Oracle Cloud Infrastructure — zasoby techniczne

Rozpoczęcie pracy z platformą oferującą wiele funkcji, taką jak Oracle Cloud Infrastructure, może być trudne bez właściwej wiedzy technicznej. Zawarto tu listę przydatnych dokumentów i prezentacji, które powinny okazać się pomocne.
 
 
 

Pierwsze kroki i przewodniki po usługach

Poniżej zebraliśmy zbiór zasobów technicznych, pomagających rozpocząć pracę z rozwiązaniami Oracle Cloud Infrastructure. Zaglądaj tu często, ponieważ zasoby te są stale aktualizowane o nowe treści.
Proponujemy zacząć od następujących łączy:

 

Zarządzanie i operacje — przewodniki

Najlepsze praktyki w zakresie wdrażania architektury o wysokiej dostępności w Oracle Cloud Infrastructure
Przewodniki pozwalające poznać najlepsze praktyki w zakresie projektowania wysoce dostępnych rozwiązań w Oracle Cloud Infrastructure oraz dowiedzieć się, w jaki sposób można wykorzystać określone usługi Oracle.
Wdrażanie Oracle Enterprise Manager 13
Dokumentacja ułatwiająca szybkie rozpoczęcie pracy, obejmująca kluczowe koncepcje, wymagania wstępne, instalację i konfigurację produktu Oracle Enterprise Manager.
Pierwsze kroki z Terraform i Oracle Cloud Infrastructure
Blog techniczny, poświęcony orkiestracji Terraform w Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania obliczeniowe

Wdrażanie niestandardowych obrazów systemów operacyjnych
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono szczegółowe wytyczne tworzenia niestandardowego obrazu i importowania go do Oracle Cloud Infrastructure.
Pierwsze kroki: Oracle Linux dla Oracle Cloud Infrastructure
W tym przewodniku wprowadzającym opisano uruchamianie instancji systemu Oracle Linux w Oracle Cloud Infrastructure.
Instalowanie i konfigurowanie środowiska KVM w instancjach Bare Metal z więcej niż jednym interfejsem VNIC
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje umożliwiające rozpoczęcie pracy ze środowiskiem KVM w instancjach Bare Metal.
Instalowanie i konfigurowanie Oracle VM w Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje umożliwiające rozpoczęcie pracy z wirtualną maszyną Oracle VM.
Wdrażanie Microsoft Hyper-V z routingiem
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono konfigurowanie środowisk Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Hyper-V.
Wdrażanie Kubernetes
W tym przewodniku zawarto zarówno omówienie, jak i szczegółowe instrukcje ułatwiające wdrożenie systemu Kubernetes w Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania do zarządzania danymi

Cloudera Enterprise Data Hub — architektura referencyjna
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie uruchamiania koncentratora Cloudera Enterprise Data Hub w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie Apache Cassandra
Broszura informacyjna dotycząca wdrażania bazy danych Apache Cassandra NoSQL w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie i zabezpieczanie MongoDB
Blog techniczny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie zabezpieczania MongoDB w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie wysoce dostępnej rozproszonej warstwy pamięci podręcznej przy użyciu rozwiązań Memcached i Redis
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono i porównano najlepsze praktyki w zakresie wdrażania dwóch najczęściej używany systemów pamięci podręcznej — Redis i Memcached — w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie grup dostępności „Microsoft SQL Server Always On”
Learn how to deploy Microsoft SQL Server Always On availability groups on Oracle Cloud Infrastructure to meet enterprise-grade database service availability and security requirements.
Migracja baz danych Oracle z AWS (Amazon Web Services) do usługi Oracle Cloud Infrastructure Database
W dokumencie tym zamieszczono uwagi dotyczące migracji baz danych Oracle Cloud Infrastructure oraz szczegółowo wyjaśniono różne dostępne opcje.
Wdrażanie bazy danych Oracle NoSQL
Przewodnik wdrażania bazy danych Oracle NoSQL w Oracle Cloud Infrastructure, obejmujący wstępną konfigurację oraz sposoby uruchamiania skryptów instalacyjnych klastera NoSQL.

 

Rozwiązania dotyczące aplikacji

Przenoszenie pakietu Oracle E-Business Suite do Oracle Cloud Infrastructure
Informacje, jak wdrożyć E-Business Suite (EBS) w Oracle Cloud Infrastructure, łącząc tradycyjne zalety pakietu EBS z elastycznością, dostępnością i ekonomicznością nowoczesnego rozwiązania IaaS.
Wdrażanie JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 przy użyciu funkcji udostępniania jednym kliknięciem, dostępnej w Oracle Cloud Infrastructure
Dostępny z Centrum Pomocy samouczek obejmujący wdrażanie JD Edwards EnterpriseOne Release 9.2 przy użyciu funkcji udostępniania jednym kliknięciem oraz opisujący wymagane i opcjonalne zadania, które należy wykonać w celu przeprowadzenia wdrożenia w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Cloud Infrastructure
Przewodnik referencyjny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie wdrażania platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Cloud Infrastructure.
Wdrażanie baz danych SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w Oracle Database Exadata Cloud Service
Przewodnik referencyjny, przedstawiający najlepsze praktyki w zakresie wdrażania baz danych Oracle z platformy SAP NetWeaver Application Server ABAP/Java w usłudze Oracle Database Exadata Cloud Service.
Używanie usługi Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing dla wysoce dostępnej aplikacji WordPress
Przewodnik referencyjny w zakresie tworzenia wielowęzłowego serwisu WordPress, skonfigurowanego do korzystania z usługi Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing.

 

Rozwiązania sieciowe

Sieć VCN (Virtual Cloud Network) — przegląd i przewodnik po wdrażaniu
W dokumencie tym przedstawiono typowe scenariusze wdrażania sieci Oracle Cloud Infrastructure VCN oraz najlepsze praktyki w zakresie jej użytkowania.
Wdrażanie instancji NAT przy użyciu rozwiązań Terraform
W tej publikacji na blogu opisano automatyczne konfigurowanie instancji NAT z użyciem narzędzi Terraform oraz konfigurowanie prywatnych instancji pod kątem rozsyłania żądań internetowych przez instancję NAT.
Konfiguracja instancji NAT: włączanie dostępu do Internetu dla prywatnych podsieci
W tej broszurze opisano zalecane etapy konfigurowania instancji NAT w sieci VCN oraz konfigurowania prywatnej podsieci pod kątem rozsyłania żądań internetowych.
Wdrażanie tuneli VPN IPSec
Dokumentacja techniczna przedstawiająca, jak można skonfigurować sieć IPSec VPN dla swojej sieci VCN oraz jak nią zarządzać.
Wdrażanie VPN IPSec z Cisco ASA/ASAv VTI
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono wszystkie kroki, które trzeba wykonać w celu skonfigurowania urządzenia Cisco ASA/ASAv pod kątem utworzenia połączenia IPSec z siecią Oracle Cloud Infrastructure VCN.
Wdrażanie Microsoft Hyper-V z routingiem
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono konfigurowanie środowisk Oracle Cloud Infrastructure i Microsoft Hyper-V.
Bastion Host: Chroniony dostęp do sieci VCN (Virtual Cloud Network)
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono najlepsze praktyki w zakresie serwerów „Bastion Host” i bezpiecznego uzyskiwania dostępu do instancji Oracle Cloud Infrastructure.

 

Rozwiązania zabezpieczające

Oracle Cloud Infrastructure Security — przegląd
W tej broszurze informacyjnej zawarto przegląd funkcji zabezpieczeń dostępnych w Oracle Cloud Infrastructure.
Microsoft Windows: Rozszerzanie Active Directory do Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej przedstawiono proces rozszerzania usługi Windows Active Directory do Oracle Cloud Infrastructure.
Federacja Okta i Oracle Cloud Infrastructure
W tej broszurze informacyjnej zawarto szczegółowe instrukcje konfigurowania federacji Oracle Cloud Infrastructure z dostawcą tożsamości Okta.
Wdrażanie usługi Oracle Audit Vault and Database Firewall
Niniejsza broszura informacyjna koncentruje się na korzystaniu z systemu Oracle Audit Vault Server, służącego do kontroli dostępu do instancji Oracle Cloud Infrastructure Database.
Zarządzanie kluczami szyfrowania baz danych Oracle przy użyciu aplikacji Oracle Key Vault
Niniejsza broszura informacyjna zawiera instrukcje instalowania i konfigurowania aplikacji Oracle Key Vault w instancjach Bare Metal w celu zarządzania kluczami szyfrowania TDE dla baz danych Oracle.

 

Rozwiązania do ochrony danych

Używanie systemu Commvault do tworzenia kopii zapasowych w usłudze Oracle Cloud Infrastructure Object Storage
W tej publikacji na blogu przedstawiono integrację systemu Commvault, wraz z obsługą Oracle Cloud Infrastructure, oraz używanie usługi Oracle Object Storage jako miejsca docelowego dla kopii zapasowych.

 

Rozwiązania składowania

Wdrażanie klastera Ceph rozproszonego magazynu
Na tym blogu wyjaśniono, jak można wdrożyć środowisko Ceph Distributed Storage Cluster w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem systemu Oracle Linux.
Wdrażanie GlusterFS
Na tym blogu przedstawiono szczegółowe instrukcje wdrażania wysoce dostępnego środowiska GlusterFS Storage w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem rozproszonego woluminu GlusterFS.
Wdrażanie systemu plików OCFS (Oracle Cluster File System)
Na tym blogu przedstawiono szczegółowe instrukcje wdrażania systemu plików OCFS2 (Oracle Cluster File System) w Oracle Cloud Infrastructure z użyciem protokołu iSCSI.

 

Get Started with Oracle Cloud Infrastructure

Here are some additional resources to get you started.
See Technical Blog Posts

Stay up to date with the most recent technical blogs from Oracle Cloud Infrastructure.

Get Hands-On

Try pre-configured solutions running on Oracle Cloud Infrastructure, for free, and within minutes.

×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud