Rozwiązania do ochrony danych, oferowane przez firmę Oracle i jej partnerów

Do najbardziej cennych zasobów każdej organizacji należą dane związane z własnością intelektualną, transakcjami finansowymi i prowadzoną działalnością. Firmy mogą teraz z pełnym przekonaniem chronić swoje krytyczne dane i aplikacje, wykorzystując Oracle Cloud Infrastructure Storage Solutions jako miejsca docelowe dla migracji i kopii zapasowych, zmniejszając przy tym koszty i złożoność rozwiązań, a jednocześnie zachowując spójność operacyjną.
 
 
 

 

Sprawne i ekonomiczne przywracanie poawaryjne w chmurze

Czołowy dostawca rozwiązań technologicznych, zapewniających kontrolę tożsamości i bezpieczeństwo transakcji, przenosi system poawaryjnego przywracania Oracle E-Business Suite ze sprzętu lokalnego „on-premises” do Oracle Cloud Infrastructure.
 
 
„Wdrożenie było szybkie i łatwe — poradziliśmy sobie niemal ze wszystkim, pracując jednym zespołem. Zamiast tworzyć zlecenie i czekać na wewnętrzne ręczne działania, związane ze sprzętem fizycznym, konfiguracją i wdrożeniem, oraz na powiadomienie nas o ich ukończeniu, możemy teraz uruchomić host z system Linux w ciągu jednej minuty. Poprzednio zajęłoby to kilka dni.”
 
- Jim DeVos, Applications and Database Administrator, Entrust Datacard
 
 
 
 

Strategie ochrony danych z użyciem usługi Oracle Cloud Infrastructure Object Storage

Usługa Oracle Object Storage zapewnia ekstremalnie trwały, bezpieczny i ekonomiczny magazyn danych o niemal nieograniczonej pojemności. Dane są przechowywane redundancyjnie na kilku serwerach w kilku domenach dostępności.
Integralność danych jest aktywnie monitorowana przy użyciu sum kontrolnych, a uszkodzone dane są wykrywane i automatycznie naprawiane. Każda utrata redundancji jest automatycznie wykrywana oraz naprawiana i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na klienta. Oracle Object Storage jest usługą zaprojektowaną z dostępnością 99,95%. Udostępnia doskonałą technologię, wspomagającą strategie ochrony danych w wielu różnych przypadkach użycia.
 

Przypadki użycia: kopie zapasowe, przywracanie i odtwarzanie

Oracle Cloud Infrastructure Storage — rozwiązania

Oracle Database Cloud Service
Standardowa funkcja, tj. tworzenie zapasowych kopii danych w usłudze Oracle Cloud Infrastructure Object Storage (zob. Baza danych — FAQ, sekcja „Kopie zapasowe i przywracanie”).
Bazy danych Oracle działające w Oracle Cloud Infrastructure
Wykorzystanie programu Oracle Recovery Manager do sporządzania zapasowych kopii baz danych Oracle i ich odtwarzania, z przechowywaniem kopii zapasowych w usłudze Oracle Cloud Infrastructure Object Storage (zob. Oracle Technology Network — Oracle Recovery Manager (RMAN)).
Bazy danych Oracle działające w lokalnym „on-premises” centrum danych
Oracle Object Storage może być używana jako miejsce docelowe dla kopii zapasowych bez względu na to, czy operacja tworzenia kopii zapasowej została zainicjowana w chmurze czy w lokalnym centrum danych. Korzystając z natywnej integracji, można także przekierowywać do usługi Object Storage kopie zapasowe ze swojego centrum danych, tworzone przy użyciu narzędzia Oracle RMAN (zob. Object Storage — FAQ).
Woluminy składowania bloków
Oracle Cloud Infrastructure oferuje nową funkcję, wyróżniającą tę ofertę spośród ofert czołowych dostawców chmur publicznych: zautomatyzowane, oparte na założeniach systemowych (zasadach), planowane w harmonogramie tworzenie pełnych i przyrostowych kopii zapasowych, przechowywanych w woluminach składowania bloków, stanowiących niezawodne i ekonomiczne magazyny (zob. wpis na blogu poświęcony zautomatyzowanemu, opartemu na założeniach systemowych tworzeniu kopii zapasowych).
Archiwizacja danych
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage stanowi warstwę doskonale się nadającą do przechowywania archiwalnych danych, do których dostęp jest potrzebny stosunkowo rzadko. Dostęp do danych można uzyskiwać za pomocą tych samych interfejsów, które są używane dla obsługi Oracle Object Storage (API, SDK, CLI), jednak pobieranie danych nie jest natychmiastowe. Usługa Archive Storage jest około 90% tańsza niż Object Storage (zob. Archive Storage — FAQ).

 

RackWare i Oracle

Sash Sunkara (CEO w firmie RackWare) wyjaśnia, w jaki sposób RackWare może pomóc firmom przenieść zadania przetwarzania do Oracle Cloud Infrastructure oraz jak je chronić.

Commvault i Oracle

Commvault przedstawia, w jaki sposób pomaga firmom rozszerzać swoje centra danych na Oracle Cloud Infrastructure, w celu zapewnienia ochrony danych i aplikacji.

 
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud