Wprowadzenie do usługi — wideo

Usługa Identity and Access Management (IAM) pozwala kontrolować, kto ma prawa dostępu do zasobów w chmurze, jakiego rodzaju jest to dostęp i do których zasobów. Obejrzyj wideo, z którego dowiesz się, jak — w celu kontroli dostępu — stosować jeden model identyfikacji i autoryzacji oraz z łatwością zarządzać wszystkimi swoimi zasobami IT we wszystkich usługach Oracle Cloud Infrastructure.
 
Obiekty „principal” instancji są jedną z funkcji aplikacji IAM (Identity and Access Management). Gdy zostaną skonfigurowane wymagane zasoby i założenia systemowe, aplikacja działająca w danej instancji może wywoływać usługi publiczne Oracle Cloud Infrastructure, dzięki czemu nie trzeba konfigurować uwierzytelnień użytkownika ani definiować pliku konfiguracyjnego. Korzystając z tej funkcji, można upoważnić instancję do kierowania wywołań API do usług Oracle Cloud Infrastructure. Niniejsze wideo przedstawia szczegółowo cechy i funkcje obiektów „principal” instancji Oracle Cloud Infrastructure z IAM. Jest pokazany przykład, w którym instancja uruchamia skrypt Python w celu odczytania danych z magazynu obiektów.
 
Sieć VCN (Virtual Cloud Network) jest to dostosowywalna i prywatna sieć działająca z usługą Oracle Cloud Infrastructure. Zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad środowiskiem sieciowym. To wideo obejmuje konfigurację sieci VCN, w tym tworzenie podsieci, tworzenie tablic routingu oraz konfigurowanie zapór sieciowych z zapamiętywaniem stanu. Na końcu w krótkim pokazie przedstawiono, w jaki sposób można utworzyć przedział (compartment) w dzierżawie i w sieci VCN.
 
Korzystając z Oracle Cloud Infrastructure, można udostępniać wysoce dostępne instancje usługi Compute na serwerach Bare Metal (bez hipernadzorcy), zapewniających pełną izolację sieci. Ponadto, w przypadku instancji maszyn wirtualnych, można korzystać z tych samych, zapewniających doskonałą wydajność i silną izolację, zasobów zoptymalizowanych pod kątem chmury. Dowiedz się więcej o instancjach Bare Metal i instancjach maszyn wirtualnych oraz zobacz, jak uruchomić instancję za pomocą internetowej konsoli Oracle Cloud Infrastructure.
 
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes przyspiesza działanie wysokowydajnych aplikacji, umożliwiając wybór odpowiedniego magazynu bloków z obsługą wielu operacji we-wy, oraz zapewnia przezroczystą ochronę danych i funkcje przywracania. Warto zwrócić uwagę na dołączane sieciowo woluminy składowania bloków, które (woluminy) cechują minimalne opóźnienie i wydajność wielu tysięcy IOPS na jedną instancję obliczeniową. Z tego krótkiego pokazu dowiesz się, jak łatwo można udostępniać woluminy składowania bloków.
 
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage to skalowana internetowo, ekstremalnie wytrzymała wysoce dostępna usługa składowania, idealna do przechowywania danych niestrukturalnych jako obiektów. Z tego wideo dowiesz się więcej o funkcjach i działaniu usługi Oracle Object Storage oraz jak — dzięki replikacji i naprawie danych w wielu domenach — są zapewniane duża trwałość i integralność danych. W tym krótkim pokazie zawarto przegląd funkcji.
 
Udostępnianie zasobów chmurowych między kilkoma domenami dostępności pozwala zapewnić wysoką dostępność i ochronę przed awariami. Z tego powodu odpowiednie zarządzanie regionami i domenami dostępności ma zasadnicze znaczenie. Z tego wideo dowiesz się więcej o regionach i domenach dostępności oraz o zarządzaniu nimi przy użyciu konsoli.
 
Korzystając z Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing, można dystrybuować ruch do wielu instancji obliczeniowych, zwiększając dostępność i optymalizację aplikacji. W tym wideo pokazano, w jaki sposób — poprzez interfejs API lub konsolę internetową — można zarządzać urządzeniem równoważenia obciążenia, dynamicznie dodając lub usuwając węzły, do których jest rozdzielany ruch sieciowy.
 
Oracle udostępnia klientom firmowym kompleksową usługę dla IaaS i PaaS, dodając do platformy obliczeniowej Oracle Cloud najlepsze w swojej klasie rozwiązanie Oraclecloud.net zapewniające funkcje systemu DNS. Niniejsze wideo przedstawia szczegółowo cechy i funkcje usługi Oracle Cloud Infrastructure DNS. Są omawiane obsługiwane typy rekordów oraz jest prezentowany kompletny zestaw funkcji do zarządzania strefami, dostępny bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika. Dowiedz się więcej, oglądając wideo.
 
Oracle Cloud Infrastructure Audit jest to usługa internetowa, która automatycznie rejestruje wywołania kierowane do punktów końcowych publicznego interfejsu API (Application Programming Interface) dla danego dzierżawcy Oracle Cloud Infrastructure. Dla każdego z takich wywołań usługa tworzy dzienniki zdarzeń inspekcji, które można wyświetlać, pobierać, składować i analizować.
 
Tagging to wszechstronna, fundamentalna usługa Oracle Cloud Infrastructure, umożliwiająca użytkownikom wyszukiwanie, kontrolowanie dostępu i przeprowadzanie masowych czynności na zbiorze zasobów identyfikowanych przez tagi. W tym wideo pokazano usługę Tagging, jej funkcje, listę zasobów, do którym można przypisywać tagi, oraz specyfikacje znakowania.
 
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery jest to wysoce skalowalna, ekonomiczna i stabilna usługa infrastrukturalna, zapewniająca niezawodne dostarczanie wiadomości do skrzynki odbiorczej. Usługa Email Delivery jest wspomagana przez czołowych w branży ekspertów w dziedzinie dostarczania e-maili, identyfikacji, bezpieczeństwa i zarządzania reputacją.
 
Oracle FastConnect stanowi alternatywę dla publicznego Internetu w zakresie połączenia sieci z Oracle Cloud Infrastructure i innymi usługami Oracle Cloud. FastConnect zapewnia łatwy, elastyczny i ekonomiczny sposób tworzenia dedykowanego, prywatnego, szerokopasmowego połączenia, bardziej niezawodnego i spójnego niż połączenia internetowe.
 
Technologia konteneryzacji rozwiązuje problem niezawodnego uruchamiania oprogramowania w różnych środowiskach obliczeniowych. Niniejsze wideo pokazuje, w jaki sposób program instalacyjny Terraform Kubernetes oferuje zestaw modułów Terraform oraz przykładową podstawową konfigurację w celu udostępnienia i skonfigurowania następujących składników: sieć VCN (Virtual Cloud Network) wraz z podsieciami, instancje dla płaszczyzny kontrolnej Kubernetes oraz urządzenia równoważenia obciążenia, stanowiące warstwę frontową dla repozytorium etcd i nadrzędnych klasterów Kubernetes używanych w Oracle Cloud Infrastructure.
 
Ravello jest usługą chmurową, umożliwiającą wykonywanie w Oracle Cloud Infrastructure zadań przetwarzania VMware i KVM takich, jakimi są, bez żadnych modyfikacji funkcji sieciowych czy składowania. Niniejsze wideo przedstawia funkcje usługi Ravello pomagające na każdym etapie cyklu życia aplikacji — od weryfikacji koncepcji, przez testowanie i produkcję aż do szkoleń.
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud