Compute - instancje Bare Metal

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Standard
BM.Standard1.36
 • OCPU: 36
 • Pamięć: 256 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
BM.Standard2.52
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Dense I/O
BM.DenseIO1.36
 • OCPU: 36
 • Pamięć: 512 GB
 • Dysk lokalny: 28,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Dense I/O
BM.DenseIO2.52
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Dysk lokalny: 51,2 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Na stronie Compute — FAQ można znaleźć uaktualnione opcje poprzednich wariantów, w tym BM.HighIO.

Compute - instancje GPU

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(GPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(GPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Maszyna wirtualna — GPU (Pascal)
VM.GPU2.1
(Coming Soon)
 • GPU: 1x P100
 • OCPU: 12
 • Pamięć: 104 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieć: 1x 25 Gb/s
Bare Metal — GPU (Pascal)
BM.GPU2.2
 • GPU: 2x P100
 • OCPU: 28
 • Pamięć: 192 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieć: 2x 25 Gb/s
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.1
(dostępne wkrótce)
 • GPU: 1x V100
 • OCPU: 6
 • Pamięć: 90 GB
 • Sieć: 400 Mb/s
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.2
(dostępne wkrótce)
 • GPU: 2x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 12
 • Pamięć: 180 GB
 • Sieć: 800 Mb/s
Maszyna wirtualna — GPU (Volta)
VM.GPU3.4
(dostępne wkrótce)
 • GPU: 4x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 360 GB
 • Sieć: 1x 25 Gb/s
Bare Metal — GPU (Volta)
BM.GPU3.8
 • GPU: 8x V100
 • Połączenie: NVLINK
 • OCPU: 52
 • Pamięć: 768 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
 • Sieć: 2x 25 Gb/s

Compute - instancje maszyny wirtualnej

Typ instancji
Wariant
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Zawartość usługi (na miesiąc)
Standard
VM.Standard1.1
 • OCPU: 1
 • Pamięć: 7 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.1
 • OCPU: 1
 • Pamięć: 15 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.2
 • OCPU: 2
 • Pamięć: 14 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.2
 • OCPU: 2
 • Pamięć: 30 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.4
 • OCPU: 4
 • Pamięć: 28 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.4
 • OCPU: 4
 • Pamięć: 60 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 56 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 120 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard1.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 112 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 240 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
Standard
VM.Standard2.24
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 320 GB
 • Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.4
 • OCPU: 4
 • Pamięć: 60 GB
 • Dysk lokalny: 3,2 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 120 GB
 • Dysk lokalny: 6,4 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.8
 • OCPU: 8
 • Pamięć: 120 GB
 • Dysk lokalny: 6,4 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO1.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 240 GB
 • Dysk lokalny: 12,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.16
 • OCPU: 16
 • Pamięć: 240 GB
 • Dysk lokalny: 12,8 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
DenseIO
VM.DenseIO2.24
 • OCPU: 24
 • Pamięć: 320 GB
 • Dysk lokalny: 25,6 TB NVMe SSD
 • Additional Storage: Up to 1 PB of remote Block Volumes
*Wszystkie instancje obliczeniowe używają woluminów rozruchowych jako swoich dysków systemowych. Opłata za woluminy rozruchowe jest naliczana zgodnie ze standardowym cennikiem usługi Oracle Block Volumes. Proszę zwrócić uwagę, że jest to dodatek do ceny za instancję obliczeniową.
 

Compute — systemy operacyjne

Systemy operacyjne
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Oracle Linux 6/7*
Bezpłatne Bezpłatne
CentOS 6.x/7.x
Bezpłatne Bezpłatne
Ubuntu 14.x/16.x
Bezpłatne Bezpłatne
System operacyjny Windows Server**
 • Server 2016 Standard i Datacenter
 • Server 2012 R2 Standard i Datacenter
 • Server 2012 Standard i Datacenter
 • Server 2008 R2 Standard, Enterprise i Datacenter
 
*Zawiera Oracle Linux Premier Support. Jeśli jest używane jądro UEK (Unbreakable Enterprise Kernel) dla systemu Oracle Linux, klienci mogą korzystać z aktualizacji Ksplice bez wyłączania.
 
Koszt licencji na system Windows Server jest dodatkowym, doliczanym do ceny używanej instancji obliczeniowej. Instancja obliczeniowa i licencja na system Windows są wyceniane osobno.
 

Storage

 
Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Model opłat „Wzorzec miesięczny”
Miara
Block Volumes
GB pojemności składowania/miesiąc
Object Storage - składowanie
GB pojemności składowania/miesiąc
Object Storage - zlecenia
10 000 żądań/miesiąc
File Storage
GB pojemności składowania/miesiąc
Archive Storage
GB pojemności składowania/miesiąc
Data Transfer Service (HDD)*
Bezpłatne Bezpłatne -
*Klient jest zobowiązany do zakupu dysków twardych i zapłacenia za wysyłkę danych do i z serwisu Oracle Data Transfer.
 

Networking

Produkt
Pay-As-You-Go
(GB transferu danych wychodzących na miesiąc)
Wzorzec miesięczny
(GB transferu danych wychodzących na miesiąc)
Transfer danych wychodzących - pierwsze 10 TB/miesiąc
Bezpłatne Bezpłatne
Transfer danych wychodzących - ponad 10 TB/miesiąc
Transfer danych przychodzących
Bezpłatne Bezpłatne
 

Oracle Cloud Infrastructure DNS

 
Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Model opłat „Wzorzec miesięczny”
Miara
Usługi DNS
(1000 obsługiwanych stref, 25 000 rekordów na strefę)
1 000 000 zapytań/okres fakturowania
 

Oracle Cloud Infrastructure DNS - niemierzona

 
Produkt
Cena katalogowa
Miara
Private Pool and Vanity Nameserver — niemierzona
USD $5 000 Pula prywatna
 
 

Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery

 
Produkt
Model opłat „Pay-As-You-Go”
Model opłat „Wzorzec miesięczny”
Miara
Email Delivery Services
Koszt na 1000 wysłanych e-maili1,2
 1. Wysyłane e-maile są definiowane jako liczba wychodzących unikatowych dostarczeń w ciągu miesiąca kalendarzowego.
 2. Wychodzące dostarczenia są definiowane na podstawie zarówno liczby unikatowych wiadomości, jak i liczby unikatowych adresatów danej wiadomości.
 

FastConnect

Produkt
Pay-As-You-Go
(port na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(port na godzinę)
Zawiera
FastConnect 1 Gb/s
Brak osobnych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących
FastConnect 10 Gb/s
 

Load Balancing

Typ instancji
Pay-As-You-Go
(urządzenie równoważenia obciążenia na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(urządzenie równoważenia obciążenia na godzinę)
Zawiera
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 100 Mb/s
Brak osobnych opłat za dane przetwarzane w warstwie urządzenia równoważenia obciążenia
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 400 Mb/s
Wydajność urządzenia równoważenia obciążenia — 8000 Mb/s
 

Oracle Database Cloud Service - maszyny wirtualne

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
 • Obsługiwane warianty maszyn wirtualnych są przedstawione w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
 • Składowanie: 256 GB - 40 TB odległych woluminów składowania bloków, na dyskach NVMe SSD
 • „Extreme Performance” rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: RAC (Real Application Clusters), In-Memory Database, Active Data Guard. Do obsługi RAC są wymagane dwie maszyny wirtualne, każda z przynajmniej 2 OCPU.

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition zawiera Oracle Database Standard Edition 2.
 • Enterprise Edition zawiera Oracle Database Enterprise Edition, pakiet „Data Masking and Subsetting”, pakiety „Diagnostics” i „Tuning” oraz Real Application Testing.
 • Enterprise High Performance rozszerza pakiet „Enterprise Edition” o następujące opcje: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack oraz Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Enterprise Extreme Performance rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: In-Memory Database, Active Data Guard i RAC (wymaga dwóch maszyn wirtualnych, każda z przynajmniej 2 OCPU).
 

Oracle Database Cloud Service - maszyny wirtualne
wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Pakiet „Standard”
Pakiet „Enterprise”
Pakiet „High Performance”
Pakiet „Extreme Performance”
 • Pakiet Standard udostępnia instancję Oracle Database Standard Edition 2 i wymaga licencji BYOL (wprowadzanie własnej licencji) na Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One albo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Pakiety Enterprise, High Performance i Extreme Performance wymagają wprowadzenia własnej licencji (BYOL) na Oracle Database Enterprise Edition i licencji BYOL dla dowolnej opcji Oracle Database Enterprise Edition, która będzie używana z poszczególnymi usługami z wyjątkiem opcji Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics and Tuning Packs i Real Application Testing, które są objęte bezpłatną licencją przy wprowadzaniu licencji Oracle Database Enterprise Edition do Oracle Cloud.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X5 - zagęszczone operacje we-wy

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 6 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 512 GB RAM, 28,8 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~9,4 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~5,4 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 34 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 512 GB RAM, 28,8 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~9,4 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~5,4 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
Dodatkowa pojemność
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition zawiera Oracle Database Standard Edition 2.
 • Enterprise Edition zawiera Oracle Database Enterprise Edition, pakiet „Data Masking and Subsetting”, pakiety „Diagnostics” i „Tuning” oraz Real Application Testing.
 • Enterprise High Performance rozszerza pakiet „Enterprise Edition” o następujące opcje: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack oraz Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Enterprise Extreme Performance rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: In-Memory Database, Active Data Guard.
Więcej informacji o Oracle Database Cloud Service jest dostępnych w dokumentacji.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X5 - wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - BYOL
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU DB - licencja BYOL.
 • Do 6 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Standard Edition BYOL. Do 34 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Enterprise Edition BYOL.
 • Instancje bazy danych z 512 GB RAM, 28,8 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~9,4 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~5,4 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Dodatkowa pojemność
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - dodatkowa pojemność - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU - BYOL.
 • Liczba dodawanych OCPU (BYOL) musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
 • Standard Edition udostępnia instancję Oracle Database Standard Edition 2 i wymaga licencji BYOL (wprowadzanie własnej licencji) na Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One albo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Pakiety Enterprise, High Performance i Extreme Performance wymagają wprowadzenia własnej licencji (BYOL) na Oracle Database Enterprise Edition i licencji BYOL dla dowolnej opcji Oracle Database Enterprise Edition, która będzie używana z poszczególnymi usługami z wyjątkiem opcji Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics and Tuning Packs i Real Application Testing, które są objęte bezpłatną licencją przy wprowadzaniu licencji Oracle Database Enterprise Edition do Oracle Cloud.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - zagęszczone operacje we-wy

Licencja na Oracle Database
Cena katalogowa
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 6 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU na licencję DB.
 • Do 50 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance
Dodatkowa pojemność
Cena katalogowa
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database Standard Edition
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Liczba dodawanych OCPU musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
Database Enterprise Edition
Database Enterprise Edition High Performance
Database Enterprise Edition Extreme Performance

Wszystkie edycje zawierają moduł Oracle Database Transparent Data Encryption.

 • Standard Edition zawiera Oracle Database Standard Edition 2.
 • Enterprise Edition zawiera Oracle Database Enterprise Edition, pakiet „Data Masking and Subsetting”, pakiety „Diagnostics” i „Tuning” oraz Real Application Testing.
 • Enterprise High Performance rozszerza pakiet „Enterprise Edition” o następujące opcje: Multitenant, Partitioning, Advanced Compression, Advanced Security, Label Security, Database Vault, OLAP, Advanced Analytics, Spatial & Graph, Database Lifecycle Management Pack oraz Cloud Management Pack for Oracle Database.
 • Enterprise Extreme Performance rozszerza pakiet „High Performance” o następujące opcje: In-Memory Database, Active Data Guard.
Więcej informacji o Oracle Database Cloud Service jest dostępnych w dokumentacji.
 

Oracle Database Cloud Service - Bare Metal - X7 - Dense I/O - wprowadzanie własnej licencji (BYOL)

Licencja na Oracle Database
Cena katalogowa
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - BYOL
 • 2 uaktywnione OCPU.
 • 2 OCPU DB - licencja BYOL.
 • Do 6 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Standard Edition BYOL. Do 50 dodatkowych OCPU - BYOL (nabywane osobno) dla edycji Enterprise Edition BYOL.
 • Instancje bazy danych z 768 GB RAM, 51,2 TB surowej pojemności NVMe SSD, ~16 TB z mirroringiem dwukanałowym, ~9 TB z mirroringiem trójkanałowym.
Dodatkowa pojemność
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Database - wszystkie edycje - dodatkowa pojemność - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU - BYOL.
 • Liczba dodawanych OCPU (BYOL) musi być wielokrotnością 2.
 • Łączną wydajność OCPU można znaleźć w cenniku odpowiedniej usługi Oracle Cloud Infrastructure Database.
 • Standard Edition udostępnia instancję Oracle Database Standard Edition 2 i wymaga licencji BYOL (wprowadzanie własnej licencji) na Oracle Database Standard Edition, Oracle Database Standard Edition One albo Oracle Database Standard Edition 2.
 • Pakiety Enterprise, High Performance i Extreme Performance wymagają wprowadzenia własnej licencji (BYOL) na Oracle Database Enterprise Edition i licencji BYOL dla dowolnej opcji Oracle Database Enterprise Edition, która będzie używana z poszczególnymi usługami z wyjątkiem opcji Data Masking and Subsetting Pack, Diagnostics and Tuning Packs i Real Application Testing, które są objęte bezpłatną licencją przy wprowadzaniu licencji Oracle Database Enterprise Edition do Oracle Cloud.
 

Oracle Exadata Cloud Service X7

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Quarter Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Do 92 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 360 TB surowej pamięci lub 106 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Half Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Do 184 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 720 TB surowej pamięci lub 212 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Infrastructure - Full Rack - X7
 • 0 enabled OCPUs.
 • Do 368 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1440 TB surowej pamięci lub 414 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.
Exadata Infrastructure cost are the same for BYOL as for PAYG on the X7 shapes.

Oracle Exadata Cloud Service X7 - Additional Capacity

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Exadata Cloud Service - dodatkowe OCPU
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.

Oracle Exadata Cloud Service X6

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(hostowane środowisko na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(hostowane środowisko na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6
 • 22 uaktywnione OCPU.
 • Do 62 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 288 TB surowej pamięci lub 84 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6
 • 44 uaktywnione OCPU.
 • Do 124 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 576 TB surowej pamięci lub 168 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6
 • 88 uaktywnionych OCPU.
 • Do 248 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1 152 TB surowej pamięci lub 336 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Quarter Rack - X6 - BYOL
 • 22 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 62 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 2 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 288 TB surowej pamięci lub 84 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Half Rack - X6 - BYOL
 • 44 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 124 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 4 węzły DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 576 TB surowej pamięci lub 166 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
Oracle Cloud Infrastructure - Database Exadata Full Rack - X6 - BYOL
 • 88 uaktywnionych OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Do 248 dodatkowych OCPU (nabywane osobno).
 • 8 węzłów DB z 720 GB RAM na węzeł.
 • 1 152 TB surowej pamięci lub 336 TB pojemności użytkowej.
 • Nieograniczona liczba operacji we-wy.
 
Exadata Cloud Service shapes are charged a minimum of 744 hours for the first month of the cloud service, whether or not you are actively using, and whether or not you terminate that cloud service prior to usage of the entire 744 hours. For ongoing use of the same instance after the first month you will be charged for all active hours. Additional OCPUs are billed for active hours for the first month and ongoing use.

Oracle Exadata Cloud Service X6 - Additional Capacity

Licencja na Oracle Database
Pay-As-You-Go
(OCPU na godzinę)
Wzorzec miesięczny
(OCPU na godzinę)
Dodatkowe szczegóły
Exadata Cloud Service - dodatkowe OCPU
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
Exadata Cloud Service - Additional OCPU's - BYOL
 • Dodatkowe uaktywnione OCPU usługi Oracle Database Exadata - BYOL.
 • Minimalny wymagany zakup to 1 na węzeł DB.
 • Dodawane OCPU muszą być wielokrotnością liczb: 2 dla opcji „Jedna czwarta szafy sprzętowej”, 4 dla opcji „Połowa szafy sprzętowej”, 8 dla opcji „Cała szafa sprzętowa”.
 • Łączna liczba OCPU w szafie sprzętowej nie może przekraczać maksymalnego limitu dla konkretnej szafy.
 
Exadata Cloud Service zawiera licencję pakietu „Extreme Performance”.
Więcej informacji o Oracle Database Exadata Cloud Service jest dostępnych w dokumentacji.
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud