dzięki proaktywnemu monitorowaniu na różnych poziomach, administratorzy są alarmowani o problemach i mogą je rozwiązywać wcześniej, zanim zaczną one wpływać na użytkowników końcowych. Usługa ta została stworzona na fundamencie Oracle Management Cloud — bezpiecznej, zunifikowanej platformie dla danych Big Data.
 

Wszechstronność

Monitoruj całą infrastrukturę IT — zarówno lokalną, jak i w chmurze
 

Heterogeniczność

Zapewnij różnorodne technologie w różnych wersjach i dla dostawców
 

Jednolitość

Za pomocą jednego narzędzia uzyskuj wgląd we wszystkie centra danych
 

Możliwość rozbudowy

Monitoruj wszystko z dowolnego miejsca infrastruktury IT, używając niestandardowych miar
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud