Big Data i analizy w Oracle Cloud Infrastructure

Aplikacje Big Data w Oracle Cloud Infrastructure umożliwiają organizacjom analizowanie danych w systemach Apache Hadoop, Apache Kafka, NoSQL i Oracle Database, z jednoczesnym wykorzystaniem najbardziej elastycznej, bezpiecznej, skalowalnej i ekonomicznej infrastruktury chmury publicznej.
 
 
 

 

Rozwiązania Big Data potrzebują Oracle Cloud Infrastructure

Dane mają wartość wewnętrzną. Wielkość, szybkość przyrostu oraz różnorodność danych, które organizacje muszą analizować w celu podejmowania świadomych decyzji, wzrasta w ogromnym tempie. Aplikacje Big Date potrzebują elastycznej, wysokowydajnej mocy obliczeniowej oraz w pełni skalowalnego, niezależnego magazynu — całkowicie na żądanie, z przewidywalną wydajnością i ceną.
 
Środowisko Oracle Cloud Infrastructure zostało stworzone dla aplikacji Big Data, oferując optymalnie subskrybowaną sieć, elastyczne warianty obliczeniowe — od maszyn wirtualnych do instancji Bare Metal — oraz różne klasy magazynu, w tym lokalne magazyny oparte na dyskach NVMe SSD, magazyny bloków, magazyny obiektów i magazyny archiwów.
 
Eksperci w zakresie danych Big Data opowiadają, dlaczego Oracle Cloud Infrastructure jest najlepszym miejscem do uruchamiania aplikacji Big Data.
 

Dlaczego Big Data w Oracle Cloud Infrastructure?

Korzyści, wynikające z uruchamiania zadań Big Data w Oracle Cloud Infrastructure, wykraczają poza typowe dla chmury, takie jak łatwość użycia, dynamiczny przydział zasobów czy łatwość integracji ze źródłami danych, w tym transakcyjnymi bazami danych czy strumieniami danych IoT. Tylko Oracle rozwiązuje najważniejsze problemy związane z uruchamianiem danych Big Data w innych chmurach publicznych: mała wydajność obliczeniowa wynikająca ze stosowania zbyt wielu warstw wirtualizacji, zbyt duże opóźnienia we współużytkowanej infrastrukturze sieciowej oraz mało wydajne składowanie.
 
 

Wydajność obliczeniowa większa o 40%

Wydajność zadań przetwarzania danych Big Data w instancjach obliczeniowych Oracle Bare Metal większa nawet o 40% w porównaniu z maszynami wirtualnymi.
 

HDFS szybszy nawet o 50%

Niezwykle szybka pamięć masowa NVMe SSD o pojemności do 50 TB na węzeł, zapewniająca wydajność systemu HDFS (Hadoop Distributed File System) większą nawet o 50% w porównaniu z innymi magazynami dostępnymi w chmurach publicznych.
 

O 30% tańsze GPU

Używaj najnowszych instancji Bare Metal z procesorami NVIDIA GPU do zaawansowanych zadań przetwarzania, opartych na sztucznej inteligencji i samouczeniu się systemów
 

Magazyn bloków o pojemności do 1 PB na jeden węzeł

Magazyn bloków, oparty na pamięci masowej SSD, o pojemności do 1 PB na jeden węzeł, z wydajnością gwarantowaną przez umowę SLA.
 

Gwarantowana wydajność sieci

Sieć płaska (niehierarchiczna) o szerokości pasma 25 Gb/s między dowolnymi dwoma węzłami, gwarantowana przez jedyną oferowaną w branży umowę SLA, określającą poziom usług.
 

O 90% niższe koszty repozytoriów „data lake”

Zmniejszaj koszty i zwiększaj skuteczność operacyjną. Korzystaj z podziału danych na warstwy, używając ekstremalnie szybkiej pamięci masowej NVMe Bare Metal dla ważnych danych i woluminów składowania bloków dla danych rzadziej używanych.

Aplikacje Big Data w Oracle Cloud Infrastructure

Oracle zapewnia możliwość elastycznego wyboru produktów Big Data, aplikacji analitycznych oraz platform, które będą najlepiej pasować do potrzeb firmy, na najlepszej infrastrukturze branżowej. Partnerzy Oracle Cloud Infrastructure wraz z czołowymi w branży dostawcami rozwiązań Big Data — zapewniając obsługę systemów Hadoop, Spark, Cassandra i innych skalowalnych technologii — rozbijają silosy danych i pomagają podejmować świadome decyzje na podstawie zunifikowanych danych.
Dowiedz się więcej o aplikacjach obsługiwanych w środowisku Oracle Cloud Infrastructure i zacznij szybko swoją przygodę z danymi Big Data.
Uzyskaj praktyczne wprowadzenie do danych Big Data z użyciem systemu Cloudera Hadoop w Oracle Cloud Infrastructure.
 
Wykorzystaj automatyzację Terraform do bezproblemowego wdrożenia platformy MapR w Oracle Cloud Infrastructure
 
Poznaj pełne środowisko DataStax Enterprise Graph i CQL w Oracle Cloud Infrastructure.
Dowiedz się, jak — w celu uzyskania wglądu w kluczowe dane biznesowe — używać platformy Qubole Autonomous Big Data Platform do analizowania danych strukturalnych z wykorzystaniem danych semistrukturalnych.
Zaspokój potrzeby nowoczesnej, firmowej aplikacji do strumieniowania, wdrażając platformę Confluent Enterprise w Oracle Cloud Infrastructure
Wykorzystaj moc GPU do swoich zadań przetwarzania badań danych, korzystając z rozwiązania „H2O Driverless AI” w Oracle Cloud Infrastructure
Wykorzystaj rozwiązanie „StreamSets Data Collector” w Oracle Cloud Infrastructure do przenoszenia, gromadzenia i przetwarzania danych w drodze do miejsca docelowego
Wdróż Couchbase — chmurową platformę danych opartą na technologii NoSQL w Oracle Cloud Infrastructure
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)

Kontakt
×
Zadzwoń do nas teraz
1-800-633-0738 (Stany Zjednoczone)


Fora dyskusyjne Oracle Cloud