Oracle Cloud Infrastructure — cennik

Niskie, przewidywalne ceny usług IaaS

Oracle Cloud Infrastructure zapewnia przewidywalne, niskie ceny we wszystkich regionach i ofertach. Klienci korzystają ze zwiększonych wartości; koszty nie ulegają zmianie wraz ze wzrostem liczby wdrożeń — od koncepcyjnych do stabilnych środowisk produkcyjnych w skali przedsiębiorstwa.

Korzyści ze stosunku ceny do wydajności

 
Uruchamianie dużych zadań przetwarzania w innych chmurach może być kosztowne. Chmura firmy Oracle klasy Enterprise oferuje najlepszy w branży stosunek ceny do wydajności, zapewniając ogromną wartość klientom, którzy uruchamiają ważne zadania przetwarzania.
 
 

Do 52% mniej za instancje maszyn wirtualnych1

 

Do 79 razy mniej za wysokowydajne magazyny składowania bloków2

 

Do 13 razy mniej za dane wychodzące do Internetu3

1 Instancje Oracle Compute Standard na maszynach wirtualnych zostały porównane (przy równej liczbie rdzeni) do instancji AWS R4, Microsoft Azure E v3 i Google n1-highmem, bez uwzględnienia zniżki za długotrwałe użytkowanie
2 Usługę Oracle Block Storage (z całą wydajnością) porównano do: AWS EBS IO1 z dyskiem „Provisioned IOPS” o pojemności 400 GB oraz 20 tys. IOPS na miesiąc; Microsoft 4 X P30 z dyskiem Premium, z konfiguracją LRS i rezerwową pojemnością do uzyskania 20 tys. IOPS; Google Cloud Persistent Disk SSD (z całą wydajnością)
3 Rozwiązanie Oracle Data Egress zostało porównane do: „AWS Data Transfer Out to Internet” wg stawek stopniowych po osiągnięciu bezpłatnej wartości progowej 1 GB; „Microsoft Outbound Data Transfer” wg stawek stopniowych po osiągnięciu bezpłatnej wartości progowej 5 GB; „Google Cloud Data Egress” wg stawek stopniowych
 

Łatwa, przewidywalna kalkulacja cen

Łatwa, przewidywalna kalkulacja cen
 
Użytkownicy firmowi i dostawcy technologii — aby móc planować budżet i prowadzić firmę — wymagają przewidywalnych kosztów. Uruchamianie zadań przetwarzania w chmurze może znacząco utrudniać dokładne prognozowanie kosztów w czasie, lecz nie jest to trudne w przypadku Oracle Cloud. Oracle oferuje prostą strukturę stawek, która eliminuje nieoczekiwane koszty związane z trudnymi do oszacowania elementami użytkowania, takimi jak dane wychodzące i wydajność magazynów. Ponadto, Oracle nalicza opłaty, stosując jednakowe stawki dla wszystkich regionów, dzięki czemu działając globalnie w Oracle Cloud nie ponosi się większych kosztów za używane usługi.
 
 
 

Elastyczne opcje kalkulacji cen

 
Oracle oferuje spójne ceny we wszystkich regionach i na wszystkich poziomach wydajności oraz różne modele nabywania, pomagając uzyskać jak najwięcej z chmury. W przeciwieństwie do innych chmur, w których rabaty są powiązane z określonymi rodzajami usług w określonych regionach, rabaty na Oracle Cloud Infrastructure są stale stosowane we wszystkich ofertach usług we wszystkich regionach.
 
 
Model opłat „Pay-As-You-Go”

Model opłat „Pay-As-You-Go”

Udostępnianie zasobów chmurowych na żądanie, bez żadnych wcześniejszych zobowiązań i bez minimalnych wymagań dotyczących usługi — płać tylko za to, czego używasz.
 
Punkty uniwersalne

Punkty uniwersalne

Zobowiązanie miesięczne oferuje przewidywalne wydatki z rabatem oraz pełną elastyczność przy zmianie produktów i regionów centrum danych.
 
Wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Wprowadź już istniejące licencje Oracle do chmury z najniższym łącznym kosztem posiadania
 
 

Oracle Cloud Infrastructure — szczegółowe ceny produktów

Compute - instancje maszyny wirtualnej

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Standard
VM.Standard.E2.1
 • OCPU: 1
 • Pamięć: 8 GB
 • Sieć: 700 Mb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.1
 • OCPU: 1
 • Pamięć: 15 GB
 • Sieć: 1 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard.E2.2
 • OCPU: 2
 • Pamięć: 16 GB
 • Sieć: 1,4 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.2
 • OCPU: 2
 • Pamięć: 30 GB
 • Sieć: 2 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard.E2.4
 • OCPU: 4
 • Pamięć: 32 GB
 • Sieć: 2,8 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.4
 • OCPU: 4
 • Pamięć: 60 GB
 • Sieć: 4,1 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard.E2.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 64 GB
 • Sieć: 5,6 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 120 GB
 • Sieć: 8,2 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 240 GB
 • Sieć: 16,4 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
VM.Standard2.24
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 320 GB
 • Sieć: 24,6 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
DenseIO
VM.DenseIO2.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 120 GB
 • Sieć: 8,2 Gb/s
 • Dysk lokalny: 6,4 TB NVMe SSD
 • Dodatkowe składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
DenseIO
VM.DenseIO2.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 240 GB
 • Sieć: 16,4 Gb/s
 • Dysk lokalny: 12,8 TB NVMe SSD
 • Dodatkowe składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
DenseIO
VM.DenseIO2.24
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 320 GB
 • Sieć: 24,6 Gb/s
 • Dysk lokalny: 25,6 TB NVMe SSD
 • Dodatkowe składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
*Wszystkie instancje obliczeniowe używają woluminów rozruchowych jako swoich dysków systemowych. Opłata za dodatkowy magazyn i woluminy rozruchowe jest naliczana zgodnie ze standardowym cennikiem usługi Oracle Block Volumes. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dodatek do ceny za instancję obliczeniową.
 

Compute - instancje Bare Metal

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Standard
BM.Standard.E2.64
 • OCPU: 64
 • Pamięć: 512 GB
 • Sieć: 2 x 25 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Standard
BM.Standard2.52
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Sieć: 2 x 25 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Dense I/O
BM.DenseIO2.52
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Sieć: 2 x 25 Gb/s
 • Dysk lokalny: 51,2 TB NVMe SSD
 • Dodatkowe składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
HPC
BM.HPC2.36 USD $0,075
 • OCPU: 36
 • Pamięć: 384 GB
 • Network: 1 x 25 Gbps and 1 x 100 Gbps RDMA
 • Dysk lokalny: 6,7 TB lokalnego magazynu NVMe
 • Dodatkowe składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Na stronie Compute — FAQ można znaleźć uaktualnione opcje poprzednich wariantów, w tym BM.HighIO.
*Wszystkie instancje obliczeniowe używają woluminów rozruchowych jako swoich dysków systemowych. Opłata za dodatkowy magazyn i woluminy rozruchowe jest naliczana zgodnie ze standardowym cennikiem usługi Oracle Block Volumes. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dodatek do ceny za instancję obliczeniową.
 

Compute - instancje GPU

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(GPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Maszyna wirtualna — GPU (Pascal)
VM.GPU2.1
 • GPU: 1x P100
 • OCPU: 12
 • Pamięć: 72 GB
 • Sieć: 8 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Bare Metal — GPU (Pascal)
BM.GPU2.2
 • GPU: 2x P100
 • OCPU: 28
 • Pamięć: 192 GB
 • Sieć: 2 x 25 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.1
 • GPU: 1x V100
 • OCPU: 6
 • Pamięć: 90 GB
 • Sieć: 4 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.2
 • GPU: 2x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 12
 • Pamięć: 180 GB
 • Sieć: 8 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.4
 • GPU: 4x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 360 GB
 • Sieć: 24,6 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
Bare Metal — GPU (Volta)
BM.GPU3.8
 • GPU: 8x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Sieć: 2 x 25 Gb/s
 • Składowanie: Do 1 PB odległych woluminów składowania bloków
*Wszystkie instancje obliczeniowe używają woluminów rozruchowych jako swoich dysków systemowych. Opłata za dodatkowy magazyn i woluminy rozruchowe jest naliczana zgodnie ze standardowym cennikiem usługi Oracle Block Volumes. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dodatek do ceny za instancję obliczeniową.
 
 

Compute — systemy operacyjne

Systemy operacyjne
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Oracle Linux 6/7*
Bezpłatne
CentOS 6.x/7.x
Bezpłatne
Ubuntu 14.x/16.x
Bezpłatne
System operacyjny Windows Server**
 • Server 2016 Standard i Datacenter
 • Server 2012 R2 Standard i Datacenter
 • Server 2012 Standard i Datacenter
 • Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter
*Zawiera Oracle Linux Premier Support. Jeśli jest używane jądro UEK (Unbreakable Enterprise Kernel) dla systemu Oracle Linux, klienci mogą korzystać z aktualizacji Ksplice bez wyłączania.
 
Koszt licencji na system Windows Server jest dodatkowym, doliczanym do ceny używanej instancji obliczeniowej. Instancja obliczeniowa i licencja na system Windows są wyceniane osobno.
 
Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Miara
Block Volumes
GB pojemności składowania/miesiąc
Object Storage - składowanie
GB pojemności składowania/miesiąc
Object Storage - zlecenia
10 000 żądań/miesiąc
File Storage
GB pojemności składowania/miesiąc
Archive Storage
GB pojemności składowania/miesiąc
Storage Gateway
Bezpłatne -
Data Transfer Service (HDD)*
Bezpłatne -
*Klient jest zobowiązany do zakupu dysków twardych i zapłacenia za wysyłkę danych do i z serwisu Oracle Data Transfer.
 

Networking

Produkt
Pay-As-You-Go
(GB transferu danych wychodzących na miesiąc)
Transfer danych wychodzących - pierwsze 10 TB/miesiąc
Bezpłatne
Transfer danych wychodzących - ponad 10 TB/miesiąc
Transfer danych przychodzących
Bezpłatne
 

Oracle Cloud Infrastructure DNS

Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Miara
Usługi DNS
(1000 obsługiwanych stref, 25 000 rekordów na strefę)
USD $0,85
1 000 000 zapytań/okres fakturowania
Zarządzanie ruchem związanym z usługą DNS
USD $4,00
1 000 000 zapytań/okres fakturowania
 

Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery

Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Miara
Email Delivery Services
USD $0,085 Koszt na 1000 wysłanych e-maili1,2
 1. Wysyłane e-maile są definiowane jako liczba wychodzących unikatowych dostarczeń w ciągu miesiąca kalendarzowego.
 2. Wychodzące dostarczenia są definiowane na podstawie zarówno liczby unikatowych wiadomości, jak i liczby unikatowych adresatów danej wiadomości.
 

FastConnect

Produkt
Pay-As-You-Go
(port na godzinę)
Zawiera
FastConnect 1 Gb/s
Brak osobnych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących
FastConnect 10 Gb/s
Brak osobnych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących
Uwaga: Pokazany cennik nie uwzględnia opłat, które dostawca sieci lub dostawca centrum danych może naliczyć za połączenie. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Fakturowanie i ceny” w najczęściej zadawanych pytaniach (FastConnect — FAQ).

Load Balancing

Typ instancji
Pay-As-You-Go
(urządzenie równoważenia obciążenia na godzinę)
Zawiera
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 100 Mb/s
Brak osobnych opłat za dane przetwarzane w warstwie urządzenia równoważenia obciążenia
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 400 Mb/s
Brak osobnych opłat za dane przetwarzane w warstwie urządzenia równoważenia obciążenia
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 8000 Mb/s
Brak osobnych opłat za dane przetwarzane w warstwie urządzenia równoważenia obciążenia
 

Oracle Database Cloud Service - maszyny wirtualne

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go (OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny (OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
 • Obsługiwane warianty maszyn wirtualnych są przedstawione w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
 • Składowanie: 256 GB - 40 TB odległych woluminów składowania bloków, na dyskach NVMe SSD
 • „Extreme Performance” rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: RAC (Real Application Clusters), In-Memory Database, Active Data Guard. Do obsługi RAC są wymagane dwie maszyny wirtualne, każda z przynajmniej 2 OCPU.

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition zawiera Oracle Database Standard Edition 2.
 • Enterprise Edition zawiera Oracle Database Enterprise Edition, pakiet „Data Masking and Subsetting”, pakiety „Diagnostics” i „Tuning” oraz Real Application Testing.
 • Enterprise High Performance rozszerza pakiet „Enterprise Edition” o następujące opcje: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack oraz Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Enterprise Extreme Performance rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: In-Memory Database, Active Data Guard i RAC (wymaga dwóch maszyn wirtualnych, każda z przynajmniej 2 OCPU).
 

Oracle Database Cloud Service - maszyny wirtualne
wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go (OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny (OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Pakiet „Standard”
Pakiet „Enterprise”
Pakiet „High Performance”
Pakiet „Extreme Performance”

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Pakiet Standard udostępnia instancję Oracle Database Standard Edition 2 i wymaga licencji BYOL (wprowadzanie własnej licencji) na Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One albo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Pakiety Enterprise, High Performance i Extreme Performance wymagają wprowadzenia własnej licencji (BYOL) na Oracle Database Enterprise Edition i licencji BYOL dla dowolnej opcji Oracle Database Enterprise Edition, która będzie używana z poszczególnymi usługami z wyjątkiem opcji Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics and Tuning Packs i Real Application Testing, które są objęte bezpłatną licencją przy wprowadzaniu licencji Oracle Database Enterprise Edition do Oracle Cloud.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - zagęszczone operacje we-wy

Licencja na Oracle Database
Cena katalogowa (hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny (hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 6 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 50 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition High Performance
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 50 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition Extreme Performance
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 50 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Dodatkowa pojemność
Cena katalogowa (OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny (hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition High Performance
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition Extreme Performance
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition zawiera Oracle Database Standard Edition 2.
 • Enterprise Edition zawiera Oracle Database Enterprise Edition, pakiet „Data Masking and Subsetting”, pakiety „Diagnostics” i „Tuning” oraz Real Application Testing.
 • Enterprise High Performance rozszerza pakiet „Enterprise Edition” o następujące opcje: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack oraz Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Enterprise Extreme Performance rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: In-Memory Database, Active Data Guard.
Więcej informacji o Oracle Database Cloud Service jest dostępnych w dokumentacji.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - Dense I/O - wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Licencja na Oracle Database
Cena katalogowa (hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny (hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - BYOL
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU DB - licencja BYOL.
 • Do 6 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Standard Edition BYOL. Do 50 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Enterprise Edition BYOL.
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Dodatkowa pojemność
Pay-As-You-Go (OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny (OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - dodatkowa pojemność - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU - BYOL.
 • Liczba dodawanych OCPU (BYOL) musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition udostępnia instancję Oracle Database Standard Edition 2 i wymaga licencji BYOL (wprowadzanie własnej licencji) na Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One albo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Pakiety Enterprise, High Performance i Extreme Performance wymagają wprowadzenia własnej licencji (BYOL) na Oracle Database Enterprise Edition i licencji BYOL dla dowolnej opcji Oracle Database Enterprise Edition, która będzie używana z poszczególnymi usługami z wyjątkiem opcji Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics and Tuning Packs i Real Application Testing, które są objęte bezpłatną licencją przy wprowadzaniu licencji Oracle Database Enterprise Edition do Oracle Cloud.
 

Oracle Exadata Cloud Service X7

Licencja na Oracle Database
Wzorzec miesięczny (hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - jedna czwarta szafy sprzętowej - X7
 • 0 uaktywnionych OCPU.
 • Do 92 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 360 TB surowej pamięci lub 106 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - połowa szafy sprzętowej - X7
 • 0 uaktywnionych OCPU.
 • Do 184 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 720 TB surowej pamięci lub 212 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - cała szafa sprzętowa - X7
 • 0 uaktywnionych OCPU.
 • Do 368 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1440 TB surowej pamięci lub 414 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
 
W przypadku wariantów Exadata Cloud Service opłaty są naliczane za min. 744 godziny przez pierwszy miesiąc usługi chmurowej niezależnie od tego, czy usługa była czy nie była aktywnie używana oraz czy usługa zostanie czy nie zostanie trwale zakończona przed wykorzystaniem wszystkich 744 godzin. W przypadku ciągłego używania tej samej instancji zostanie po upływie pierwszego miesiąca naliczona opłata za wszystkie aktywne godziny. Dodatkowe jednostki OCPU są rozliczane za aktywne godziny za pierwszy miesiąc i bieżące używanie.
W przypadku wariantów X7 koszty infrastruktury Exadata są takie same dla modelu usługi BYOL i modelu płatności PAYG.

Oracle Exadata Cloud Service X7 - dodatkowa pojemność

Licencja na Oracle Database
Wzorzec miesięczny (OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Exadata Cloud Service - dodatkowe OCPU
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
Exadata Cloud Service – dodatkowe OCPU - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.

Oracle Exadata Cloud Service X6

Licencja na Oracle Database
Wzorzec miesięczny (hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata - jedna czwarta szafy sprzętowej - X6
 • 22 uaktywnione OCPU.
 • Do 62 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 288 TB surowej pamięci lub 84 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata- połowa szafy sprzętowej - X6
 • 44 uaktywnione OCPU.
 • Do 124 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 576 TB surowej pamięci lub 168 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata - cała szafa sprzętowa - X6
 • 88 uaktywnionych OCPU.
 • Do 248 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1 152 TB surowej pamięci lub 336 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata - jedna czwarta szafy sprzętowej - X6 - BYOL
 • 22 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 62 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 288 TB surowej pamięci lub 84 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata- połowa szafy sprzętowej - X6 - BYOL
 • 44 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 124 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 576 TB surowej pamięci lub 166 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata - cała szafa sprzętowa - X6 - BYOL
 • 88 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 248 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1 152 TB surowej pamięci lub 336 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
 
W przypadku wariantów Exadata Cloud Service opłaty są naliczane za min. 744 godziny przez pierwszy miesiąc usługi chmurowej niezależnie od tego, czy usługa była czy nie była aktywnie używana oraz czy usługa zostanie czy nie zostanie trwale zakończona przed wykorzystaniem wszystkich 744 godzin. W przypadku ciągłego używania tej samej instancji zostanie po upływie pierwszego miesiąca naliczona opłata za wszystkie aktywne godziny. Dodatkowe jednostki OCPU są rozliczane za aktywne godziny za pierwszy miesiąc i bieżące używanie.

Oracle Exadata Cloud Service X6 - dodatkowa pojemność

Licencja na Oracle Database
Wzorzec miesięczny (OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Exadata Cloud Service - dodatkowe OCPU
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
Exadata Cloud Service – dodatkowe OCPU - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
Exadata Cloud Service zawiera licencję pakietu „Extreme Performance”.
Więcej informacji o Oracle Database Exadata Cloud Service jest dostępnych w dokumentacji.
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud