Oracle Cloud Infrastructure

Chmura dla najbardziej obciążających zadań przetwarzania danych

Oracle Cloud Infrastructure łączy w sobie elastyczność i użyteczność chmury publicznej ze szczegółową kontrolą, zabezpieczeniami i przewidywalnością infrastruktury lokalnej „on-premises”, dostarczając bardzo wydajne, zawsze dostępne, ekonomiczne usługi infrastrukturalne.
 
 
 
 

Produkty Oracle Cloud Infrastructure

Compute

Szybkie i skalowalne zasoby obliczeniowe: Oracle Cloud Infrastructure zapewnia odpowiednie skalowanie — od maszyn wirtualnych z jednym rdzeniem do instancji obliczeniowych Bare Metal z 52 rdzeniami zawartych w dużych klasterach — dla wszystkich aplikacji zarówno tradycyjnych, jak i chmurowych.
 
Uruchom swoje kluczowe aplikacje w wysoce dostępnej, niezawodnej i wydajnej infrastrukturze Oracle, możliwej dzięki dedykowanym serwerom Bare Metal.

Networking

Prywatne sieci VCN (Virtual Cloud Network) klasy Enterprise: Zaprojektowane od podstaw tak, aby zapewniały elastyczność, bezpieczeństwo, dostępność i najlepszą szerokość pasma. Korzystając z Oracle Cloud Infrastructure, można kontrolować wszystkie szczegóły sieci tak samo, jak w przypadku własnego lokalnego centrum danych.
 
Rozszerz architekturę IT o wysoce konfigurowalną sieć VCN (Virtual Cloud Network), zaprojektowaną z myślą o wydajności, bezpieczeństwie i dostępności.

Storage

Opcje składowania wszystkich krytycznych danych: Oracle Cloud Infrastructure oferuje ekonomiczne opcje dla każdego przypadku użycia magazynu — od lokalnie dołączanych dysków NVMe SSD aż do magazynów plików, bloków, obiektów i archiwów — oraz jedyną w branży umowę SLA w zakresie wydajności składowania.
 
Przyspieszaj działanie wysokowydajnych aplikacji, wybierając odpowiedni magazyn bloków z obsługą wielu operacji we-wy oraz niezawodny, cechujący się dużą przepustowością, magazyn obiektów.

Database

Baza danych na żądanie — na maszynach wirtualnych, serwerach Bare Metal lub w systemie Oracle Exadata: Szybko i łatwo wdrażaj bazy danych Oracle w zapewniającym wysoką dostępność środowisku chmury. Korzystaj z wydajności dedykowanego sprzętu, wypróbowanej niezawodności systemu, zabezpieczeń danych i szczegółowej kontroli.
 
Wdrażaj bazy danych Oracle — w odpornym, wysoce dostępnym, gotowym dla przedsiębiorstwa środowisku chmury — uzyskując wydajność sprzętu dedykowanego, pełne bezpieczeństwo z użyciem szyfrowania (TDE) i szczegółową kontrolę zarządzania.

Container

Infrastruktura kontenerowa do wdrażania elastycznych i odpornych na zagrożenia systemów: Oracle Cloud Infrastructure oferuje kompletne i zintegrowane zestawy usług, oparte na technologiach typu „open source”, takich jak Docker and Kubernetes, zapewniając funkcje orkiestracji, planowania, zarządzania, wykonywania operacji i analityczne.

FastConnect

Prywatne połączenie między siecią i chmurą: FastConnect zapewnia łatwy, elastyczny i ekonomiczny sposób tworzenia dedykowanego, prywatnego, szerokopasmowego połączenia, bardziej niezawodnego i spójnego niż połączenia internetowe.
 
Rozszerz architekturę IT o usługi połączeniowe, zapewniające przewidywalną i stabilną wydajność, izolację i dostępność.

Usługi brzegowe

Optymalizacja środowiska użytkownika pod kątem usług chmurowych: Usługi Oracle Cloud Infrastructure DNS i Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery — oparte na czołowej technologii Dyn — umożliwiają użytkownikom optymalizację działania warstwy brzegowej i komunikacji w Oracle Cloud Infrastructure.

Governance

Kontrola nad zasobami chmurowymi i zbiorcze zabezpieczenia: Oracle Cloud Infrastructure oferuje usługę Audit udostępniającą wgląd we wszystkie publiczne użycia API, usługę IAM (Identity and Access Management) zapewniającą skalowalność i szczegółową kontrolę wszystkich praw dostępu oraz usługę Tagging do organizowania i kontrolowania zasobów chmurowych, a także do zarządzania nimi.
 
Dostosuj i zoptymalizuj nadzór na zasobami IT firmy i dostęp do nich, korzystając z elastycznego, zaawansowanego systemu zarządzania tożsamością i dostępem oraz z usług inspekcji.
 
 
 
 
Poznaj podstawy firmowej architektury Oracle Cloud
Obserwuj wydania usług Oracle Cloud Infrastructure i ich udoskonalenia
Poznaj cztery kluczowe przypadki użycia Oracle Cloud Infrastructure
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud