Oracle Cloud Infrastructure — odwzorowania usług

 
 

Odwzorowania usług chmurowych

Porównywalne usługi chmurowe są oferowane przez Oracle Cloud Infrastructure, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform. W poniższej tabeli przedstawiono odwzorowania wysokiego poziomu usług, oferowanych przez czterech dostawców chmury.
Zaktualizowano w lutym 2019 roku.
Kategoria
Oracle Cloud Infrastructure
AWS
Azure
Google
Regiony
Domena dostępności Strefa dostępności Strefa dostępności Strefy
Sieć i dostarczanie zawartości
Oracle Cloud Infrastructure Virtual Cloud Network (VCN) Amazon Virtual Private Cloud (VPC) Virtual Network Virtual Private Cloud
Sieć i dostarczanie zawartości
Oracle Cloud Infrastructure Load Balancing Elastic Load Balancing Load Balancer; Application Gateway Cloud Load Balancing
Sieć i dostarczanie zawartości
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect AWS Direct Connect Azure ExpressRoute Cloud Interconnect
Zdolności obliczeniowe
Oracle Cloud Infrastructure Compute — maszyny wirtualne (VM) Amazon EC2 Azure Virtual Machines Compute Engine
Zdolności obliczeniowe
Oracle Cloud Infrastructure Compute - Bare Metal Amazon EC2 - I3.metal    
Zdolności obliczeniowe
Oracle Cloud Infrastructure Compute - GPU Amazon EC2 — instancje P2, P3, G3 Azure, seria N Google GPU
Zdolności obliczeniowe
Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Azure Kubernetes Service Kubernetes Engine
Zdolności obliczeniowe
Oracle Cloud Infrastructure Container Registry EC2 Container Registry Azure Container Registry Container Registry
Zdolności obliczeniowe
Oracle Functions (dostępne wkrótce) AWS Lambda Azure Functions ; Azure Event Grid Cloud Functions
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Amazon Elastic Block Store (EBS) Azure Storage Disk Compute Engine Persistent Disks
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure File Storage Amazon Elastic File System Azure Files ZFS/Avere; Cloud Filestore (beta)
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure Object Storage Amazon Simple Storage Service (S3) Azure Storage Cloud Storage; Cloud Storage Nearline
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure Archive Storage Amazon Glacier Azure Storage - Standard Cloud Storage Coldline
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure Data Transfer Service Import/Export Disk; Import/Export Snowball; Import/Export Snowmobile Import/Export; Azure Data Box Transfer Appliance; Transfer Service
Składowanie
Oracle Cloud Infrastructure Storage Gateway Storage Gateway StorSimple ZFS/Avere
Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność
Oracle Cloud Infrastructure Identity and Access Management AWS Identity and Access Management (IAM); AWS Organizations Azure Active Directory; Azure Subscription and Service Management + Azure RBAC Cloud Identity & Access Management
Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność
Oracle Cloud Infrastructure Key Management Service Key Management Service Key Vault Cloud Key Management Service
Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność
Oracle Cloud Infrastructure Audit AWS CloudTrail Activity Logging Cloud Audit Logging
Database
Oracle Database Cloud Service Amazon Relational Database Service (RDS) Azure SQL Database Cloud SQL (MySQL, Postgres); Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Transaction Processing Amazon Aurora Azure SQL Database; Azure Cosmos DB Cloud SQL; Cloud Spanner
Database
Oracle Autonomous Data Warehouse Amazon Redshift Azure SQL Data Warehouse BigQuery
Database
Oracle NoSQL Amazon DynamoDB Azure Cosmos DB Cloud Datastore, Cloud Bigtable
Usługi brzegowe
Oracle Cloud Infrastructure DNS Amazon Route53 Azure DNS; Azure Traffic Manager Cloud DNS
Usługi brzegowe
Oracle Cloud Infrastructure Email Delivery Amazon SES Marketplace - Email Partnerzy
Usługi brzegowe
Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall Web Application Firewall Application Gateway Web Application Firewall Partnerzy
Usługi brzegowe
Oracle Cloud Infrastructure DDoS Protection AWS Shield Azure DDoS Protection Service Cloud Armor
 
 
 
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud